Konsulttjänster

Adding Value Consulting erbjuder rådgivning och mentorskap genom våra kunniga konsulter vilka är certifierade i projektledningsmetoden PRINCE2®. Våra konsulter kan hjälpa dig att förbättra er egen eller er organisations förmåga att leda projekt.

Under 2000-talet har vi hjälpt en mängd olika företag att arbeta mer produktivt och effektivt med nya affärer och teknik genom kommunikation, utbildning och god projektledning. Under denna tid har vi utvecklat mycket användbara tjänster vilka har gjort det möjligt för företag att nå sina mål på professionella, snabba och kostnadseffektiva sätt.

Det finns framförallt fyra huvudpunkter som gör det möjligt för förändringar i en organisation att verkligen leda till bestående resultat. Det handlar om företagets förmåga och möjlighet att möta sina anställda – känna dem, engagera dem, förbereda dem, leverera till dem. Det är du och dina medarbetare som kommer att utveckla ditt företag framgångsrikt. Det är där vi kommer in.

Adding Value Consulting AB är ett företag hängiven till att erbjuda bl.a. rådgivning och mentorskap genom PRINCE2® projektledning certifierad konsult, för att förbättra antingen er individuella eller organisatoriska förmåga.

Utöver utbildning erbjuder vi en komplett lösning för att säkerställa att metodens standarder är inbyggda och anpassade till er företagsmiljö.

Våra konsulter kan i nära samarbete med ert ledningsteam:

  • Identifiera och beskriva era behov och förväntningar
  • Utvärdera era befintliga resurser
  • Definiera och organisera er utbildning
  • Utveckla och genomföra en PRINCE2® implementeringsplan
  • Skräddarsy implementeringen av PRINCE2®  för er organisation

Kontakta oss för att diskutera er organisations särskilda behov och utmaningar med en av våra erfarna projektledningsexperter.

Hälsokontroller

Hälsokontroller

S.k. hälsokontroller ger er en effektiv och tydlig bild av ett programs eller ett projekts status. Syftet med projektets hälsokontroll är att bedöma projektets förmåga att nå uppsatta mål samt att jämföra projektledningsaktiviteterna med organisationens processer eller standarder.

Coaching

Coaching

Adding Value’s PRINCE2® konsulter levererar skräddarsydd coachning för medarbetare, projektledare, projektets styrelsemedlemmar, linjepersonal och företagsledning för att säkerhetsställa att lärandet och användandet av PRINCE2® förbättrar ert sammanlagda affärsresultat.

Tillampning support

Tillämpning Support

Erfarna konsulter ger er det stöd ni behöver för att framgångsrikt anpassa och genomföra PRINCE2® i er organisation på ett effektivt sätt. Vi hjälper er att starta ett PRINCE2® system för en optimal projektportföljskontroll och ett projektresultat som ger största möjliga nytta för er organisation.

granskning

Granskning

Granskning används för att säkerställa att er organisation använder PRINCE2® på ett korrekt sätt. Vi kan hjälpa er att granska hur väl metoden tillämpas och vart eventuella förbättringar skulle kunna vara till nytta.