PRINCE2® Practitioner

Boka

Datum: 2016-04-07 - 2016-04-08
Var: Gustav Adolfs Torg, Malmö
Pris: SEK 16.000
Språk: English

PRINCE2® Practitioner visar med en fallstudie hur du använder begreppen i PRINCE2-metoden och förbereder dig inför certifieringen. Syftet med kursen är att du ska kunna applicera och genomföra ett mindre komplicerat projekt, i en miljö som stödjer PRINCE2®. Du behöver en godkänd certifiering i PRINCE2® Foundation för att delta i kursen.

Kursen är detaljerad och fokus ligger på praktiska övningar och fallstudier. Deltagarna tränar på att tillämpa och anpassa PRINCE2® med behov och problem som kan uppstå i ett projekt. Övningarna baseras på en fallstudie med liknande format som AXELOS Advanced Practitioner använder i sin examen. Fallstudien används för att testa deltagarnas förståelse av tillämpningen av PRINCE2®.

Vem har nytta av PRINCE2® Practitioner

• (Seniora) Projektledare
• Programledare
• Uppdragsgivare
• Företagsledning
• Programledare