TOGAF® Enterprise Architecture Foundation (Level 1) & Practitioner (Level 2) - Klassrumsutbildning (Inkluderar Examination)

28.500,00 SEK

 • 4 days
Klassrum
Live Virtuellt Klassrum
På plats / Inom företaget
Välj din startdatum

TOGAF EA (Enterprise Architecture) Foundation och Practitioner kombinerade utbildningen är ett omfattande 4-dagars program som ger individer en gedigen förståelse för TOGAF-ramverket och dess tillämpningar inom företagsarkitektur.

TOGAF® företagsarkitektur

Grundnivå 1 och Praktiknivå 2

Den kombinerade kursen är avsedd för individer som vill skaffa sig både grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att arbeta effektivt med TOGAF. Den kombinerar innehåll från både Foundation- och Practitioner-nivåerna i en enda kurs, vilket gör det möjligt för deltagarna att erhålla båda certifieringarna i ett och samma program.

TOGAF Enterprise Architecture Foundation och Practitioner bygger på TOGAF-standarden, 10:e upplagan.

I en kombinerad utbildning integreras både grund- och praktiknivåns innehåll i ett och samma program. Det innebär att deltagarna går igenom allt nödvändigt material i en sammanhållen kurs, vilket eliminerar behovet av separata utbildningstillfällen för varje nivå. Denna metod gör det möjligt för deltagarna att lära sig de grundläggande koncepten och omedelbart bygga vidare på kunskapen i mer avancerade ämnen, vilket resulterar i en effektivare inlärningsupplevelse.

Att ta grundnivån före praktikernivån är ett måste, eftersom den ger den grundläggande kunskapen som behövs för att förstå TOGAF-ramverket. Genom att kombinera de två nivåerna kan deltagarna sömlöst gå från de grundläggande koncepten till de mer avancerade ämnena utan behov av ytterligare anmälan eller väntetider. Detta eliminerar tid som annars skulle spenderas på schemaläggning och genomförande av separata kurser.

Kurstidslinje

Hero
 1. EA-principer

  Lektion 01

  - Principerna för företagsarkitektur och TOGAF-standarden

  - Den grundläggande terminologin i TOGAF-standarden

  - Arkitekturutvecklingsmetodens (ADM) cykel och målen för faserna, inklusive anpassning och avgränsning av ADM för specifika syften

  - De olika teknikerna som finns tillgängliga för att underlätta tillämpningen av ADM

  - Användningen av ADM, inklusive metoder såsom integration och partitionering, samt dess implementering i ett digitalt företag

  - Hur arkitekturstyrning bidrar till arkitektonisk utveckling

 2. Företagsarkitektur

  Lektion 02

  - Innehåll om arkitektur, vilket inkluderas under genomförandet av ADM.

  - Viktiga förändringar i TOGAF-standarden

  - Introduktion till sammanhangen för företagsarkitektur

  - Företagsarkitektur och ledarens roll

  - Tillämpa TOGAF-koncept i sammanhanget för företagsarkitektur

  - Intressenthantering

 3. Implementering av ADM

  Lektion 03

  - Intressenthantering

  - Fas A, utgångspunkten

  - Arkitektonisk utveckling

  - Genomförande av arkitekturen

  - Stödja ADM-arbetet

  - Sammanhanget inom vilket en utövare av företagsarkitektur måste verka

  - Tillämpning av intressenthanteringsteknik

  - Genomförande av fasen för arkitekturvision, inklusive relaterade tekniker

  - Tillämpning av faserna B, C och D i arkitekturutvecklingsmetoden (ADM) för att utveckla en arkitektur, med tillhörande tekniker

  - Genomförande av ADM-faserna E, F och G för att implementera en arkitektur, tillsammans med tillämpliga tekniker

  - Genomförande av förändringshantering för arkitektur.

 4. Stöd ADM-arbete

  Lektion 04

  - Hantering av arkitekturkrav.

  - Använder Open Group-biblioteket

  - Stöd ADM-arbete med tillämpliga tekniker

  - Använda arkitekturnivåer för att organisera arkitekturlandskapet

  - Arkitekturinnehållsramverket

Lärandemål

Utöver kunskap och förståelse betonar lärandemålen på denna nivå tillämpning och analysförmåga. Individer som har uppnått certifiering besitter följande kompetenser:

TOGAF-ansatsen

Förmågan att tillämpa TOGAF-metoden för att hantera förändringar och möjliggöra transformation.

Metod

Färdighet i att tillämpa TOGAF-metoden

Tekniker

Färdighet i att använda TOGAF-tekniker för att uppnå önskade resultat.

Nyckelfunktioner

Klassrum

4 dagar totalt, nivå 1: två dagar och nivå 2: två dagar

Material

The Open Group officiella TOGAF® kursbok (engelsk version, PDF). Uppsättning av utbildningsmaterial: TOGAF EA ackrediterade kurskompendier, arbetsbok och exempel på provtester (PDF).

Praktiker

Lärostudier (quiz) och 2 övningsprov

Examen

Examina ingår i detta e-lärningspaket. Prov kommer att genomföras online.

Hero

Vem bör anmäla sig till detta program?

Denna kurs passar för individer som vill använda TOGAF-metodiken för att utveckla, underhålla och omvandla organisationer. De som aktivt bidrar till organisatorisk transformation, arbetar i en smidig miljö som behöver förstå och tillämpa företagsarkitektur med TOGAF-standarden, eller individer som vill utveckla en del av sin professionella utveckling.

IT-enterprise-arkitekter

Data-/ mjukvaru-/ lösning-/ systemarkitekter

Lösningar/ Infrastrukturarkitekter

IT-konsulter

Senior/operativa chefer

Produktchefer

Starta kursen nu

Examen & Certifieringsdetaljer

Vilka prov och certifikat ingår?

TOGAF EA Foundation och Practitioner Combined-utbildningskursen inkluderar en TOGAF® Enterprise Architecture Combined Part 2 och Part 2-examensvoucher, giltig för en testsession för båda TOGAF® EA-nivåerna. Efter godkänd tentamen uppnår kandidaterna TOGAF® Enterprise Architecture Practitioner-kvalifikationen.

Kandidater kan också välja att få två separata värdekoder för att avlägga de separata TOGAF® Enterprise Architecture del 1 och TOGAF® Enterprise Architecture del 2 proven. Separata värdekoder ger kandidaterna möjlighet att närma sig varje nivå oberoende och successivt bygga upp sina kunskaper. Att ta emot två separata värdekoder för TOGAF EA Foundation och TOGAF EA Practitioner proven ger individer flexibilitet i sin planering, möjliggör ett modulärt lärande och ger bättre erkännande av deras certifieringar.

TOGAF företagsarkitektur del 1

 • 40 flervalsfrågor
 • Varaktighet: 60 minuter
 • Stängd bok
 • Framgångsgrad: 24/40 - 60%

TOGAF företagsarkitektur del 2

 • 8 Komplex flervalsprov baserat på scenarier
 • Varaktighet: 90 minuter
 • Öppen bok (e-bok)
 • Framgångsgrad: 24/40 - 60%

Provet kan avläggas på två olika sätt:

 • Online med övervakning av en provvakt (OnVUE)
 • I ett Pearson Vue-testcenter

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;