Övriga ITIL® kurser

Vi erbjuder kurser utöver utbildningsplanen ITIL® 2011 Version för IT-personal som hanterar tjänster på alla nivåer. Vi skräddarsyr kurser och  tjänster efter efter varje kunds individuella behov.

ITIL® Översiktskurs

ITIL® Översiktskursen visar deltagarna vad ITIL® kan göra för tjänstehanteringen på deltagarnas företag.  Översiktskursen presenterar det viktigaste i metoden och fokuserar på huvuddelar som identifieras innan kursen (service desk, incident och problemhantering, förändrings- & releasehantering, konfigurationshantering och tjänstenivåhantering). Kursen är klassrumsbaserad.

Målgrupp

 • Leverantörer av IT-tjänster, IT-direktörer och chefer, CIOs, Service Management konsulter och högre chefer som överväger att införa ITIL®s praxis för tjänstehantering i organisationen.

Mål med ITIL® Översiktskurs

Efter avslutad kurs ska deltagarna:

 • Förstå de grundläggande principerna och terminologin som används inom ITIL® och hantering för IT-tjänster
 • Förstå varför ITIL® är så viktigt idag
 • Förklara de viktigaste fördelarna med en strategi för tjänstehantering
 • Förstå varför ITIL® (och vilka delar av ITIL®) implementeras i organisationen
 • Aktivt delta i implementeringsprocessen

Förkunskapskrav

Det är önskvärt men inte nödvändigt att deltagarna har viss förståelse för hantering av IT-tjänster.

Självstudiematerial

Följande kursmaterial ingår på denna kurs:

 • ITIL® Overview Event Handout innehåller ITIL® Foundation Pocketboken – 2012 Edition, ITIL® Ordlista.

Kontakta oss för att få en kostnadsfri offert på våra interna kurser.

Adding Value Consulting erbjuder ITIL® E-learning erbjuds genom vårt samarbete med ITpreneurs, ackrediterad av APM-Group.

ITIL® Expert Program: Capability Kurser

I samarbete med ICONS erbjuder Adding Value Consulting utbildning ITIL® Capability.

Har du redan gått grundkursen i ITIL® är en fördjupningskurs ditt nästa steg. Du kan välja online-självstudier för dig som har en ITIL® Foundation certifiering och snabbt vill uppnå ITIL® Expert certifiering.
Kursen förbereder dig på att bli godkänd på samtliga prov för ITIL® Capability och Managing Across the Lifecycle. Kursledarna som kommer att ge dig stöd är certifierade experter från vår samarbetspartner ICONS.
ITIL® Expert Program Capability samlar alla kurser som erbjuder fördjupning inom de fyra livscykelfaserna inom ITIL® v3. Jämför med ITIL® Capability som fördjupar kunskapen på process- och rollnivå.
Det finns fyra Capability moduler:

 • Service Offerings and Agreements (SOA)
 • Planning, Protection & Optimization (PPO)
 • Release, Control and Validation (RCV)
 • Operational Support and Analysis (OSA)

Deltagarna får lära sig om de principer och huvud begrepp i Capability ansats till IT Service Management på ledningsnivå, enligt ITIL® Capability strategi. Det inkluderar fokus på förvaltning och kontrolldelar av Capability och de processer som är förknippade med alla Lifecycle -moduler, inklusive Service Offerings and Agreements (SOA), Planning Protection & Optimization (PPO), Release Control and Validation (RCV), Operational Support and Analysis (OSA).

Kursen MALC, Managing Across the Lifecycle, börjar efter att alla Capability-kurser och prov är avslutade och godkända.
Det är en blandning av online självstudier och intensiv klassrumsundervisning. Kursmaterialet från ICONS är engagerande scenario med fokus på kärndiscipliner och ITIL-metodikens bästa praxis.

Vem har nytta av ITIL® Expert Program: Capability?

Kursen ger vägledning i hur man tillämpar ITSM i en organisation, processernas relationer, roller och ansvar. Den passar IT-chefer, Processledning, ITSM tillämpningsteam, konsulter, intressenter och alla inblandade i ITSM-projekt.

ITIL® Expert Program: Lifecycle Kurser

I samarbete med ItPreneurs erbjuder Adding Value Consulting utbildning ITIL® Capability.

