CISSP® Certified Information Systems Security Professional - eLearning (Examination ej inkluderad)

4.900,00 SEK

 • 67 hours
Blandad inlärning
eLearning
Live Virtuellt Klassrum

Denna CISSP-certifieringsträning utvecklar din expertis inom att definiera IT-arkitektur samt att utforma, bygga och underhålla en säker affärsmiljö med hjälp av globalt godkända standarder för informationssäkerhet. Denna kurs täcker branschens bästa metoder och förbereder dig för CISSP-certifieringsexamen som hålls av (ISC).

Kurstidslinje

Hero
 1. Kursintroduktion

  Lektion 01

 2. Säkerhet och riskhantering

  Lektion 02

  - Säkerhet och riskhantering

  - Informationssäkerhetsledning

  - Säkerhetskontroller

  - Informationsäkerhetsstyrning och -styrning

  - Mål, Uppdrag och Mål

  - Vederbörlig omsorg

  - Säkerhetspolicy

  - Efterlevnad

  - Datorbrott

  - Rättssystem

  - Immaterialrätt (IP-rätt)

  - Integritet

  - Allmän dataskyddsförordning

  - Säkerhet

  - Riskanalys

  - Typer av riskanalys

  - Säkerhetskontrollbedömning

  - Hotmodellering

  - Riskhantering i leverantörskedjan

  - Tredjepartshantering

  - Affärsfortsättningsplanering

  - Faser för kontinuitetsplanering i företag

  - Hantering av personalsäkerhet

  - Säkerhetsmedvetenhetsutbildning

  - Utvärdering av programmets effektivitet

  - Viktiga punkter

  - Kunskapskontroll

 3. Tillgångssäkerhet

  Lektion 03

  - Tillgångssäkerhet

  - Informationsklassificering

  - Dataklassificering

  - Data livscykel

  - Datahantering

  - Olika roller

  - Dataremanens

  - Integritet

  - Datatillstånd

  - Förebyggande av datarförlust

  - Viktiga slutsatser

  - Kunskapskontroll

 4. Säkerhetsteknik

  Lektion 04

  - Introduktion

  - Säkerhetsteknik

  - Säkerhetsarkitektur

  - Säkerhetsmodeller

  - Utvärderingskriterier

  - Systemsäkerhet

  - CPU

  - Vart

  - Säkerhetsläge

  - Molntjänster

  - IoT

  - Industriellt styrsystem (ICS)

  - Kryptografi

  - Krypteringsmetoder

  - DESIGN

  - Asymmetrisk kryptering

  - Offentlig nyckelinfrastruktur

  - Kryptoanalys

  - Nyckelhantering

  - Kritisk väganalys

  - Plats

  - Eld

  - VVS

  - Viktiga slutsatser

  - Kunskapskontroll

 5. Kommunikation och nätverkssäkerhet

  Lektion 05

  - Introduktion

  - Nätverksarkitektur och design

  - IP-adressering

  - Nätverksprotokoll

  - Överföringsmedia

  - Brandvägg

  - Intrångsupptäckningssystem och intrångsförebyggande system

  - Nätverksåtkomstkontroll (NAC)

  - Innehållsleveransnätverk (CDN)

  - Nätverk

  - Programvarubaserad nätverksstyrning (SDN)

  - Fjärråtkomst

  - Internetsäkerhetsprotokoll (IPsec)

  - Internettelefoni (VoIP)

  - Phreaking

  - Säkra åtkomstprotokoll

  - Trådlösa teknologier

  - Nätverksattacker

  - Viktiga punkter

  - Kunskapskontroll

 6. Identitets- och åtkomsthantering

  Lektion 06

  - Identitet- och åtkomsthantering

  - Identitetshantering

  - Biometri

  - Lösenord

  - Polletter

  - Minneskort och smartkort

  - Koncept för åtkomst och auktorisering

  - Implementering av identitetshantering

  - Kerberos

  - Typer av åtkomstkontroll

  - Modeller för åtkomstkontroll

  - Verktyg och tekniker för åtkomstkontroll

  - Ansvarsskyldighet

  - Övervakning av åtkomstkontroll

  - Identitetsstyrning

  - Markup-språk

  - Identitet som en tjänst (IDaaS)

  - Viktiga slutsatser

  - Kunskapskontroll

 7. Säkerhetsbedömning och testning

  Lektion 07

  - Säkerhetsbedömning och testning

  - Säkerhetsbedömning

  - Sårbarhetsbedömning

  - Intrångstestning

  - Revisioner

  - Logghantering

  - Syntetisk transaktion och verklig transaktion

  - Testar

  - Mjukvarutestning

  - Gränssnitt

  - Nyckeltal (KPI)

  - Viktiga slutsatser

  - Kunskapskontroll

 8. Säkerhetsoperationer

  Lektion 08

  - Säkerhetsoperationer

  - Utredning

  - Rättsmedicinsk undersökning

  - Bevis

  - Elektronisk upptäckt

  - Incidenthantering

  - Säkerhetsoperationshantering

  - Identity and Access Management

  - Tillgångar

  - Skadlig programvara

  - Ledning

  - Återställning och säkerhetskopiering

  - Disaster Recovery

  - Perimeter Security

  - Key Takeaways

  - Knowledge Check

 9. Software Development Security

  Lesson 09

  - Software Development Security

  - Importance of Software Development Security

  - Programming Concepts

  - Systems Development Life Cycle

  - Application Program Interface

  - Software Security and Assurance

  - Database and Data Warehouse Environments

  - Knowledge Management

  - Web Application Environment

  - Security Threats and Attacks

  - Key Takeaways

  - Knowledge Check

Learning Outcomes

At the end of this CISSP eLearning Course ,you will be able to:

Be able to define the architecture, design, and management of the security of your organization

Acquire the relevant knowledge and skills required to pass the CISSP certification exam

Perform risk analysis and prevent data loss

Learn about security architecture, engineering, models, and cryptography

Gain familiarity with communications and network security, identity and access management, and security testing and operations.

Key Features

67 Hours of blended learning

35 Hours of online self-placed learning

48 Hours of instructor-led training

Five simulation test papers to prepare you for CISSP Certification

Hero

Who Should Enroll in this Program?

The CISSP is ideal for experienced security practitioners, managers, and executives interested in proving their knowledge across a wide array of security practices and principles, including those in the following positions:

Chief Information Security Officer

Chief Information Officer

Director of Security

IT Director/Manager

Security Analyst

Security Manger

Security Auditor

Security Architect

Security Consultant

Network Architect

Start course now

Prerequisites

Candidates must have at least five years cumulative paid work experience in two or more of the eight domains of the CISSP CBK. Earning a four-year college degree or regional equivalent or an additional credential from the (ISC)2 approved list will satisfy one year of the required experience. Education credit will only satisfy one year of experience. A candidate that doesn’t have the required experience to become a CISSP may become an Associate of (ISC)2 by successfully passing the CISSP examination. The Associate of (ISC)2 will then have six years to earn the five years required experience.

Completion Criteria:

Online Classroom:

 • Attend one complete batch
 • Complete one simulation test with a minimum score of 60 percent

Online Self-Learning:

 • Complete 85 percent of the course
 • Complete one simulation test with a minimum score of 60 percent

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;