P3O Foundation & Practitioner

Boka

Datum: 2015-11-23 - 2015-11-27
Var: Karlavägen 100, Stockholm
Pris: SEK 29.000
Språk: English

Den nya vägledningen sammanför ett antal principer, processer och tekniker för att med hjälp av stödjande strukturer underlätta en effektiv portfölj, program och projektledning. Strukturerna bygger en brygga mellan policy/strategi och den del av organisationen som utför arbetet.

Syftet med Portfolio, Program och Projektkontor (P3O®) är generell vägledning som gör det möjligt för individer och organisationer att framgångsrikt etablera, utveckla och upprätthålla lämpliga stödstrukturer enligt följande:

  • Hjälper chefer på ledningsnivå att ta beslut om strategi, prioritering, riskhantering, optimering av resurser med mera för att framgångsrikt uppnå verksamhetsmålen (portföljförvaltning)
  • Identifierar och realiserar affärsresultat och nyttor med program
  • Framgångsrikt levererar projektets outputs och möjliggör tidsmässiga, kostnadsmässiga och kvalitetsmässiga fördelar och nyttor.