P3O Foundation & Practitioner

KursNärVar
P3O Foundation & Practitioner2015-05-25 / 2015-05-29Karlavägen 100, StockholmAnmälan
P3O Foundation & Practitioner2015-11-23 / 2015-11-27Karlavägen 100, StockholmAnmälan
P3O Foundation & Practitioner2017-05-15 / 2017-05-16Karlavägen 100, StockholmAnmälan
P3O Foundation & Practitioner2017-05-15 / 2017-05-18Karlavägen 100, StockholmAnmälan

Det finns inga planerade kurstillfällen tillgängliga för denna kurs.

Kontakta oss för mer information.

Ladda ner kursbeskrivning Boka nästa kurstillfälle

Den nya vägledningen sammanför ett antal principer, processer och tekniker för att med hjälp av stödjande strukturer underlätta en effektiv portfölj, program och projektledning. Strukturerna bygger en brygga mellan policy/strategi och den del av organisationen som utför arbetet.

Syftet med Portfolio, Program och Projektkontor (P3O®) är generell vägledning som gör det möjligt för individer och organisationer att framgångsrikt etablera, utveckla och upprätthålla lämpliga stödstrukturer enligt följande:

  • Hjälper chefer på ledningsnivå att ta beslut om strategi, prioritering, riskhantering, optimering av resurser med mera för att framgångsrikt uppnå verksamhetsmålen (portföljförvaltning)
  • Identifierar och realiserar affärsresultat och nyttor med program
  • Framgångsrikt levererar projektets outputs och möjliggör tidsmässiga, kostnadsmässiga och kvalitetsmässiga fördelar och nyttor.