Ledarskap – Ny som ledare & projektledare

Boka nästa kurstillfälle

Är du ny som chef och tycker att ledarrollen är både krävande och en aning förvirrande? Har du koll på vad som ingår och inte ingår i din roll? Vet du hur du ska hantera medarbetarna, hålla fokus på målet och hantera konflikter? Det är bara några av alla frågor som en ledare ställer sig varje dag.
 Adding Value Consulting vill hjälpa dig vidare i chefsrollen genom att svara på frågorna och stärka dina ledaregenskaper.

För att vara framgångsrik i dagens ledarroll krävs mer än teknisk kompetens och affärskunnande. Förmågan att lyssna, kommunicera och hantera konflikter är minst lika viktigt.  Därför erbjuder vi chefer och ledare en utbildning med beprövade verktyg som lägger en bra grund för sunda och välfungerande relationer på arbetsplatsen.

Kursens innehåll

Utbildningen skapar säkerhet i din chefsroll. Du får effektiva verktyg för att leda både stora och små verksamheter. 
Teori kombineras med praktik för att erbjuda en tydlig förståelse av ledarens roll, vad som förväntas av en chef och vad en chef kan förvänta sig av medarbetarna.

Mål med kursen Ledarskap – Ny som ledare & projektledare

Efter avslutad utbildning kommer du ha förmågan att:

 • Etablera och upprätthålla öppen kommunikation med gruppmedlemmar och medarbetare.
 • Lyssna med empati så att andra känner sig förstådda.
 • Uttrycka kritik och behov klart och ärligt utan att skuldbelägga.
 • Lösa konflikter på ett sätt att ingen förlorar.
 • Rekrytera rätt team och hantera individer med olika bakgrunder, kompetenser och personligheter.
 • Fatta beslut med resultat och målsättningar i fokus.
 • Hantera gruppdynamik och motivera personal

Hur kursen genomförs

Under två dagar bearbetar vi de svåraste och knivigaste teman som en chef kan utsättas för. Genom verkliga scenario och fallstudier, diskuterar vi lösningar och praktiska verktyg som guidar nya chefer och inspirerar redan etablerade ledare.
Vi behandlar ledarens huvuduppgifter och ansvarsområden och du de bästa verktygen som förenklar din arbetsvardag. Efter kursen kommer du att stå starkare som chef.

Vem har nytta av kursen Ledarskap – Ny som ledare & projektledare?

 • Den passar dig som är ny chef eller aspirerar på att bli ledare.
 • Etablerade chefer som har tappat motivationen får bättre insikt och inspiration

Problemställningar i kursen är i huvudsak upplagda kring chefens utmaningar, men den lämpar sig även för personer utan formellt personalansvar, till exempel projektledare med stort ansvar och påverkan på andra människor

Fördelar för dig och fördelar för ditt företag

 • Lägre frånvaro och personalomsättning eftersom människor trivs bättre med att gå till jobbet.
 • Minskad stress eftersom problem och konflikter behandlas och löses istället för att ignoreras, undvikas eller lösas illa.
 • Ökad produktivitet eftersom gruppmedlemmar är mer motiverade och engagerade när de upplever större delaktighet och möjlighet att påverka.
 • Större kreativitet leder till bättre beslut eftersom människor arbetar mer med väsentligheterna i sina team.
 • Mindre tid används för att bekämpa motstånd, medla gräl och kontrollera människors arbete, vilket frigör tid för tänkande, planering och verklig ledning.

Kursens upplägg

Vi fokuserar på konkret träning i centrala kommunikationsfärdigheter. Under två intensiva dagar kommer du ägna dig åt rollspel, övningar, gruppdiskussioner, coaching och feedback.

Uppföljning och Uppbyggnad

Adding Value Consulting erbjuder olika uppföljnings- och påbyggnadsprogram, med syfte att förstärka, korrigera, uppmuntra och stödja chefers och ledares arbete med att tillämpa kunskaperna från kursen.