PRINCE2 Agile

PRINCE2 Agile har skapats specifikt som svar på Bästa Praxis forumets efterfrågan. Den fyller en viktig kunskapslucka – ger de certifierade med insikt och nyckel kunskap om världens två mest populära projektlednings tekniker.

Agile förknippas främst med IT-leverans, men den handlar i huvudsak

om att skapa nytt sätt att erbjuda nya produkter och leverera nya tjänster

till kunderna vilket är grundläggande för de flesta organisationer. PRINCE2

Agile kan tillämpas på alla projekt, oavsett storlek samt i alla bransch.

Kursen vänder sig till

Seniora PMO Roller: CIO, PMO, Senior projektledare, chef för Change

Management, chef för Projekt

Projektlednings roller: projektledare, programledare, projektadministratörer, projektsamordnare, projekt team medlemmar

P3O Foundation & Practitioner

Den nya vägledningen sammanför ett antal principer, processer och tekniker för att med hjälp av stödjande strukturer underlätta en effektiv portfölj, program och projektledning. Strukturerna bygger en brygga mellan policy/strategi och den del av organisationen som utför arbetet.

Syftet med Portfolio, Program och Projektkontor (P3O®) är generell vägledning som gör det möjligt för individer och organisationer att framgångsrikt etablera, utveckla och upprätthålla lämpliga stödstrukturer enligt följande:

 • Hjälper chefer på ledningsnivå att ta beslut om strategi, prioritering, riskhantering, optimering av resurser med mera för att framgångsrikt uppnå verksamhetsmålen (portföljförvaltning)
 • Identifierar och realiserar affärsresultat och nyttor med program
 • Framgångsrikt levererar projektets outputs och möjliggör tidsmässiga, kostnadsmässiga och kvalitetsmässiga fördelar och nyttor.

PMP

PMI is the world’s largest not-for-profit membership association for the project management profession. We offer seven certifications that recognize knowledge and competency, including the Project Management Professional (PMP)® credential held by more than 600.000 practitioners worldwide. (PRINCE2 has currently about 1.350.000 certified Project Managers)

Adding Value Consulting has been Global Registered Education Provider (REP) since 2004 and is approved by PMI to teach PMI’s methodology nationally and globally.

Why become PMP certified?

 • The common conceptual framework to understand each other better across project roles in a project, companies, industries, language, country, etc..
 • The formalization of project expertise
 • Contributes to increased focus on project management as a separate discipline
 • Increase your knowledge and confidence in the role of project manager
 • Helps to increase the standing of project management as a discipline
 • When hiring and tendering context often requires documented knowledge and skills in project management
 • Excellent to combine with Best Practice Management products, such as: PRINCE2, MSP and MoP.

IPMA

World’s first International PM Organization (1967). (PRINCE2 was developed in 1975) First with role based, competence- assessed project management certifications. IPMA offers standards for project management competence and competence-based education, training and development.

IPMA’s Four-Level Certifications
IPMA offers an exam-based certification:

 • IPMA Level-D® Certified Project Management Associate.

IPMA offers a Role-based Certification Suite. IPMA’s Advanced Certifications engage professional assessors to assess PM Competence:

 • IPMA Level-C® Certified Project Manager
 • IPMA Level-B® Certified Senior Project Manager
 • IPMA Level-A® Certified Projects Director, Portfolio Manager, or Programme Manager

MoP® COMBI

Jobbar du med Portföljstyrning?

För att säkerställa företagets framgång krävs att verksamheten utvecklas samtidigt som arbetet pågår, business as usual. Förändringar kostar tid, pengar och resurser. Förändring utan att verksamheten lider är en tuff utmaning.
Stressen slår till! Men det finns en lösning. Portföljstyrning sätter stopp för stressen!

Management of Portfolio’s (MoP®) hjälper dig att ta leda verksamheten på ett strategiskt sätt. Management of Portfolio’s ( MoP®) är ett ramverk för att definiera och leverera (förändrings-) portfölj. Utifrån ett strategiskt synpunkt skapas den mest effektiva balansen mellan en organisatorisk förändring och Business As Usual.

Utbildningen hjälper dig att hitta ett svar på frågor såsom: ”Vad är en portfölj?”, ”Hur mycket kostar det?”, ”Vilka är nackdelarna?” samt ”Hur påverkar det Business as Usual?”. Några av resultaten är att du kan investera i de rätta projekten och programmen, ser och kan avsluta de som inte är lönsamma och och skapar nytta. Portföljstyrning ger förbättrad riskhanteringsstrategi.

MoP®) skapar inget nytt system, men byggar vidare på redan påbörjade processer. Alla projektmedlemmar blir medvetna om deras uppgifter och ansvar och även övrig personal i organisationen förstår tydligt sina egna och andras arbetsrollerna, vilket leder till ökad engangemang, motivation och ökade nyttor.

MoP®) förklaras med följande huvudtema:

 • Fem flexibla principer
 • Två cykler
 • Tolv portföljstyrnings praktiker

MoP®) är uppdelad i Foundation och Practitioner nivåer.

 • Foundation nivån ger dig viktiga kunskaper och förståelse för att arbeta som en medlem av Portföljkontoret eller i en portföljledares roll.
 • Practitioner har som mål att bekräfta deltagerens kunskap och förståelse i analysen av portföljdata, dokumentation och rollerna i förhållandet till olika scenario. Denna nivå bekräftar då även deltagarens färdighet i användningen och anpassningen av MoP manualen.

Innan du kan skriva ditt Practitioner prov ska du ha klarat Foundation provet. Det finns ingen tidsgräns mellan prov, så du kan skriva både prov under samma veckan, men också vänta några månader eller år emellan.

MoP®) är en del av Swirl-familjen, där också PRINCE2®, MSP®, P3O®, ITIL® och Managing Benefits™ tillhör.

Låter detta intressant?
Kontakta oss på här för mer information. Vi ser framemot att höra från dig!

MoP® Practitioner

MoP® Practitioner är en ackrediterad utbildning för dig som vill använda Portföljstyrning, Management of Portfolios, när din verksamhet behöver förändras samtidigt med att arbetet fortsätter som ”business as usual. Syftet med kursen är att du ska kunna tillämpa metoden på rätt sätt på din arbetsplats. För att delta i MoP® Practitioner måste du först bli godkänd på nivå, MoP® Foundation.

Kursledarna från Adding Value Consulting är erfarna experter som har arbetat med Portföljstyrning i verkligheten. De guidar dig genom teorin och ser till att du känner dig säker på att använda MoP® i praktiken. De förbereder dig även inför certifieringsprovet.

Vem har nytta av MoP® Practitioner?

 • Företagsledning
 • Högre chefer
 • Portfölj-, Program-, Projekt- och Förändringsledare
 • Business Case-författare