ArchiMate ® 3.1 - Foundation + Practitioner - eLearning (inkluderar examen)

12.500,00 SEK

 • 25 hours
eLearning

Denna kurs är utformad för att erbjuda deltagarna en högkvalitativ inlärningsupplevelse som baseras på tillämpningen av ArchiMate®-koncepten inom modellering av företagsarkitektur. Kursen engagerar aktivt deltagarna i en serie praktiska läroaktiviteter och möjliggör det mest effektiva förvärvet av kunskaper och färdigheter som krävs för att använda ArchiMate® 3.1-språket. Onlinekursen ArchiMate® 3.1 på denna sida som levereras av Goode-Learning är ackrediterad av The Open Group. AVC marknadsför denna kurs för Good e-Learning.

Om ArchiMate®

ArchiMate® är en internationell standard fastställd av The Open Group®. Denna standard beskriver det grafiska språket för modellering av företagsarkitektur.

Denna utbildningskurs är utformad för att hjälpa deltagarna att utveckla de färdigheter och kunskaper som krävs för att effektivt modellera företagsarkitektur med hjälp av ArchiMate® 3.1-språket. Under kursen kommer deltagarna att lära sig om språkets struktur, dess koncept, principer och antaganden

Utbildningen lägger stor vikt vid praktiska övningar som involverar analys och skapande av modeller som är i linje med ArchiMate® 3.1-standarden. Efter avslutad kurs och framgångsrikt genomförande av certifieringsprov på Pearson VUE Test Centers kommer deltagarna att erhålla ArchiMate® 3 Practitioner-certifikatet. ArchiMate® 3.1-kursen är ackrediterad av The Open Group®.

Kurstidslinje

Hero
 1. Kursintroduktion

  Lektion 01

  - Grundläggande begrepp och definitioner av ArchiMate® 3.1-språket
  - Språkstruktur
  - Generisk metamodel

 2. Modellering

  Lektion 02

  - Modellera relationer
  - Motivationsmodellering
  - Strategimodellering

 3. Lager

  Lektion 03

  - Affärslagret
  - Applikationsskiktet
  - Teknologilagret

 4. Genomförande

  Lektion 04

  - Fysiska element
  - Modellering av beroenden över flera lager
  - Genomförandet och utvidgningen av migrationen
  - ArchiMate® synvinklar och vyer
  - Mekanismer för språkanpassning

 5. Examen

  Lektion 05

  - ArchiMate-examen & övningsprov
  - Kursöversikt

Lärandemål

I slutet av denna ArchiMate® 3.1 - Foundation + Practitioner (Nivå 1 & 2) kommer du att lära dig:

Koncepten

Koncepten, språkstrukturen och relationerna som utgör ramverket

Lager

Hur man använder affärs-, applikations- och tekniklagren

Genomförande

Element relaterade till motivation, strategi, genomförande, migration och fysiska resurser

Intressenter

Hur ramverket behandlar intressenter (Intressenthantering)

Korsberoenden

Rollen av tvärlagerberoenden i att koppla samman affärer, applikationer och teknologi

ArchiMate-språket

Hur man anpassar ArchiMate-språket till enskilda projekt och organisationer.

Prov

Allt du behöver för att ta och klara ArchiMate 3 Foundation- och Practitioner-examina.

Nyckelfunktioner

Språk

engelska

1 års tillgång

till eLearning-kursen (självstudier) och allt material tillgängligt när som helst med fullt handledarstöd

Kupong för 2 tentor

Examensvouchers för "ArchiMate® 3 Del 1 Prov" och "ArchiMate® 3 Del 2 Prov.

Kursbok

The Open Groups officiella kursbok för ArchiMate® 3.1-specifikationen (engelsk version, PDF)

Praktiska övningar

Praktiska fall, frågesporter och övningsprov

Certifikat

Intyg om genomförd utbildning

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial: ArchiMate® 3.1 ackrediterade utbildningskompendier, arbetsbok och provexempel. Kursmaterialet är baserat på ArchiMate® 3 Courseware och är ackrediterat av The Open Group®.

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Kursen passar alla som arbetar med att forma och genomföra komplex organisationsförändring

Företagsarkitekter

IT-arkitekter

Applikations-/data-/informationsarkitekter

Lösningar arkitekter

Produkt-/tjänstechefer

Senior- och operativ ledning

Starta kursen nu

ArchiMate ® 3.1 - Foundation (nivå 1) + Practitioner (nivå 2)

Kursmaterialet är baserat på ArchiMate® 3 Courseware och är ackrediterat av The Open Group®

Vi bryr oss om detaljerna.

En positiv och effektiv inlärningsmiljö är avgörande för våra deltagares framgång i förberedelserna inför tentamen. Vi strävar efter att tillhandahålla bekväma studieförhållanden som optimerar deltagarnas förmåga att lära sig:

 • En säker och öppen lärandemiljö
 • Modern onlineutbildningsplattform, klasser som leds live av kvalificerade tränare
 • Certifierat och erfaret utbildningsteam
 • Välstrukturerade och praktiska träningsprogram som resulterar i höga provresultat
 • Certifierat och licensierat utbildningsmaterial samt många interaktiva onlineövningar.

ArchiMate®3-nivå 1-examen och ArchiMate®3-nivå 2-examen.

 • 40 flervalsfrågor för nivå 1 och 8 komplexa scenariofrågor, med varierande poängsättning för nivå 2
 • Online-examen eller på plats hos Pearson Vues testcenter
 • Åtkomst: Kandidater kommer att få en tentamensvoucher efter avslutad ArchiMate® 3.1-kurs - Foundation and Practitioner (Nivå 1 och Nivå 2)
 • Antal frågor: 40 frågor för Nivå 1 och 8 komplexa scenariofrågor för Nivå 2
 • Uppnått resultat: 60 % (24 eller fler frågor av maximalt 40) för Nivå 1 och 65 % (26 eller fler poäng av maximalt 40) för Nivå 2
 • Varaktighet: 1 timme (60 minuter) för Nivå 1 och 1 timme 30 minuter (90 minuter) för Nivå 2

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;