FAQ

Expand allClose all

Hur gör man en kursbokning?

Du kan anmäla dig till en av våra kurser genom att fylla i bokningsformuläret under varje kurstillfälle som visas under Kurskalendern på hemsidan, eller genom att maila till info@addingvalue.se

Mark as helpful. 0

Hur sker kursbetalningen?

Betalning sker via fakturering när du har kommit i kontakt med en AVC medarbetare i samband med kursbokning.

Mark as helpful. 0

Intresserad av in-house kurser?

AVC anordnar båda standardiserade oppna kurser och skräddarsydda kurser hos kunden. Vi är experter på anpassade kursprogram för företag och organisationer. Vänligen kontakta oss för att gå vidare med en in-house utbildnings förfråga med en av våra konsulter. En in-house kurs är mer kostnadseffektiv om ni funderar på att träna en grupp anställda samtidigt som man fokuserar på de ämnen ni har mest behov av. För en gratis offert för våra in-house utbildningar, vänligen kontakta oss via mail på info@addingvalue.se eller ring oss på 08- 662 15 89.

Mark as helpful. 0

Rabatt för grupp bokningar

Vi satsar alltid på kundnöjdhet så kontakta oss gärna för att få ett bra erbjudanden vid gruppbokningar för våra öppna kurser.

Mark as helpful. 0

Vilka städer erbjuder ni kurser och på vilka språk?

Vi erbjuder utbildningar i:
Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Dusseldorf, Warsaw och Amsterdam.
På följande språk: Svenska, Engelska, Norska, Danska, Tyska, Polska, Holländska och Italienska.

Mark as helpful. 0

Nyfiken på antalet personer per kurs?

Vi brukar begränsa antal deltagare till 8 personer då vi tror på att ju färre man är desto högre kvalitet på utbildningen. Vi vill att kursledaren kan fokusera sig på var och en av deltagarna och uppmuntra till öppen dialog och interaktion under kursensgång.

Mark as helpful. 0

Rekrytering AVR

Förutom utbildningar och konsult- tjänster erbjuder vi även rekryterings- tjänster åt våra kunder. Behöver ni rekrytera personal? Vi kan hjälpa er. Vi har en unik och beprövad rekryterings och executive search metod, men vi skräddarsyr våra tjänster för att passa era individuella behov.

Mark as helpful. 0

Konsulttjänster

AVC erbjuder rådgivning och mentorskap genom våra kunniga och erfarna konsulter vilka är alla certifierade i projektledningsmetoden PRINCE2®. Våra konsulter kan hjälpa dig att förbättra er egen eller er organisations förmåga att leda projekt och medarbetare. Vi fokuserar mest på ledarskap, projektledning, kommunikation och affärsutveckling. Kontakta oss om du vill veta mer.

Mark as helpful. 0

Vad är PRINCE2®?

PRINCE2® (Projects IN a Controlled Environment) är en strukturerad metod för effektiv projektledning. Det är en allmän metod, baserad på bästa praxis, för ledning av alla slags projekt. Metoden har kommit att bli normgivande för organisation, ledning och övervakning av projekt över hela världen.Metoden delar in projekt i hanterbara etapper för att främja en effektiv kontroll av resurser och regelbunden uppföljning av framstegen.

Mark as helpful. 0

Målgruppen

 • Projektledare
 • Gruppmedlemmar i projekt
 • Gruppledare
 • Biträdande Projektledare
 • Aspirerande projektledare

Mark as helpful. 0

Vilka fördelar får jag personligen och mitt företag?

 • En organiserad och kontrollerad start. Säkerställer att det finns ett giltigt skäl för projektet och att alla människor och resurser har organiserats och är redo för projektet
 • En organiserad och kontrollerad mitt. När projektet har organiserats och påbörjats kontrolleras det kontinuerligt att projektets giltighet upprätthålls.
 • Ett organiserat och kontrollerat slut. Ett kontrollerat slut är alltid bättre än den naturliga tendensen att glida över till det operativa livet av en produkt. Vi behöver därför se till att projektets produkter är accepterade av vår klient innan projektet officiellt kan avslutas.
 • Regelbunden översyn av framsteg mot planen och mot Business Case.
 • Flexibla beslutspunkter.
 • Kontrollerad hantering av avvikelser från projektplanerna tack vare principen avvikelsestyrning.
 • Involveringen av ledning och intressenter vid rätt tid och plats under projektet.
 • God kommunikation mellan projektets ledningsgrupp, intressenterna och resten av organisationen.

Mark as helpful. 0

Hur viktig är certifikatet?

Certifikatet är naturligtvist viktigt, men inte lika viktigt som kunskapen man får efter avslutad kurs. Certifikatet fungerar som bevis att man har avklarat PRINCE2® proven och är därför även ett kvalitets stämpel för dig personligen och för din organisation.

Mark as helpful. 0

PRINCE2 ® prov struktur

Om Du önskar certifiera dig på Practitionernivå, måste du först skriva Foundation Provet och därefter skriva Practitionerprovet. Du kan skriva båda proven under samma vecka eller även under samma dag, eller så kan du dela på dessa och skriva dem med månaders (eller även års) mellanrum.

Foundation Provet är det första av de två PRINCE2® Proven som du behöver klara för att bli PRINCE2® Practitioner.
Foundationnivån syftar till att verifiera om en kandidat skulle kunna fungera som en kompetent medlem i en projektledningsgrupp med hjälp av PRINCE2® metoden i en projektmiljö som stödjer PRINCE2®.
Practitionernivån syftar till att säkerställa om en kandidat skulle kunna tillämpa PRINCE2® i driften och hanterningen av ett icke-komplext projekt i en miljö som stödjer PRINCE2®.

