Hvad er PRINCE2®?

PRINCE2® (Projects IN Controlled Environment) er en struktureret metode til effektiv styring af projekter. Det er en best practice metode for håndtering af alle typer projekter og det er blevet en global standard for organisationer samt ved styring og kontrol af projekter.

PRINCE2® metoden opdeler et projekt i håndterbare faser for at optimere en mere effektiv kontrol af ressourcerne samt løbende overvågning af udviklingen. PRINCE2® er “produkt-baseret” hvilket betyder, at projektplanen er fokuseret på at skabe resultater og ikke kun planlægning, hvor aktiviteterne vil blive gennemført. PRINCE2® giver desuden et fælles sprog på tværs af et projekt og danner ramme for projektets breakpoints.

PRINCE2® Fordele

 • At få en organiseret og kontrolleret start på et projekt og alle ressourcerne
 • At have et organiseret og kontrolleret midtvejspunkt dvs. når projektet er begyndt, er det nødvendigt hele tiden undervejs at kontrollere om projektet forløber som forventet
 • En organiseret og kontrolleret afslutnings fase. For at udføre en kontrolleret afslutning er det nødvendigt at sikre, at projektets resultat er accepteret af klienten før den officielle afslutning af projektet kan godkendes
 • Der vil være regelmæssige vurderinger af projektets fremskridt i forhold til planen og business casen
 • Fleksible beslutningspunkter
 • Kontrolleret håndtering af afvigelser fra projektplanen ved at al spildtid søges at elimineres på projektet
 • Inddragelse af stakeholders på det rigtige tidspunkt og sted i løbet af projektet
 • God kommunikation mellem projektledelsesgruppen, de involverede parter, og resten af organisationen

PRINCE2® Fakta

 • Mere end 550,000 certificerede ledere
 • Anvendes i mere end 150 lande
 • 20.000 organisationer har allerede draget fordel af dens banebrydende og betroede tilgang
 • Antallet af personer der tager et PRINCE2 kursus stiger med omkring 20% hvert år
 • Anvendens af førende globale organisationer, både offentlige og private

PRINCE2® Elementer

PRINCE2® metoden er beskrevet i følgende centrale elementer:

 • 7 Processer som udgør projektledelsen 
 • 7 Principper som danner grundlag for en best practice metode til ledelse af projekter
 • 7 Temaer som støtter specifikke nøgleområder indenfor projektledelse

PRINCE2® Kvalifikationer

Hvis du ønsker, at blive certificeret i PRINCE2 Practitioner metoden skal du tage Foundation eksamen først. Eksamen tages som regel på kursets sidste dag – hvis det ønskes kan den også tages på et andet tidspunkt. Det er op til den enkelte.

 • Foundation kurset sigter mod at gøre dig i stand til at fungere som et kvalificeret medlem i et projektledelses miljø ved hjælp af PRINCE2 metoden
 • Practitioner kurset har til formål at ruste dig til at kunne anvende PRINCE2 i praksis.