Realiserar ni Nyttor i ert företag?

Vad menas egentligen med Nyttorealisering? Har det en central roll i ert företag? Om inte, då borde ni läsa detta!
Nyttorealisering innebär maximering av avkastning från era investeringar genom att se till att

  • Alla projekt och program är i linje med och bidrar till organisationens strategiska mål
  • Endast välgrundade projekt och program startas och utvärderas kontinuerligt för att säkerhetsställa att de fortfarande kommer att leda till en ”nytta”
  • Minimera dubbelarbete
  • Skapa realistiska prognoser
  • Optimera resursanvändningen

Adding Value Consulting gör det igen och introducerar den senaste APMG kursen Managing Benefits™ i Norden! Vi är den enda ackrediterad organisation som erbjuder APMGs senaste utbildning utanför England!

I dagens ekonomiskt styrda samhälle är det viktigaste att maximera nyttorna från dina investeringar. Genom ett fokus på Nyttorealisering med organisationens strategiska effektmål i centrum ger Managing Benefits™ er förutsättningar för att effektivt få ut det mest möjliga ur era investeringar.
Klicka här för kommande kurstillfälle nära dig.