Cyber Security (Cybersäkerhet) Expert - Masterprogram

29.500,00 SEK

 • 140 hours
eLearning

Cybersäkerhetsmasterprogrammet erbjuder en omfattande utbildning som kommer att rusta dig med alla nödvändiga färdigheter för att framgångsrikt navigera och excel inom det snabbt växande området av cybersäkerhet. Genom detta framstående program kommer du att förvärva djupgående kunskaper om olika metoder för att skydda infrastrukturer, inklusive säkring av data och information, genomförande av riskanalys och riskminimering, utformning av molnbaserad säkerhet, efterlevnad av regelverk och mycket mer. Det bör noteras att inga specifika förkunskaper krävs för deltagande i detta utbildningsprogram.

Lärarväg

 1. Introduktion till cybersäkerhet

  Kurs 1

 2. CompTIA Security+ (SY0-601)

  Kurs 2

 3. CEH (v11) - Certifierad Etisk Hackare

  Kurs 3

 4. CISSP®-utbildning

  Kurs 4

 5. Certifierad molnsäkerhetsspecialist

  Kurs 5

 6. CompTIA Network+

  Valfri kurs

 7. CISM

  Valfri kurs

 8. Certifierad molnsäkerhetsspecialist

  Valfri kurs

Lärandemål

Vid slutet av detta masterprogram i cybersäkerhet kommer du att kunna:

Infrastruktur

Installera, konfigurera och distribuera kritisk infrastruktur och nätverkskomponenter för allmänheten samtidigt som du utvärderar och felsöker problem för att stödja organisationens säkerhet

Hackingkoncept

Behärska avancerade hackningskoncept för att effektivt hantera informationssäkerhet

Säkerhetsarkitektur

Utforma säkerhetsarkitektur och ramverk för en säker IT-drift

Molnsäkerhet

Utforma arkitekturer för molnbaserad datalagring och säkerhetsstrategier samt använd dem för att analysera risker. Förstå säkerhet i molnberäkningsarkitektur på djupet

Katastrofåterställning

Skydda datarörelser, utför katastrofåterställning, få tillgång till CSP-säkerhet och hantera klientdatabaser

Verktyg och tekniker

Implementera tekniska strategier, verktyg och tekniker för att säkra data och information för din organisation

Riskanalys

Följ etiskt säkerhetsbeteende för riskanalys och riskreducering

Efterlevnad

Förstå juridiska krav, integritetsfrågor och revisionsprocessmetoder inom molnmiljön. Fokusera på IT-efterlevnad och integriteten hos företagssystem för att etablera en säkrare företags-IT-struktur

Nyckelfunktioner

100+ timmar av lärarledda onlinekurser

40+ timmar av e-lärande innehåll

Examenkupong ingår för CEH!

Magisterexamen erhålls av studenten - efter avslutad kurs.

Vem bör anmäla sig till detta program?

Målgrupp:

Detta program vänder sig till yrkesverksamma från en mångfald av branscher och bakgrunder. Mångfalden bland våra studenter berikar klassdiskussioner och interaktioner genom att tillföra olika perspektiv och erfarenheter. Nedan presenteras några exempel på yrkesprofiler som är väl lämpade för att dra nytta av denna kurs:

Alla nivåer av IT-revisor/penetrationstestare

Säkerhetskonsulter/-chefer

IT-direktörer/chefs/ konsulter

Säkerhetsrevisorer/Arkitekter

Säkerhetssystemingenjörer

Nätverksspecialister, analytiker, chefer, arkitekter, konsulter eller administratörer

Tekniska supporttekniker

Chefer för efterlevnad/integritet/riskhantering

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!