SAFe®6-Practitioner (SP) for Teams - Klassrumsutbildning (inklusive examen)

16.500,00 SEK

 • 2 days
Klassrum
Live Virtuellt Klassrum
På plats / Inom företaget
Välj din startdatum

Scaled Agile Framework (SAFe®) hjälper företag att hantera de stora utmaningarna med att utveckla och leverera programvara och system av företagsklass på kortast hållbara ledtid. Det är en online, fritt avslöjad kunskapsbas med beprövade framgångsmönster för att implementera Lean-Agile programvara och system i stor skala. SAFe synkroniserar anpassning, samarbete och leverans för ett stort antal Agile-team. Skalbart och konfigurerbart tillåter SAFe varje organisation att anpassa det till sina egna affärsbehov. Det stöder lösningar i mindre skala som sysselsätter 50–125 utövare och komplexa system som kräver tusentals människor. En medlem av ett Agile Team inom Scaled Agile Framework® (SAFe), representerad av SAFe® 6 Practitioner (SP)-certifieringen, är en professionell i ett team av dedikerade individer som tillsammans har de färdigheter som krävs för att definiera (utveckla och designa sin komponent eller funktion), bygga (implementera sin komponent eller funktion) och testa (köra testfall för att validera sin komponent eller funktion) värdeökningar inom en kort tidsram. Under denna tvådagarskurs kommer deltagarna i SAFe for Teams-utbildningen att få en djupgående förståelse för ART, hur det levererar värde och vad de kan göra för att effektivt utföra sin roll med hjälp av Scrum, Kanban och XP. De kommer också att lära sig hur man skriver berättelser och bryter ner funktioner, planerar och genomför iterationer och planerar programinkrement. Slutligen kommer de att lära sig om den kontinuerliga leveranspipeline och DevOps-kulturen, hur man effektivt integrerar med andra team i programmet och vad som krävs för att kontinuerligt förbättra tåget. Att delta i klassen förbereder individer för att ta examen och uppnå certifiering för SAFe® 6 Practitioner (SP).

Kurstidslinje

Hero
 1. Introduktion till Scaled Agile Framework (SAFe)

  Lektion 01

 2. Bygga ett agilt team

  Lektion 02

 3. Planera iterationen

  Lektion 03

 4. Utför iterationen

  Lektion 04

 5. Genomförande av programinkrementet

  Lektion 05

 6. Sammanfattning

  Lektion 06

Lärandemål

Vid slutet av denna klassrumsutbildning för Safe6 Practitioner (SP) för team kommer du att kunna:

Tillämpa SAFe för att skalera Lean och Agile-utveckling i sitt företag

Känna till deras team och dess roll i det Agila Release Tåget

Känna till alla andra team på tåget, deras roller och beroenden mellan teamen.

Planera iterationer

Genomför iterationer och demonstrera värde

Planera Programinkrement

Integrera och arbeta tillsammans med andra team på tåget

Nyckelfunktioner

2-dagarskurs

SAFe för team, en utbildningskurs som leds online av en erfaren tränare certifierad av Scaled Agile, Inc., leverantör av SAFe®

Förberedelse

Att avlägga certifieringstestet för SAFe® 6 Practitioner (SP) (SAFe® 6 Practitioner Exam).

Modern onlineutbildningsplattform

Deltagararbetsbok licensierad av Scaled Agile, inc. (PDF)

Ettårsmedlemskap till SAFe Community Platform

Med tillgång till resurser endast för medlemmar såsom webbinarier, arbetsböcker, vägledande presentationer och förhandsinformation om kommande SAFe-produkter.

Ett försök till certifieringsexamen

SAFe® 6 Practitioner-certifiering efter godkänt prov

Hero

Vem bör anmäla sig till detta program?

Alla är välkomna att delta i kursen, oavsett erfarenhet. Dock rekommenderas följande förkunskaper starkt för de som avser att ta SAFe® 6 Practitioner (SP) certifieringsexamen:

- Bekantskap med Agila koncept och principer

- Medvetenhet om Scrum, Kanban och XP

- Praktisk kunskap om mjukvaru- och hårdvaruutvecklingsprocesser.

Teammedlemar som tillämpar Lean och Agile

Senior / mellanchefer

Projektledare

Starta kursen nu

Provuppgifter

Att delta i klassen förbereder dig för att ta examen och bli en certifierad SAFe® 6-utövare (SP).

Förkunskaper eller kunskaper som krävs för tentamen

Dessa färdigheter och kunskaper är starkt rekommenderade för att framgångsrikt klara SAFe® 6 Practitioner (SP) certifieringsexamen:

 • Familiaritet med Scrum, Kanban och XP samt förståelse för agila koncept och principer
 • Praktisk kunskap om mjukvaru- eller hårdvaruutvecklingsprocesser
 • Deltagare måste närvara båda dagarna av kursen för att vara berättigade till tentamen.

Provuppgifter

 • Examensnamn: SAFe® 6 Practitioner-examen
 • Provformat: Flera val, Flera svarsalternativ
 • Examinationstillfälle: Webbaserat (enkel webbläsare), stängd bok, ingen yttre hjälp, tidsbegränsat
 • Tillgång till prov: Kandidater kan få tillgång till provet inom SAFe Community Platform efter att ha slutfört SAFe for Teams-kursen.
 • Provtid: När provet har börjat har kandidaterna 90 minuter (1,5 timmar) på sig att slutföra provet
 • Antal frågor: 45
 • Godkänt resultat: 35 av 45 (77 % godkänt resultat)
 • Språk: Svenska
 • Examenskostnad: Första försöket att skriva examen ingår i kursregistreringsavgiften om examen tas inom 30 dagar efter avslutad kurs.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;