PRINCE2® 6th edition Practitioner (Projektledning) - Klassrumsutbildning (Inkluderar examination)

16.500,00 SEK

 • 2 days
Klassrum
Live Virtuellt Klassrum
På plats / Inom företaget
Välj din startdatum

PRINCE2 leder till större kontroll över kvalitet, omfattning, tid, risker, resurser, fördelar och budget. Det är den mest använda projektledningsmetoden i Sverige (och världen över) och fortsätter att växa inom både privat och offentlig sektor. Det bästa med PRINCE2 är att det är så flexibelt att det enkelt kan anpassas oavsett projektets eller aktivitetens storlek. PRINCE2 tillhandahåller konkreta verktyg och vägledning för effektiv projektledning. Dessutom anses PRINCE2-certifieringen vara ett kvalitetstecken som ökar värdet på medarbetaren och företagets professionella profil. Grundnivån är där du lär dig alla termer och PRINCE2-koncept. Det ger dig en bra översikt över PRINCE2. Skulle du vilja tillämpa PRINCE2 i ditt arbete? I så fall rekommenderar vi att du följer en ännu mer fördjupad Practitioner-kurs.

Varför AVC

För PRINCE2?

Våra PRINCE2 klassrumsutbildningar är utformade för att hjälpa deltagaren att klara proven, men ännu viktigare är att vi vill att deltagaren ska kunna tillämpa PRINCE2-metoden i praktiska projekt. Därför är vår premium eLearning baserad på en verklig fallstudie med multimedia-scenarier för att gå igenom varje steg i projektets livscykel. Fallstudien kommer att göra det möjligt för deltagaren att förstå bästa praxis för att tillämpa PRINCE2-metoden för att leverera ett framgångsrikt projekt. Deltagaren kommer att lära sig teorin men på ett roligt och engagerande sätt.

PRINCE2 Practitioner-kursen ger möjlighet att tillämpa koncepten i PRINCE2-metodiken på ett scenario och förbereder deltagarna inför PRINCE2 Practitioner-examinationen.

Kurstidslinje

Hero
 1. Förstå filosofin och strukturen hos PRINCE2

  Lektion 01

  Förstå de fördelar som kan uppkomma från implementeringen av en strukturerad projektledningsmetod såsom PRINCE2

 2. Förklara processmodellen för PRINCE2

  Lektion 02

  Förstå de fördelar som kan uppkomma från implementeringen av en strukturerad projektledningsmetod såsom PRINCE2

 3. Skapa en projektbeskrivning

  Lektion 03

  Skapa en projektorganisationsstruktur, initiera ett projekt och skapa dokumentation för projektinitiering. Uppskatta användningen av PRINCE2-produkter och planer

 4. Tillämpa mekanismer för framstegskontroll

  Lektion 04

  Uppskatta principerna för PRINCE2 kvalitetsstyrning, tillämpa mekanismer för förändringskontroll.

 5. Konfigurationshantering

  Lektion 05

  Förstå vikten av konfigurationshantering, använd PRINCE2:s riskhanteringsmetod, anpassa PRINCE2 för olika miljöer.

 6. PRINCE2 Practitioner provexempel

  Exempelprov

  Testa dina kunskaper med examenssimulatorn som ingår i denna kurs.

 7. Praktikprov

  Examen

  När du är redo för provet kan du boka in ditt prov!

  Detaljer för PRINCE2® Practitioner-examen

  • 2,5 timmar
  • Objektivt test
  • 68 frågor
  • 55 procent rätt krävs för att bli godkänd
  • Boken får användas (endast PRINCE2®-manualen)
  • Godkända kursdeltagare erhåller PRINCE2® Practitioner-certifikat från Peoplecert / AXELOS

Lärandemål

Vid slutet av denna PRINCE2 6th Practitioner-klassrumsutbildning kommer du att kunna:

Principer för relationer

Förstå sambanden mellan principer, processer, aktiviteter, teman och PRINCE2-produkter.

Projektscenario

Framställ detaljerade förklaringar av alla principer, processer, aktiviteter och teman, samt genomarbetade exempel på PRINCE2-produkter som de kan tillämpas för att hantera de särskilda omständigheterna i ett visst projektscenario.

Resonemang

Förstå anledningarna bakom processerna, aktiviteterna och teman i PRINCE2 samt förstå principerna som ligger till grund för dessa element.

Nyckelfunktioner

2-dagars klassrums kurs

2 dagar av kurs i ett praktikantklassrum.

Material

Introduktionsfallstudie och provexempelfrågor, utskrivbara PRINCE2-dokument (alla officiella PRINCE2-mallar), PRINCE2-ordlista, Litteratur i pdf; 'Kärnan i PRINCE2'.

Fallstudie baserad på aktiviteter

Övningsprov

Provfrågor: Frågor, svar och förklaringar.

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Kursen riktar sig till roller inom projektledning: Projektledare, Programledare, Projektadministratör, Projektkoordinator, Projektstöd och Projektteammedlemmar—styrgruppen och PMO.

Projektledare

Senior - / Mellanchefer

Projektgruppens medlemmar

PMO

Starta kursen nu

PRINCE2®-certifieringarna

The PRINCE2® Foundation level introduces delegates to the PRINCE2 project management methodology. This three-day course provides enough information for all those involved in PRINCE2 to understand their role and responsibilities and how this methodology will be applied to projects. Directly after the course, delegates can sit the PRINCE2 Foundation exam.

PRINCE2® Practitioner-nivån ger möjlighet att hantera och tillämpa koncepten i PRINCE2-metodiken i ett projektscenario och förbereder deltagarna för PRINCE2 Practitioner-examinationen. Denna tvådagars klassrumsbaserade kurs riktar sig främst till projektledare och är mycket detaljerad, med fokus på tekniker och hur man tillämpar teorin. Practitioner-examinationen kan avläggas på eftermiddagen den andra dagen

Vår PRINCE2 eLearning är utformad för att hjälpa deltagaren att klara proven. men viktigare än så, vi vill att deltagaren ska kunna tillämpa PRINCE2-metoden på projekt i praktiken. Därför är vår premium eLearning baserad på en verklig fallstudie med multimedia-scenarier för att gå igenom varje steg i projektets livscykel. Fallstudien kommer att möjliggöra för deltagaren att förstå bästa praxis för att tillämpa PRINCE2-metoden för att leverera ett framgångsrikt projekt.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;