PRINCE2® 6th Edition Foundation & Practitioner (Projektledning) - eLearning (Inkluderar examination)

14.500,00 SEK

 • 35 hours
eLearning

PRINCE2 leder till en ökad kontroll av kvalitet, omfattning, tid, risk, resurser, fördelar och budget. Det är den mest använda projektledningsmetoden i Sverige (och globalt) och fortsätter att växa inom både privat och offentlig sektor. Det bästa med PRINCE2 är dess flexibilitet, vilket gör att den enkelt kan anpassas till projektets eller aktivitetens storlek. PRINCE2 tillhandahåller konkreta verktyg och vägledning för effektiv projektledning. Dessutom anses PRINCE2-certifieringen vara en kvalitetsstämpel som ökar både medarbetarens och företagets professionella profil. Grundkursen är där du får en förståelse för alla termer och koncept inom PRINCE2. Den ger dig en bra översikt över PRINCE2-metodiken. Om du vill tillämpa PRINCE2 i ditt arbete rekommenderar vi en ännu mer djupgående Practitioner-kurs. PRINCE2® (Projects In Controlled Environments) är en processbaserad metod för projektledning som erbjuder en enkel och skalbar strategi för att hantera projekt av alla slag. Det är den dominerande standarden för projektledning i Norden och praktiseras över hela världen.

Kurstidslinje

Hero
 1. Förstå filosofin och strukturen hos PRINCE2

  Lektion 01

  Förstå de fördelar som kan uppkomma från genomförandet av en strukturerad projektledningsmetod såsom PRINCE2

 2. PRINCE2-processmodellen

  Lektion 02

  Förklara PRINCE2-processmodellen och förstå PRINCE2-teman

 3. Skapa en projektbeskrivning

  Lektion 03

  Skapa en projektorganisationsstruktur, initiera ett projekt och skapa dokumentation för projektinitiering. Uppskatta användningen av PRINCE2-produkter och planer

 4. Tillämpa mekanismer för framstegskontroll

  Lektion 04

  Uppskatta principerna för PRINCE2:s kvalitetsstyrning, tillämpa mekanismer för förändringskontroll

 5. Konfigurationshantering

  Lektion 05

  Förstå vikten av konfigurationshantering, använd PRINCE2:s riskhanteringsmetod, anpassa PRINCE2 för olika miljöer

Lärandemål

Vid slutet av denna PRINCE2 6:e upplagan Foundation eLearning-kurs kommer du att kunna:

Förstå nyckelkoncept relaterade till projekt och PRINCE2

Förstå hur PRINCE2-principerna ligger till grund för PRINCE2-metoden

Förstå att PRINCE2-principerna utgör grunden för PRINCE2-metoden

Förstå PRINCE2-processerna och hur de genomförs genom hela projektet

Förstå hur man använder PRINCE2 i olika projekt miljöer, från små till enorma och komplexa projekt

Nyckelfunktioner

Åtkomst

Onlineåtkomst till den ackrediterade multimedia e-lärningskursen under ett helt år (ungefär 10 timmars studietid)

Material

AVC PRINCE2-processblad i A3, tillgång till användbara nedladdningsbara inlärningsresurser och videor.

Stöd

Handledarstöd: Inkluderat, interaktiva frågesporter och simuleringsprov för att testa kunskaper inför tentan.

Examen

Examen ingår i detta e-lärningspaket. Examen kommer att genomföras online (ProctorU), vilket ger dig möjligheten att skriva provet hemifrån eller på kontoret. Vi kräver en dator med internetanslutning för examen och webbkamera (ProctoU).

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Målgrupp:

Kursen riktar sig till roller inom projektledning: Projektledare, Programledare, Projektadministratör, Projektkoordinator, Projektstöd och Projektteammedlemmar—styrgruppen och PMO.

Projektledare

Senior - / Mellanchefer

Projektgruppens Medlemmar

PMO

Starta kursen nu

PRINCE2®-certifieringarna

PRINCE2® Foundation-nivån introducerar delegater till PRINCE2 projektledningsmetod. Denna tredagarskurs ger tillräckligt med information för alla som är involverade i PRINCE2 för att förstå deras roll och ansvar och hur denna metod kommer att tillämpas på projekt. Direkt efter kursen kan deltagarna göra PRINCE2 Foundation-provet.

PRINCE2® Practitioner-nivån ger möjlighet att hantera och tillämpa koncepten i PRINCE2-metodiken i ett projektscenario och förbereder deltagarna för PRINCE2 Practitioner-examinationen. Denna tvådagars klassrumsbaserade kurs riktar sig främst till projektledare och är mycket detaljerad, med fokus på tekniker och hur man tillämpar teorin. Practitioner-examinationen kan avläggas på eftermiddagen den andra dagen

Varför AVC

För PRINCE2 eLearning?

Vår PRINCE2 eLearning är utformad för att hjälpa deltagaren att klara proven, men viktigare,

vi vill att deltagaren ska kunna tillämpa PRINCE2-metoden på projekt i praktiken. Därför är vår premium eLearning baserad på en verklig fallstudie med multimediascenarier för att gå igenom varje steg i projektets livscykel. Fallstudien kommer att möjliggöra för deltagaren att förstå bästa praxis för att tillämpa PRINCE2-metoden för att leverera ett framgångsrikt projekt.

Deltagaren kommer att lära sig teorin men på ett roligt och engagerande sätt.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;