MSP® Practitioner

Boka

Datum: 2014-11-27 - 2014-11-28
Var: Karlavägen 100, Stockholm
Pris: SEK 18.250
Språk: English

MSP® Practitioner

MSP® Practitioner visar hur MSP® kan appliceras på riktiga program och förbereder dig inför certifieringen. Syftet med kursen är att du ska kunna tillämpa metoden på korrekt sätt på din arbetsplats. Du behöver vara certifierad i MSP® Foundation för att kunna delta i kursen.

Kursen fokuserar på praktisk användning av MSP® på olika scenarios. Du får träna på olika fallstudier för att tillämpa och anpassa MSP® med behov och problem som kan uppstå i en förutbestämt programscenario. Övningarna baseras på en fallstudie med liknande format som APM Group Advanced Practitioner använder i sin examen. Fallstudien används för att testa deltagarnas förståelse av tillämpningen av MSP®.

Vem har nytta av MSP® Practitioner?

  • (Seniora) Programledare
  • PM Office Managers
  • Högre chefer
  • Företagsledning
  • Programstödsmedlemmar