Mark as helpful. 0

Förkunskapskrav

För Foundation kursen är det önskvärt men inte nödvändigt att deltagarna har viss erfarenhet av att arbeta med projekt. I god tid innan kursstart mottar deltagarna kursförberedande material som de förväntas att ha läst vid kursstarten.

Mark as helpful. 0

Hur anmäler man sig?

Du kan anmäla dig till en av våra kurser genom att fylla i bokningsformuläret under varje kurstillfälle som visas under Kurskalendern på hemsidan, eller genom att maila till info@addingvalue.se

Mark as helpful. 0

På vilka språk ges kursen?

Kursen ges på Svenska, Engelska, Danska, Norska, Tyska, Polska och Holländska.
PRINCE2® proven finns tillgängliga på följande språk: Svenska (enbart Foundation), Engelska, Danska, Norska, Holländska, Tyska, Franska, Polska och Kinesiska.
Manualen finns tillgänglig på: Svenska, Engelska, Danska, Norska, Holländska, Tyska, Franska, Spanska, Italienska, Polska och Kinesiska.

Mark as helpful. 0

Kan man skriva practitioner provet utan att ha klarat foundation provet först?

Nej, det kan du inte. Om du vill bli certifierad på Practitionernivå måste du först ha klarat Foundation provet och därefter avlägga Practitioner provet.

Mark as helpful. 0

PRINCE2® i siffror

 • Mer än 550,000 certifierade managers
 • Används i mer än 150 länder världen över
 • 20.000 organisationer drar redan nytta av den pålitliga metoden
 • Antalet personer som PRINCE2® certifierar sig ökar med ca 20% om året
 • Används globalt av ledande offentliga och privata organisationer

Mark as helpful. 0

Vad är ITIL®?

ITIL® är ett ramverk utformad efter bästa praxis som har utvecklats internationellt från både den offentliga och den privata sektorn. ITIL® beskriver hur IT-resurser bör organiseras för att leverera affärsnytta, dokumentera processer, funktioner och roller inom hanteringen av IT-tjänster.

Mark as helpful. 0

Vilka fördelar får jag personligen och mitt företag?

ITIL® ger en systematisk och professionell strategi för hantering av IT-tjänster. Användning av ITIL® ger många fördelar såsom:

 • Minskade kostnader
 • Förbättrade IT-tjänster genom användning av beprövade bästa praxis processer
 • Ökad kundtillfredsställelse genom en mer professionell attityd till leverans av tjänster
 • Normer och riktlinjer
 • Förbättrad produktivitet
 • Bättre utnyttjande av kompetens och erfarenhet
 • Förbättrad leverans av tredjeparts tjänster genom specificering av ITIL® eller ISO 20000 som standard för tjänsteleverering inom tjänsteupphandlingen.

Mark as helpful. 0

Hur viktigt är certifikatet?

Certifikatet är naturligtvist viktigt, men inte lika viktigt som kunskapen man får efter avslutad kurs. Certifikatet fungerar som bevis att man har avklarat ITIL® proven och är därför även ett kvalitets stämpel för dig personligen och för din organisation.

Mark as helpful. 0

ITIL® prov struktur

Utbildningsplanen för ITIL Version 3 (V3) erbjuder olika moduler för ITIL certifiering. Certifieringarna fokuserar på olika aspekter av ITIL och varierar i ingående och detaljgrad.
Det finns fyra nivåer av certifiering inom V3 systemet:

ITIL Foundationnivån fokuserar på att ge kunskap och förståelse av centrala begrepp, strukturen, terminologin och processerna inom ITIL. Den här grundläggande certifieringen ger deltagarna en allmän kunskap om de viktigaste delarna i ITIL V3 tjänstelivscykel inklusive sambanden mellan livscykeletapperna, processer som används och deras bidrag till hantering av IT-tjänster.

ITIL Intermediatenivån erbjuder två riktningar av utbildningen, Livscykel och Capability – båda har varsin egen serie av certifieringar – och en slutlig rationaliseringsmodul Hantering genom livscykeln. Varje Intermediate certifiering ger deltagarna de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att tillämpa eller hantera särskilda områden inom ITIL i tjänstehanteringsmiljö.

ITIL Expertnivå tilldelas deltagare som ett bevis för sina kunskaper och certifieringar inom ITIL V3. ITIL Certifiering på expertnivå görs av de individer som är intresserade av att uppnå en högre kunskapsnivå av ITIL Version 3 (V3) i sin helhet.

ITIL Mastersnivån är den högsta tillgängliga examen inom V3 programmet. Denna speciella examen är reserverad för de individer som kan visa och ge prov på sin förmåga att implementera ITIL discipliner och bästa praxis av tjänstehantering inom IT i praktiken. Denna nivå av utbildningsplanen är för närvarande i en pilotfas.

Mark as helpful. 0

Förkunskapskrav

Det är önskvärt men inte nödvändigt att deltagarna har viss erfarenhet av att arbeta med IT-tjänster. I god tid innan kursstart mottar deltagarna kursförberedande material som de förväntas att ha läst vid kursstarten.

Mark as helpful. 0

Hur anmäler man sig?

Du kan anmäla dig till en av våra kurser genom att fylla i bokningsformuläret under varje kurstillfälle som visas under Kurskalendern på hemsidan, eller genom att maila till info@addingvalue.se.

Mark as helpful. 0

På vilka språk ges kursen?

Kursen ges på Svenska, Engelska, Danska, Norska, Tyska, Polska och Holländska.
Provet finns tillgängliga på följande språk: Svenska, Engelska, Danska, Norska, Holländska, Tyska, Franska och Polska.
Manualen finns tillgänglig på: Engelska

Mark as helpful. 0