Hur sker kursbetalningen?

Betalning sker via fakturering när du har kommit i kontakt med en AVC medarbetare i samband med kursbokning.

Mark as helpful. 0

Posted in: Allmänt