Praktisk projektledning – Att leda projekt

Boka

Datum: 2014-12-01 - 2014-12-02
Var: Karlavägen 100, Stockholm
Pris: SEK 9.500
Språk: English

Kursen vänder sig till dig som arbetar som projektledare, blivande projektledare, projektmedarbetare, beställare eller chef och vill få bättre förståelse för projektledning samt projektets fördelar och möjligheter. Du får kunskap och bättre insikt i konkreta verktyg som leder till effektiv och framgångsrik projektledning.
Ja, vad krävs för att leda lyckade projekt? Det är en fråga som juniora och seniora projektledare ställer sig dagligen. Några av svaren är: tydligt uppsatta mål, en tydlig budget och tidsram, motiverade teammedlemmar samt engagerade intressenter och styrgrupp.
Rollen som projektledare innebär många tuffa utmaningar. Ditt jobb begränsas av budget, tid, resurser och mycket mer men genom utbildningen får du en checklista som innehåller allt du behöver för ett framgångsrikt projekt. Du kommer att få konkreta verktyg som är nödvändiga i projektmiljön samt förståelse för vilka hinder, utmaningar och möjligheter projektledaren stöter på.
Kursen baserar sig på världskända PRINCE2® modellen, metoden för projektstyrning som blivit standard världen över. PRINCE2® är ett pragmatiskt ramverk för hur man framgångsrikt planerar, styr och övervakar projekt av olika storlekar, komplexitet och industrier.

Om kursen i projektledning

Under två dagar fokuserar vi på praktiska råd och arbetsmetoder. Vi går igenom projektets egenskaper, ansvarsområden och du får verktyg som är viktiga för dig som projektledare. Kursen blandar teori och praktik för att ge dig en komplett guide i projektstyrning. Kunskap varvas med diskussioner och många praktiska övningar för att fylla alla dina behov.

Projektledningskursens mål

Efter kursen inom praktisk projektledning kommer du att:
• Vara mer självsäker i din roll som projektledare eller projektmedlem.
• Ha insikt och kunskap om hur man driver projekt av olika skalor och typer.
• Ha teoretisk och praktisk kunskap för att planera, driva och följa upp projekt på ett säkert och effektivt sätt.

Ur innehållet i Praktisk projektledning:

• Vad är ett Projekt?
• Projektstruktur och principer
• Att definiera projektmål och resultat
• Rollen som projektledare
• Ansvarsområde och roller i projektmiljön
• Skapa starka team med hjälp av effektiv kommunikation
• Hantera projektets nyckelintressenter
• Projektets bibliotek enligt PRINCE2®
• Projektmetodiken PRINCE2® – en styrmodell som följer bästa praxis genom alla delar
• Starta ett projekt – Business Case och kravspecifikationer
• Projektplanering mot tid, budget och resurser samt uppföljning av dessa
• Riskanalys och hantering
• Ändringshantering
• Milstolpar, delmål, synkroniserings- och beslutfattningspunkter
• Kvalitetshantering av del- och slutprodukten
• Avsluta ett projekt och anpassning