PRINCE2® Blended Learning

Boka nästa kurstillfälle

<h3style=”color: #3daa35 !important;>Kombinerar självstudier med klassrumsstudier

Kursen inleds med självstudier och fortsätter med undervisning i klassrum och avslutas med certifiering i PRINCE2® Foundation och PRINCE2® Practitioner.

PRINCE2® Foundation E-learning betyder att du väljer var du vill studera. Efter avslutade självstudier deltar du två eller tre-dagar i en workshop och avslutar med examen i PRINCE2® Foundation och PRINCE2® Practitioner. Kursen är ackrediterad av APM-Group och omfattar de officiella proven.

Blended Learning är ett uttryck som beskriver en kombination av traditionell klassrumsundervisning och datorbaserade övningar. Adding Value Consulting vill ge företag fler möjligheter till vidareutveckling av personal och tjänster genom flexibla utbildningslösningar som sparar resurser och bidrar till lägre kostnader.

PRINCE2® Self-Study beskriver de återkommande delarna i projektmetoden, till exempel i PRINCE2- processmodell som återkommer i Foundation certifieringen. Med självstudier kan deltagarna studera på egen hand och välja sin egen inlärningsmetod för att nå kunskapsmålen utan att känna press från övriga deltagare. Kursdeltagarna får tillgång till en tränare via telefon eller mail vilket betyder att all får det stöd som de behöver.

Kunskapen fördjupas med klassrumsundervisningen och det blir tydligt vilka kvalifikationer som krävs av PRINCE2® Practitioner. Dina praktiska kunskaper vilket är viktigare än att bara bli godkänd i examen. Självstudier kombinerade med en fokuserad workshop inklusive certifieringsprov reducerar 5 dagars klassrumsundervisning till 2 eller 3 dagar .

Fördelar med PRINCE2® Blended Learning

 • Kraftigt sänkta kostnader
 • Deltagarna kan lära sig tekniska detaljer i sin egen takt
 • Självtest ger självförtroende inför workshops
 • Ökad studie flexibilitet genom att sprida ut utbildningen över längre tid
 • Tränares stöd genom hela processen
 • Mindre tid borta från arbetsplatsen för nyckelpersoner
 • Högre examen genomströmningen genom spridningen av utbildning
 • Mindre stress på kursdeltagarna
 • Mer fokus på tillämpning av PRINCE2® snarare än att bara bli godkänd på provet
 • Just in time-utbildning för ny personal
 • Tillgång till kursmaterial efter utbildningen för granskning
 • Ger konsekvent utbildning på flera platser
 • Enklare att schemalägga
 • Fungerar riktigt bra för utbildning utomlands

PRINCE2® Blended Learning är ett samarbete mellan Adding Value Consulting och QA Ltd., ackrediterad av APM-Group.