Projektledning

Adding Value Consulting hjälper kunder att förbättra sin projektledningsmetodik och sin projektledningsförmåga för att bidra till att förbättra företagets resultat. Målet med våra projektledningsutbildningar är följande:

 • Att analysera den nuvarande kompetensen av projektledning på individuell nivå
 • Att utveckla en enhetlig projektledningsprocess som bygger på projektledningsstandarden PRINCE2®
 • Att främja den nya projektledningsprocessen genom workshops
 • Att utveckla en projektlednings kursprogram för att komplettera individuella projektlednings kompetensbrister
 • Tillval:
  o Granskning / kontroller för att kontinuerligt övervaka och uppmuntra enskilda projektledares utveckling
  o Granskning av projekt för att kontinuerligt övervaka hur dessa styrs och även ge konkreta råd om hur de kan förbättras

Utbildningen omfattar primärt tre områden: färdigheter, processer samt frivilliga system och verktyg.

course4

Projektledningsutvärdering

Vi börjar med projektledningsbedömning. Fördelarna med Project Management (PM) bedömning härleds från en perfekt anpassning av PRINCE2® metoden i organisationen.
Syftet med utvärderingen är att bedöma de PM använda metoderna och att anpassa utbildningen efter kundernas behov. Under utvärderingsfasen identifierar vi organisationens behov av utbildning och coachning.

Tillämpning av Projektledning

Tillämpningsprogrammet av projektledningen kommer att fastställas under utvärderingen av projektledningen tillsammans med projektägaren.
Några mål med konsultprogrammet som skall definieras med kunden är:

 • Att analysera verksamheten och personalens kompetenser i termer av Projektledning
 • Att utveckla en struktur för projektledningen som bygger på bästa praxis PRINCE2®
 • Att anpassa PRINCE2® mallar till kundernas organisation
 • Att rekonstruera processer och teman till kundernas organisation
 • Att bibehålla eller förbättra utvecklingen av individuella färdigheter i projektledning och möjligt ledarskap
 • Att analysera vissa projekt. Övervaka hur projekt styrs och utvärdera processer som kan förbättras
 • Att stödja tillämpningen av PRINCE2® inom kundernas organisationen
 • Att säkerställa den totala nyttan och principer
 • Att visa fördelarna med PRINCE2® begrepp och principer
 • Att coacha hanteringen av risker och problem inom projekt