Effektiv kommunikation

Boka

Datum: 2014-04-01 - 2014-04-08
Var: gnj, Stockholm
Pris: hm
Språk: jk

Framgångsrik kommunikation – för att lyckas i karriären

Att kommunicerar på rätt sätt kan vara avgörande för dig som vill lyckas i karriären. Det gäller även chefer och ledare vill vara framgångsrika i sina roller.
När vi pratar med varandra skapar vi nya och underhåller gamla relationer. En kort pratstund kan föra oss samman, genomtänkta ord kan ge bli verktyg som hjälper oss uppnå båda egna och gruppens mål.
När kommunikationen på arbetsplatsen är genomtänkt bidrar den till trivsam arbetsmiljö. Kraven och förväntningarna blir tydliga, arbetsmetoder är definierade och medarbetarna bildar synkroniserade team vilket leder till merförsäljning. Brist på eller otydlig kommunikation kan underminera hela verksamheten och sätta stopp för medarbetarnas utveckling.
Nyckeln till medveten kommunikation är att kunna använda den på rätt sätt. På kursen får du träna med effektiva verktyg som gör att du får fram det du vill säga. Vi visar hur du håller effektiva möten, undviker tidsödande misstolkningar och skapar starka och lyckade samarbeten. Vi går också igenom det svåra samtalet. Kursen stärker dig i din roll och så att du får en effektivare arbetsplats och en trivsammare vardag.

Vem har nytta av kursen?

”Framgångsrik kommunikation – för att lyckas i karriären” är en kurs som riktar sig till dig som vill förbättra och förfina ditt sätt att kommunicera. Du får lära dig att kommunicera rakt och tydligt samt att hålla en öppen och flytande kommunikation.
• Att lyssna med empati och acceptans stärker relationer och underlättar problemlösning.
• Större självförtroende och ökad optimism utvecklas genom förmågan att samarbeta med kollegor, vilket resulterar i ökad kreativitet och högre beslutskvalitet.
• Stress- och spänningsnivåer går ner när konflikter lyfts fram och hanteras.

Om kursen

Kursens mål är att du blir bra på att kommunicera och entusiasmera din omgivning och på så sätt nå dit du vill. Kursen bygger på praktiska övningar, exempel och diskussioner där du får träna på din sätt att kommunicera.

Kursen innehåll

Ur innehållet av Effektiv Kommunikation:
• Introduktion till kommunikation grunder
• Kommunikationstyper och stilar
• Verbal och icke-verbal kommunikation
• Analysera sin publik och ställa rätt frågor
• Att lyssna aktivt och med lyhördhet
• Konsten att kommunicera rätt och direkt
• Effektiva mötes- och samtalstekniker
• Planering och delegering
• Att ge och få feedback
• Hantering av konflikter och svåra samtal
• Använd kommunikation för att motivera
• Kommunikation som leder till lyckade samarbeten
• Kommunikation som anpassas till din miljö