ISO/IEC 27001 2022 Foundation certifiering - eLearning (Inkluderar examination)

8.500,00 SEK

 • 15 hours
eLearning

ISO/IEC 27001 (ISO 27001) representerar en internationell standard för hantering av informationssäkerhet. Den tillhandahåller en strukturerad modell för att etablera, implementera, upprätthålla och ständigt förbättra ett system för informationssäkerhetsledning (ISMS) med riskhantering. Denna standard utgör grunden för effektiv hantering av känslig och konfidentiell information samt för att tillämpa kontroller för att säkra informationen. Genom att följa ISO/IEC 27001-standarden kan en organisation presentera tydliga och objektiva bevis på sitt engagemang för att kontinuerligt förbättra kontrollen över sin känsliga och konfidentiella information.

Vad används ISO/IEC 27001 till?

ISO/IEC 27001 ger försäkring till sponsorer, aktieägare och kunder om att organisationen har expertkontroll över sin riskhantering och datasäkerhet. På grund av mångfalden av olika organisationers informationsresurser – är ISO/IEC 27001-standarden anpassningsbar enligt en organisations krav. Utformningen och implementeringen av ISMS är skräddarsydd för organisationens mål, informationsresurser, operativa processer, styrande lagkrav och regulatoriska säkerhetskrav.

Kurstidslinje

Hero
 1. Introduktion, bakgrund och terminologi

  Lektion 01

 2. Viktiga publikationer som utgör familjen av ISO/IEC 27001-standarden

  Lektion 02

 3. Ledarskap och stöd för ett informationssäkerhetshanteringssystem

  Lektion 03

 4. Planering och förvaltning av ett ledningssystem för informationssäkerhet

  Lektion 04

 5. Mål för styrning och kontroller för ett informationssäkerhetshanteringssystem

  Lektion 05

 6. Förvärv av ISO/IEC 27001-kvalifikation

  Lektion 06

Lärandemål

Kandidaten kommer att ha uppnått kunskap om följande:

ISO/IEC 27001 Omfattning

Syftet och omfattningen av ISO/IEC 27001, samt dess användningsområden, inklusive de viktiga termer och definitioner som används inom ISO/IEC 27000-serien.

Grundläggande krav

De grundläggande kraven för ett Information Security Management System (ISMS) enligt ISO/IEC 27001 och behovet av kontinuerlig förbättring. Detaljerna kring processerna, deras syften och de övergripande kraven. Kraven på tillämplighet och definitionen av omfattningen.

Revisioner

Syftet med interna revisioner och externa certifieringsrevisioner är att granska funktionen och den associerade terminologin. Dessutom används kontroller för att mildra risker relaterade till Information Security (IS).

Bästa praxis

Förhållandet till bästa praxis och andra relaterade internationella standarder: ISO 9001 och ISO/IEC 20000.

Nyckelfunktioner

120 dagars tillgång till plattformen

8 lektioner

7 timmar av videolektioner

Officiell Exam

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

IT-professionella / utövare

IT-konsulter

IT-revisorer

IT-systemansvariga

Starta kursen nu

Examinations Information

ISO/IEC 27001 Grundnivå

Gör ditt prov när du känner dig redo och har möjlighet, oavsett var du befinner dig eller vilken tidpunkt det är.

Provets utförande sker online, vilket ger dig flexibiliteten att genomföra det antingen hemifrån eller från din arbetsplats. Det enda som krävs är tillgång till en dator med internet och en webbkamera för övervakning (ProctorU). Prov ingår som en del av detta eLearning-paket, vilket ger dig mycket flexibilitet.

När det gäller själva provet:

 • Det är utformat i flervalsformat.
 • Varje prov innehåller 50 frågor.
 • För att bli godkänd krävs minst 25 poäng av totalt 50 möjliga, vilket motsvarar 50%.
 • Provets varaktighet är 40 minuter

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;