Coachning

Hur påverkas medarbetarna av ert förhållningssätt som chef och ledare, av er kompetens och kommunikationsförmåga? Svaret på denna fråga kan tyckas vara givet. Men, hur många organisationer tar detta faktiskt på allvar och investerar i utbildning och coaching av sina chefer och ledare för att säkerställa att dessa och deras medarbetare inte bara trivs, utan även kan topprestera i dagens affärsvärld?

Vårt coachingsprogram syftar till att främja den professionella och personliga utvecklingen för er som är ledare inom en organisation.

Adding Value Coaching Program

Adding Value coachingprogram är ett individuellt coachingsprogram för projektledare. Programmet är tänkt att vara en praktisk utmaning som leder till tillväxt och utveckling. Vi skapar en personlig plattform som bas för individuell utveckling utifrån de personliga egenskaperna och färdigheterna och utifrån den personliga situationen. Programmet skräddarsys efter kundens och organisationens specifika krav och behov. Programmet lämpar sig för nuvarande och framtida projektledare på alla nivåer i organisationen.

Adding Values Coachingupplägg: Kartläggning-Genomförande-Uppföljning

Vi har många års erfarenhet av att coacha chefer och ledare på samtliga nivåer inom försäljning, projektstyrning och ledarskap. Deltagarna uppskattar vårt strukturerade, professionella och pragmatiska tillvägagångssätt. Coaching på arbetet är den mest framgångsrika metoden för ett snabbt och välförankrat lärande.

ppl6

Varje coachinguppdrag följer detta framgångsrika upplägg:

Kartläggning

 • Ramen för uppdraget
 • Den coachade definierar de egna utvecklingsområdena
 • Genomgång av analys
 • Frågor besvaras
 • Resultat diskuteras
 • Målsättningen definieras
 • Programval ur tre modeller
 • Programmets sammansättning väljs ur olika moduler

Genomförande

 • Allt i samarbete med coachen
 • Ett antal coachingtillfällen inom en period av 1-8 månader
 • Löpande kontakt per telefon och/eller mejl
 • Specialister kan medverka i programmet
 • Uppdrag och uppgifter mellan coachingtillfällena
 • Den coachade kan enkelt följa den personliga utvecklingen

Uppföljning

 • Personlig uppföljning och utvärdering av coachinginsatsen
 • Möjlighet att utöka antalet moduler och coachingtillfällen

Adding Value’s konsulter levererar skräddarsydd coachning för medarbetare, projektledare, projektets styrelsemedlemmar, linjepersonal och företagsledning för att säkerhetsställa att lärandet av PRINCE2® förbättrar ert företags sammanlagda affärsresultat.

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling är alltid situationsbaserad och utgår från deltagarens behov, alltid med möjlighet till individuell anpassning. Vår metod möjliggör en förankring av utvecklingen, både hos deltagaren själv och hos organisationen.

Våra lärandeprocesser och didaktiska metoder ger förutsättningar för varaktig förändring och utveckling. Läroprocessens olika faser knyts ihop med arbetsrelaterade uppdrag. Läroprocessen löper därmed som en röd tråd genom hela programmet.

Läroprocessens mål och omfattning definieras tillsammans med den individ som coachas. Processen startar med personliga intervjuer vilka syftar till att analysera organisationen och den personliga spelplanen.

Ledarskapsutveckling kan tillämpas för ledningsgrupper och ledare på alla nivåer inom organisationen. Vårt fokus ligger generellt sett på försäljningschefer, projektledare (PRINCE2®), programchefer, linjechefer, styrelsemedlemmar med flera.