PRINCE2® 6th Edition Foundation & Practitioner (Projektledning) - Klassrum (Inkluderar examination)

28.500,00 SEK

 • 5 days
Klassrum
Live Virtuellt Klassrum
På plats / Inom företaget
Välj din startdatum

PRINCE2 leads to greater control of the quality, scope, time, risk, resources, benefits, and budget. It is the most widely used project management method in Sweden (and worldwide)and continues to grow in both the private and public sectors. The best thing about PRINCE2 is that it is so flexible that it can be tailored easily, regardless of the size of the project or activity. PRINCE2 provides concrete tools and guidance for the effective management of projects. In addition, the PRINCE2 certification is regarded as a mark of quality that will increase the value of the employee and the company's professional profile. The foundation is where you learn all the terms and PRINCE2 concepts. It gives you a good overview of PRINCE2. Would you like to apply PRINCE2 in your work? In that case, we recommend you follow an even more profound Practitioner course.

Varför AVC

För PRINCE2?

Vår PRINCE2-utbildning är utformad för att hjälpa deltagaren att klara proven, men viktigare,

vi vill att deltagaren ska kunna tillämpa PRINCE2-metoden på projekt i praktiken. Därför är vår premium eLearning baserad på en verklig fallstudie med multimediascenarier för att gå igenom varje steg i projektets livscykel. Fallstudien kommer att möjliggöra för deltagaren att förstå bästa praxis för att tillämpa PRINCE2-metoden för att leverera ett framgångsrikt projekt.

Deltagaren kommer att lära sig teorin men på ett roligt och engagerande sätt.

Kurstidslinje

Hero
 1. Förstå filosofin och strukturen hos PRINCE2

  Lektion 01

  Förstå de fördelar som kan uppkomma från implementeringen av en strukturerad projektledningsmetod såsom PRINCE2.

 2. Förklara processmodellen för PRINCE2

  Lektion 02

  Förstå de fördelar som kan uppkomma från implementeringen av en strukturerad projektledningsmetod såsom PRINCE2.

 3. Skapa en projektbeskrivning

  Lektion 03

  Skapa en projektorganisationsstruktur, initiera ett projekt och skapa dokumentation för projektinitiering. Uppskatta användningen av PRINCE2-produkter - och planer.

 4. Tillämpa mekanismer för framstegskontroll

  Lektion 04

  Uppskatta principerna för PRINCE2:s kvalitetsstyrning, tillämpa mekanismer för förändringskontroll.

 5. Konfigurationshantering

  Lektion 05

  Förstå vikten av konfigurationshantering, använd PRINCE2:s riskhanteringsmetod, anpassa PRINCE2 för olika miljöer

 6. Grundläggande Examen

  Examen

  PRINCE2® Foundation-certifiering

  1 timme

  60 flervalsfrågor

  För att bli godkänd krävs 55 procents rätt

  Godkända kursdeltagare erhåller PRINCE2® Foundation-certifikatet från Peoplecert / AXELOS.

 7. Praktikprov

  Examen

  PRINCE2® Practitioner-certifiering

  2,5 timmar

  Objektivt test

  68 frågor

  55 procent rätt krävs för att bli godkänd

  Boken får användas (endast PRINCE2®-manualen)

  Godkända kursdeltagare erhåller PRINCE2® Practitioner-certifikat från Peoplecert / AXELOS

Lärandemål

Vid slutet av denna PRINCE2 6:e upplagan Foundation & Practitioner-klassrumskurs kommer du att kunna:

Förstå nyckelkoncept relaterade till projekt och PRINCE2

Förstå hur PRINCE2-principerna ligger till grund för PRINCE2-metoden

Förstå att PRINCE2-principerna utgör grunden för PRINCE2-metoden

Förstå PRINCE2-processerna och hur de genomförs genom hela projektet

Förstå hur man använder PRINCE2 i olika projekt miljöer, från små till enorma och komplexa projekt

Nyckelfunktioner

5-dagars klassrum

3 dagars PRINCE2 Foundation-klassrumsutbildning, följt av 2 dagars Practitioner-klassrumsutbildning..

Material

Introduktionsfallstudie och provexempelfrågor, utskrivbara PRINCE2-dokument (alla officiella PRINCE2-mallar), PRINCE2-ordlista, Litteratur i pdf; 'Kärnan i PRINCE2'.

Fallstudie baserad på aktivitet

Övningsprov

Provfrågor: Frågor, svar och förklaringar ingår i provmaterialet.

Examinationstest

Test för PRINCE2® Foundation-certifiering och PRINCE2® Practitioner-certifiering ingår!

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Målgrupp:

Kursen riktar sig till projektledningsroller: projektledare, programledare, projektadministratör, projektkoordinator, projektstöd och projektteammedlemmar – styrgruppen och PMO.

Projektledare

Senior - / Mellanchefer

Projektgruppens Medlemmar

PMO:er

Start course now

The PRINCE2® Certifications

The PRINCE2® Foundation level introduces delegates to the PRINCE2 project management methodology. This three-day course provides enough information for all those involved in PRINCE2 to understand their role and responsibilities and how this methodology will be applied to projects. Directly after the course, delegates can sit the PRINCE2 Foundation exam.

The PRINCE2® Practitioner level provides the opportunity to manage and apply the concepts of the PRINCE2 methodology in a project scenario and prepares participants for the PRINCE2 Practitioner examination. This two-day classroom-based course is mainly aimed at Project Managers and is very detailed, focusing on techniques and how to apply the theory. The Practitioner examination can be taken on the afternoon of the second day

Our PRINCE2 eLearning is designed to help the participant pass the exams. but more importantly, we want the participant to be able to apply the PRINCE2 method to projects in practice. That is why our premium eLearning is based on a real-life case study with multimedia scenarios to walk through each stage of the project lifecycle. The case study will enable the participant to understand the best practice of applying the PRINCE2 method to deliver a successful project.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;