PRINCE2 Agile

Boka

Datum: 2016-12-12 - 2016-12-14
Var: Karlavägen 100, Stockholm
Pris: SEK 16.500 (exkl moms)
Språk:

PRINCE2 Agile har skapats specifikt som svar på Bästa Praxis forumets efterfrågan. Den fyller en viktig kunskapslucka – ger de certifierade med insikt och nyckel kunskap om världens två mest populära projektlednings tekniker.

Agile förknippas främst med IT-leverans, men den handlar i huvudsak

om att skapa nytt sätt att erbjuda nya produkter och leverera nya tjänster

till kunderna vilket är grundläggande för de flesta organisationer. PRINCE2

Agile kan tillämpas på alla projekt, oavsett storlek samt i alla bransch.

Kursen vänder sig till

Seniora PMO Roller: CIO, PMO, Senior projektledare, chef för Change

Management, chef för Projekt

Projektlednings roller: projektledare, programledare, projektadministratörer, projektsamordnare, projekt team medlemmar