Övriga PRINCE2® kurser

Boka nästa kurstillfälle

Utöver PRINCE2® Foundation och PRINCE2® Practitioner erbjuder Adding Value Consulting kurser och tjänster för projektmedlemmar på alla nivåer. Våra kurser skräddarsys efter organisationens eller individens individuella behov.

PRINCE2® Översiktskurs

Under en dag får deltagarna en introduktion i PRINCE2® som visar hur metoden används för att göra projekt mer framgångsrika. Kursen fokuserar på den processinriktade delen av PRINCE2® samt visar värdet av att använda metoden för att driva och genomföra projekt.

Kursen är utformad för dig som behöver förstå sambandet mellan Business Case, program och projekt. Du får en översikt över principer, teman och processer i metoden samt en bild av roller, risk- och projektärendehantering.

Vem har nytta av PRINCE2® Översiktskurs?

 • Projektledare, Projektgruppsmedlemmar, Gruppledare, Biträdande projektledare, Aspirerande projektledare som letar efter en kontrollerad metod för projektledning
 • Högre chefer

Mål med PRINCE2® Översiktskurs

Efter avslutad kurs kommer du:

 • Förstå sambandet mellan principer, processer, teman, produkter och roller i ett PRINCE2® projekt
 • Förstå grunderna för och fördelarna med en strukturerad metod för projektledning
 • Förstå hur principerna i PRINCE2® kan användas i praktiken
 • Förstå roller och ansvarsområdena för medlemmarna i ett PRINCE2® projekt
 • Kunna bedöma värdet av metoden för sin organisation

Förkunskaper

Det är önskvärt men inte nödvändigt att du har viss erfarenhet av att arbeta med projekt.


Studiematerial

Följande kursmaterial ingår i PRINCE2® Översiktskurs:

 • PRINCE2® pocketbok – 2009 års utgåva
 • PRINCE2® Ordlista

Kontakta oss för en kostnadsfri offert om ni vill att vi håller kursen på ert företag.

PRINCE2® för Företagsledningen

Kursen är utformad för beslutsfattare och högre chefer, särskilt för dig som har styrgruppsansvar som kräver förståelse av projektledningsmetoden PRINCE2® . Det är en hel- eller halvdagssession med särskild inriktning på processen Styrning av Projekt (SP), kontrollkomponenterna samt styrgruppens roller och ansvar.

Klassrumskursen är utformad för högre chefer och styrgruppsmedlemmar vars roller kräver förståelse för hur man kan övervaka projekt som leds med hjälp av PRINCE2®. Sessionen introducerar metoden på hög nivå med fokus på styrgruppens organisations- och kontrollaspekter.

Vem har nytta av PRINCE2® för Företagsledningen?

 • Ledande befattningshavare och beslutsfattare med styrgruppsansvar.


Mål med PRINCE2® för Företagsledningen

Efter avslutad kurs kommer du att:

 • Förstå de grundläggande principerna, terminologin samt strukturen som ingår i metoden.
 • Förstå grunderna för och fördelarna med en strukturerad metod för projektledning
 • Kunna ge beslutsfattare bedömningar av PRINCE2® principerna och de viktigaste inslagen i processen ”Styrning av projekt”.

Förkunskaper

Det är önskvärt men inte nödvändigt att du har viss erfarenhet av att arbeta med projekt.

Övriga aktiviteter

Vi rekommenderar alla deltagare att fördjupa kunskapen med en PRINCE2® Foundation kurs.

Studiematerial

Följande kursmaterial ingår i kursen PRINCE2® för Företagsledningen:

 • Boken ”Directing Successful Projects with PRINCE2®”
 • PRINCE2® ordlista.

PRINCE2® Kundanpassade Fallstudier

Med en anpassad fallstudie kan vi skräddarsy utbildningen så att den passar ditt företags specifika behov. Fallstudien kan användas för att visa den praktiska tillämpningen av PRINCE2® i ditt företag. Vi utvecklar fallstudien tillsammans med företagets projektledare. Den kommer även ligga till grund för övningarna under kursens gång vilket underlättar förståelsen av PRINCE2-metoden. Vi har både kunskapen och erfarenheten av att bygga specialanpassade kurser för stora och små organisationer världen över.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert på hur vi kan skräddarsy fallstudier för ditt företag.