PRINCE2® Practitioner Basic E-Learning

PRINCE2® Practitioner Basic E-Learning är utbildningen för dig som 
regelbundet deltar i PRINCE2-miljöer, jobbar som projektledare och vill 
satsa på en karriär i PRINCE2-miljö eller är intresserade av projektledning 
med PRINCE2-metoden.

Genom att studera på distans sparar du kostnader för resor och logi och 
behöver ingen extra ledighet från jobbet.

*Vem har nytta av PRINCE2® Practitioner Basic E-learning?*

  • (Seniora) Projektledare
  • PM Office Managers
  • Uppdragsgivare
  • Företagsledning
  • Programledare

*Mål med PRINCE2® Practitioner Basic E-learning*

Efter avslutad kurs kommer du att:

  • Känna till eller kunna kommentera detaljerade förklaringar av alla 
processer, teman och tekniker samt PRINCE2® ledningsprodukter, och hur de 
kan bli applicerade på särskilda situationer i ett visst projekt. 
• visa förståelse för sambanden mellan processer, teman, tekniker och 
ledningsprodukter i PRINCE2® samt att de kan tillämpa denna förståelse 
• förstå skälen bakom processerna, teman och teknikerna i PRINCE2® 
• förstå hur man kan anpassa PRINCE2® till olika projektmiljöer.