Lojala Kunder i Teamets Fokus

Boka

Datum: 2014-11-20 - 2014-11-21
Var: Karlavägen 100, Stockholm
Pris: SEK 9.500
Språk: English

Kursen ”Lojala kunder i teamets fokus” handlar om hur teamet kan förbättra sina säljtekniker genom att inrikta sig på kunden och kundens behov.

Numera har säljarna mycket kundkontakt men hur lyckas de sälja in sina tjänster med kunden i fokus samtidigt som de skapar ett dynamiskt team? Konsulter är ofta helt ansvariga för att få nya uppdrag och sälja in sina tjänster. Nya kunder och befintliga kunder är lika viktiga, hur lyckas vi få dem att bli våra ambassadörer? 
Genom kursen lär du dig bli effektiv med kunden i fokus och lär dig knepen för att framgångsrikt samarbeta med dina medarbetare.

Vem har nytta av kursen?

 • Du arbetar som konsult
 • Du vill spetsa din kompetens och bemästra säljtekniker
 • Du vill bemästra säljtekniker som anpassas till kunden samtidigt som du skapar ett sammanhållet och dynamiskt team.

Mål med kursen: Lojala kunder i teamets fokus

Efter avslutad kurs kommer du att:

 • Kommunicera rätt med ditt team och med din kundkrets för att skapa merförsäljning och effektivitet i arbetet.
 • Höja din egen och andras arbetsglädje genom att med empati och acceptans.
 • Kommunicera effektivt, tydligt och engagerande, inte bara internt utan även med befintliga och potentiella kunder.

Kursen bygger på praktiska övningar, exemplar och diskussioner som ger dig större insikt om dig själv, ditt team och bredare kunskap om marknaden. Du får träna på att kommunicera och engagera din omgivning för att nå dina och teamets mål.

Översikt av kursinnehållet

 • Kunden och hur man lyckas med kundnöjdhet
 • Grundpelare i Försäljning
 • Personlighets- och beteende vetenskap
 • Kundpsykologi – vad vill kunden? Hur skapar man förtroende?
 • Säljprocessen
 • Kundbeteende och kundinformations bearbetning
 • Effektiva mötes- och frågetekniker
 • Mervärde i försäljning av dina tjänster
 • Konsten att argumentera, förhandla och övertala – led kunden till köp
 • Maximera kundvärdet
 • Avsluttekniker och uppföljning, varför och hur?
 • Konsten att samarbeta i ett varierat team
 • Skapa förtroende i teamet för idéskapande och sammanhållning