Projektledelse

Adding Value Consulting hjælper dig med at forbedre virksomhedens projektledelsesmetode og projektledelsesevne og sikre at de bidrager til virksomhedens resultater. Målet med vores projektlederkurser er:

 • At analysere de nuværende kompetencer i projektledelse på det individuelle plan
 • At udvikle en omfattende projektledelseproces baseret på PRINCE2® standarderne indenfor projektledelse
 • At fremme den nye projektledelseproces gennem workshops
 • Udvikling af en projektlederuddannelsesplan som kan supplere den enkelte projektleders kompetencebrist
 • Tilvalg:
  Løbende revision/kontroll for at overvåge og opmuntre den enkelte projektleders udvikling
  Løbende revision af projekter for at overvåge deres styring samt give konkrete forslag til forbedring
  Uddannelses omfatter tre primære områder: færdigheder, processer og frivillige systemer og værktøjer.

Bedømmelse af Projektledelse

Vi begynder med projektledelsesvalueringen. Fordelene ved projektledelsesmetoderne i organisationen bedømmes udfra tilpasningen og anvendelsen af PRINCE2® metoden i organisationen. Formålet med evalueringen er at vurdere de anvendte metoder indenfor projektledelse og tilpasse uddannelser til at opfylde organisationens behov. Under evalueringsfasen, identificerer vi organisationens behov for uddannelse og coaching.

Implementering af Projektledelse

I i forbindelse med evalueringen af projektledelse i organisationen, fastlægger vi sammen et program for implementering af de nye projektledelsesmetoder. Vi definerer dette programs mål sammen med jer. Eksempelvis kan målene handle om:

 • At analysere organisationens og personalets kompetencer indenfor  projektledelse
 • At udvikle en struktur for projektledelse baseret på PRINCE2 ® best pratice
 • Tilpasning af PRINCE2 ® skabeloner til kundens organisation
 • Tilpasning af PRINCE2® processer og temaer til kundens organisation
 • At vedligeholde eller forbedre udviklingen af individuelle kompetencer i projektledelse og eventuelt lederskab
 • At analysere nogle specifikke projekter, og overvåge hvordan disse forvaltes og evaluere processer, der kan forbedres
 • At understøtte anvendelsen af PRINCE2 ® i kundens organisation
 • At sikre at organisationen opnår de samlede fordele og principper ved PRINCE2 ®
 • At vise fordelene ved PRINCE2 ® begreber og principper
 • Coaching i håndtering af risici og problemer i projekter