Övriga ITIL® kurser

Boka nästa kurstillfälle

Vi erbjuder kurser utöver utbildningsplanen ITIL® 2011 Version för IT-personal som hanterar tjänster på alla nivåer. Vi skräddarsyr kurser och  tjänster efter efter varje kunds individuella behov.

ITIL® Översiktskurs

ITIL® Översiktskursen visar deltagarna vad ITIL® kan göra för tjänstehanteringen på deltagarnas företag.  Översiktskursen presenterar det viktigaste i metoden och fokuserar på huvuddelar som identifieras innan kursen (service desk, incident och problemhantering, förändrings- & releasehantering, konfigurationshantering och tjänstenivåhantering). Kursen är klassrumsbaserad.

Målgrupp

  • Leverantörer av IT-tjänster, IT-direktörer och chefer, CIOs, Service Management konsulter och högre chefer som överväger att införa ITIL®s praxis för tjänstehantering i organisationen.

Mål med ITIL® Översiktskurs

Efter avslutad kurs ska deltagarna:

  • Förstå de grundläggande principerna och terminologin som används inom ITIL® och hantering för IT-tjänster
  • Förstå varför ITIL® är så viktigt idag
  • Förklara de viktigaste fördelarna med en strategi för tjänstehantering
  • Förstå varför ITIL® (och vilka delar av ITIL®) implementeras i organisationen
  • Aktivt delta i implementeringsprocessen

Förkunskapskrav

Det är önskvärt men inte nödvändigt att deltagarna har viss förståelse för hantering av IT-tjänster.

Självstudiematerial

Följande kursmaterial ingår på denna kurs:

  • ITIL® Overview Event Handout innehåller ITIL® Foundation Pocketboken – 2012 Edition, ITIL® Ordlista.

Kontakta oss för att få en kostnadsfri offert på våra interna kurser.

Adding Value Consulting erbjuder ITIL® E-learning erbjuds genom vårt samarbete med ITpreneurs, ackrediterad av APM-Group.