MSP® Advanced Practitioner

Ladda ner kursbeskrivning Boka nästa kurstillfälle

Kursen ger dig möjlighet att använda MSP® genom ett lämpligt scenario där du övar på förmågan att anpassa och tillämpa metoden efter en rad omständigheter som beskrivs i en komplex fallstudie. Kursen förbereder dig inför certifieringen.
Undervisningen fokuserar på detaljerade fallstudier med övningar som är baserade på en fallstudie med liknande format som APM Group Advanced Practitioner använder i sin examen. Fallstudien används för att testa deltagarnas ingående förståelse av tillämpningen av MSP®.

Vem har nytta av kursen MSP® Advanced Practitioner?

  • (Seniora) Programledare
  • Styrgruppsmedlemmar
  • Högre chefer och företagsledningen
  • Programstödsmedlemmar