AgilePgM ® Agile Program Management - e-learning (Inkluderar examination)

8.500,00 SEK

 • 16 hours
eLearning

APMG AgilePgM® (Agil Programhantering) är ett ramverk som har utvecklats i samarbete mellan APMG International och Agile Business Consortium. Det är utformat för att tillämpa principerna för agil förvaltning på programnivå.

AgilePgM® Översikt

Ramverket tillhandahåller bästa praxis och påvisbart korrekt insikt i hur man fullt ut kan utnyttja fördelarna med Agile utan att offra den styrning och kontroll som behövs för att göra program framgångsrika. Det kan tillämpas på program och projekt av vilken storlek som helst, och de bästa metoderna kan till och med ge fördelar inom områden som förändringshantering, riskhantering och så vidare.

Vad är AgilePgM användbart för?
AgilePgM hjälper utövare att dra nytta av fördelarna med Agile på programnivå. Dessa inkluderar att ha en disciplinerad men flexibel metod som kan svara på affärsförändringar samtidigt som man levererar optimalt värde, möjliggör för anställda att uppnå resultat utan onödig övervakning, uppmuntrar intressenters engagemang och samarbete, och uppnår organisatoriska förändringar snabbare och med lägre kostnader.

 • AgilePgM® Foundation 180d med onlineexamen kurs
 • AgilePgM® Foundation är avsett att hjälpa kandidater att bli erkända som en pålitlig medlem i ett program-, förändrings- eller projektteam.

Kurstidslinje

Hero
 1. Översikt

  Lektion 01

 2. Filosofi & Principer

  Lektion 02

 3. Livscykel och produkter

  Lektion 03

 4. Planering

  Lektion 04

 5. Roller och ansvarsområden

  Lektion 05

 6. Styrning

  Lektion 06

 7. Ledning och kontroll

  Lektion 07

 8. Kvalitetsledning

  Lektion 08

Lärandemål

Efter att ha deltagit i AgilePgM®-kursen kommer kandidaterna att ha lärt sig:

Strukturprogram

Hur man leder och strukturerar ett program enligt Agile-metodiken.

Styrningstekniker

Olika styrtekniker för att hålla program helt i linje med strategiska mål och intressenters mål.

Företagsleverans

Hur man utformar en smidig programlivscykel för att säkerställa framgångsrik leverans av affärstransformationer och samtidigt maximera avkastningen på investeringen.

Kontroll av verksamheten

Hantering och kontrollmetoder för att utvärdera agila program, såväl som enskilda projekt, för att säkerställa lämpliga kvalitetsnivåer och överensstämmelse.

Examination

Allt som behövs för att framgångsrikt klara den officiella examen för Agile Program Management Foundation (AgilePgM®).

Nyckelfunktioner

AgilePgM® Foundation 180 dagars tillgång

Handledarstöd

Quiz & Övningsprov

Mobilanpassad

APMG AgilePgM® Foundation-examen

Provet innehåller 50 flervalsfrågor Godkänd procent för klara av provet: 25/50 - 50% Varaktighet: 40 minuter.

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

AgilePgM kan användas av vilket företag eller organisation som helst, oavsett storlek, bransch, sektor, plats eller något annat. Att studera AgilePgM är också ett genomförbart och givande alternativ för en mängd olika jobbroller, inklusive projektledare, programledare, riskhanterare, högre ledare, förändringsledare, IT-chefer, med mera.

Projektledare

Programchefer

Riskchefer

Senior - / mellanchefer

Förändringsledare

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;