Har du redan gått grundkursen i ITIL® är en fördjupningskurs ditt nästa steg. Du kan välja mellan:
10 dagars klassrumsbaserad kurs, 4 dagar + 4 dagar + 2 dagar, se Diagram A.
3 dagar + 5 dagar + 2 dagar, se Diagram B och 50 timmars online-självstudier för dig som har en ITIL® Foundation certifiering och snabbt vill uppnå ITIL® Expert certifiering.
Kursen förbereder dig på att bli godkänd på samtliga prov för ITIL® Capability och Managing Across the Lifecycle. Kursledare är certifierade experter från vår samarbetspartner ITpreneurs.
ITIL® Expert Program Lifecycle samlar alla kurser som erbjuder fördjupning inom de fem livscykelfaserna inom ITIL® v3. Jämför med ITIL® Capability som fördjupar kunskapen på process- och rollnivå.

Det finns fem Lifecycle moduler:
• Service Strategy
• Service Design
• Service Transition
• Service Operation
• Continual Service Improvement

Deltagarna får lära sig om de principer och huvud begrepp i Service Lifecycle ansats till IT Service Management på ledningsnivå, enligt ITIL® Lifecycle strategi. Det inkluderar fokus på förvaltning och kontrolldelar av Service Lifecycle och de processer som är förknippade med alla Lifecycle -moduler, inklusive Service Strategy (SS), Service Design (SD), Service Transition (ST), Service Operation (SO) och Continual Service Improvement (CSI).

Kursen MALC, Managing Across the Lifecycle, börjar efter att alla Lifecycle-kurser och prov är avslutade och godkända.
Det är en blandning av online självstudier och intensiv klassrumsundervisning. Kursmaterialet från ITpreneur är engagerande scenario med fokus på kärndiscipliner och ITIL-metodikens bästa praxis.

ITIL-Lifecycle-diagram-a2

ITIL-Lifecycle-Diagram-B2

 

Vem har nytta av ITIL® Expert Program: Lifecycle?

Kursen ger vägledning i hur man tillämpar ITSM i en organisation, processernas relationer, roller och ansvar. Den passar IT-chefer, Processledning, ITSM tillämpningsteam, konsulter, intressenter och alla inblandade i ITSM-projekt.

Mål med ITIL® Expert Program: Lifecycle

Efter avslutad utbildning kommer du att:
• Presentera, position och formulera värdet av IT för att stödja verksamheten.
• Förstå Service Lifecycle som kärnan i ITIL®.
• Utveckla och leverera IT-strategi anpassad till verksamhetens krav.
• Hantera och kontrollera Service Delivery och processerna inom faser Service Lifecycle.
• Designa, leda, hantera och stödja CSI-program.
• Leda Service Management program, tillämpa ITIL® bästa praxis för organisationens affärssituation och mål.
• Förstå utmaningar, centrala framgångsfaktorer och risker i tillämpningen och förbättringen av Service Management.
• Lära dig hur tekniken möjliggör Service Lifecycle och hur andra kompletterande riktlinjer sammanfaller med ITIL®.

Fördelar med kursprogrammet

ITpreneurs Godkända Provgaranti betalar för omprovet, ifall du behöver det.
Innovation i Design: Självstudier av de teoretiska delarna genom innovativ E-Learning ger dig möjlighet att välja tid och takt. För att du ska slippa skriva ut tusentals papperssidor får du en e-reader/iPad eller elektroniskt dokument med referensmaterial.
Intensiv Grupp Interaktion: 12 intensiva dagar i klassrum med utvalda kursdeltagare bidrar till stora kunskaps- och erfarenhetsutbyten och leder ofta till långvariga relationer.
Tillgång till utvald Community: Efter avslutad utbildning, får du tillgång till en utvald Community av ITIL® experter för att försäkra kontinuerligt lärande.

Förkunskaper

Grundläggande IT-färdigheter och cirka 2 års erfarenhet av IT är mycket önskvärt.
ITIL® Foundation Certifierad (Om du är Foundation Certifierad från tidigare version av ITIL®, till exempel ITIL® v2, måste du klara provet för den nuvarande ITIL® v3 Foundation innan du kan gå vidare med fördjupningskurserna.)
För att få påbörja MALC måste du först klara alla programprov för ITIL® Capability.

