Övriga MSP® Kurser

Boka nästa kurstillfälle

MSP® Övriga kurser

Utöver MSP® Foundation, MSP® Practitioner och MSP® Advanced Practitioner erbjuder Adding Value Consulting kurser och tjänster för programpersonal på alla nivåer. Våra kurser skräddarsys efter organisationens eller individens individuella behov.

MSP® Översiktskurs

Under en dag får deltagarna en introduktion i MSP® som visar hur metoden används för att implementera förändringar. Kursen visar värdet och principerna bakom en strukturerad metod för programledning.
Kursen vänder sig till dig som behöver förstå MSP® principerna, styrelsesätt, förändringsflödet och rollerna i en MSP® miljö.
Vem har nytta av MSP® Översiktskurs?

 • Programledare, programgruppsmedlemmar, projektledare och blivande programledare som söker en kontrollerad metod för programledning.
 • Högre chefer

Mål med Översiktskursen

Efter avslutad kurs kommer du att:

 • Förstå sambandet mellan principer, styrsätt, förändringsflödet och roller i ett MSP® program
 • Förstå grunderna för och fördelarna med en strukturerad metod för programledning
 • Förstå principerna av MSP® i en arbetsmiljö
 • Förstå roller och ansvarsområdena för medlemmarna i en MSP® miljö
 • Kunna bedöma värdet av metoden för sin organisation

Förkunskaper

Det är önskvärt men inte nödvändigt att du har erfarenhet av att arbeta med program.

Studiematerial

Följande kursmaterial ingår i kursen:

 • MSP® pocketbok – 2007 års- utgåva
 • MSP® Ordlista och handouts.

MSP® för Företagsledningen

Kursen är framtagen för beslutsfattare, styrgruppsmedlemmar och högre chefer, särskilt dig som är involverad i att introducera förändringsinitiativ som kräver förståelse för programledningsmetodens bästa praxis. Rollerna kräver förståelse för hur man övervakar program som leds med hjälp av MSP®. Under en halvdag sätter vi fokus på styrsätt och MSP-metodens olika principer.

Vem har nytta av MSP® för Företagsledningen?

 • Ledande befattningshavare och beslutsfattare med styrgruppsansvar

Mål med MSP® för Företagsledningen

Efter avslutad kurs kommer du att:

 • Förstå de grundläggande principerna som ingår i MSP-metoden.
 • Förstå bakgrunden till och fördelarna med en strukturerad metod som MSP® för programledning.
 • Kunna gee beslutsfattare bedömningar av MSP® principerna och de viktigaste delarna av metoden.

Förkunskaper

Det är önskvärt men inte nödvändigt att du har erfarenhet av att arbeta med program.

Studiematerial

Följande kursmaterial ingår i MSP® för Företagsledningen:

 • MSP® pocketboken- 2007 års version
 • MSP® Ordlista

MSP® Kundanpassade Fallstudier

Med en anpassad fallstudie kan vi skräddarsy utbildningen så att den passar ditt företags specifika behov. Fallstudien kan användas för att visa den praktiska tillämpningen av MSP® i ditt företag. Den kommer även ligga till grund för övningarna under kursens gång vilket underlättar förståelsen av MSP-metoden. Vi har både kunskapen och erfarenheten av att bygga specialanpassade kurser för stora och små organisationer världen över.

Adding Value Consulting är återförsäljare av kurser i MSP® Programme Management. Se våra schemalagda öppna kurser eller begär en offert för interna kurser.