Kursen är en klassisk 12-dagarsutbildning

• Programmet startar med en workshop fyra veckor före den första (fysiska eller virtuella) klassrumslektionen. Kursledaren och alla studenter deltar.
• Du måste bli klar med de första självstudierna av respektive modul innan du deltar i klassrumsundervisningen. Online-modulerna fokuserar på kunskapskomponenterna i Capability-kurser (Bloom nivå 1, 2).
• Kursledaren håller koll på deltagarnas utveckling med hjälp av ITpreneurs online campus. Kursledaren är också tillgänglig för frågor via e-post eller telefon.
• Klassrumsundervisningen sker två gånger, fem dagar vardera och med en månads mellanrum. Lektionerna är inriktade på praktisk tillämpning och analys av information (Bloom nivå 3,4,5). De första fem dagarna täcker SOA och PPO, de andra täcker ONU och OSA.
• Efter klassrumsundervisningen kan deltagarna fokusera på provet med online självstudier. När du är redo att skriva provet, bokar du en tid som passar dig och gör provet före nästa klassrumsundervisning.
• Den sista komponenten i utbildningsprogrammet är Managing Across the Lifecycle. Blocket blandar online självstudier med lektioner i klassrummet. Beräkna 12 timmar för självstudierna och två dagar för klassrumsundervisningen.

Andra utbildningserbjudanden

Klassisk: Standardalternativet för Expert Programmet. Deltagarna träffas i klassrum tre gånger under en period av 12 veckor (5 dagar, 5 dagar och 2 dagar). Mellan klassrumsundervisningen fortsätter studierna med online självstudier.
Klassisk Virtuell: Samma upplägg som i standardalternativet, men all undervisning sker i ett virtuellt klassrum.
Boot Camp: Det här är ett alternativ som kräver att du fullföljer alla fyra on-line självstudier i Capability-programmet innan du deltar i klassrumsundervisningen. Under 10 dagar går vi igenom alla Capability -kurser och några veckor senare fortsätter vi med en 2-dagars kurs för MALC.
Weekend Warrior: Du studerar online och fullföljer moduler under helgerna. En dag i veckan under 12 veckor deltar du i klassrumsundervisning och på så sätt täcks hela kursmaterialet.

ITIL® Lifecycle Examen

Schemalägga proven efter den tid och datum som passar dig bäst, innan nästa klassrumsundervisning startar. Alla prov måste slutföras innan du kan delta i MALC-delen av kursen.

• Bok är inte tillåten vid provtillfället
• 8 scenario-baserade flervalsfrågor.
• 90 minuter för alla kandidater i sina respektive språk (kandidater som skriver provet på ett annat språk än deras modersmål får högst 120 minuter och får använda en ordbok)
• Varje fråga kommer att ha 4 möjliga svarsalternativ, ett som är värt 5 poäng, ett som är värt 3 poäng, en som är värt 1 poäng, och ett så kallat distrations-svar som inte värt några poäng.
• 70 procent krävs för godkänt, det vill säga 28/40 korrekta svar.

Poängsystem

Vid avlagt prov i ITIL® Lifecycle Intermediate redovisas kandidaten 3 poäng per prov i ITIL® kvalifikationssystem. Alla fem Lifecycle-tentor ger totalt 15 poäng.
Efter avlagt prov i ITIL® Managing Across the Lifecycle får kandidaten 5 poäng i ITIL® kvalifikationssystemet.

ITIL® Foundation

ITIL® Foundation är utformad för dig som behöver grundläggande förståelse av ITIL®. Utbildningen täcker hela kursplanen för ITIL® och förbereder dig inför certifieringen. Du kommer att förstå de centrala delarna i ITIL® 2011 Tjänstelivscykel, inklusive sambanden mellan livscykelns etapper, processer som används och deras bidrag till praxis för hanteringar av IT-tjänster. Du måste visa att du förstår de centrala begreppen, strukturen, terminologin och processerna inom ITIL®.

Vem har nytta av ITIL® Foundation?

 • Leverantörer av IT-tjänster
 • IT-chefer och managers
 • CIOs
 • Service Management konsulter
 • Du som behöver en grundläggande förståelse för ITIL®:s ramverk
 • Du som behöver en grundläggande förståelse av tillämpningen av ITIL® för att förbättra kvaliteten av hanteringen av IT-tjänster i en organisation