Större möjligheter i den skandinaviska marknaden för Adding Value Consulting!

WEB_Holte_3697-e1421679118967

 

Adding Value Consulting (AVC) har sålt 70% av sina andelar till norska projektlednings konsultbolaget, Holte Consulting AS. Samarbetet mellan de två konsultföretagen kommer att möjliggöra mer kompletta tjänster inom projektledning i hela Skandinavien.

AVC är en väletablerad, bästa praxis konsultföretag specialiserat inom projekt-, program- och portföljstyrning. AVC är Sveriges första Ackrediterad Tränings Organization (ATO) inom PRINCE2®, MSP®, MoP® och P30®. Företaget som är baserat i Sverige, är även aktiv i Finland och Danmark, och har under flera år samarbetat med Holte Consulting i Norge. Holte Consulting har mer än 35 års erfarenhet inom projektledning och är en strategisk partner för många skandinaviska företag. Tillsammans har de två konsultföretagen utökat sin kompetens, kapacitet och skapat en starkare plattform för att erbjuda och utföra specialiserade projektledningstjänster inom det breda skandinaviska området.

Holte Consulting upplever en ökad efterfråga på specialiserade projektledningskompetens i Norden och den geografiska expansionen är därför nödvändig för att möta kundernas krav samt behov. I många fall, föredrar skandinaviska kunder lokala affärspartners och en lokal närvaro. Holte Consulting, via AVC, kommer att erbjuda nya konsulttjänster och kompletta utbildningspaket inom PRINCE2®, anpassade till den skandinaviska marknaden. PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) är en strukturerad metodik för genomförande av projekt. Metodiken bryter projektet i hanterbara faser och ger en bas för effektiv hantering och snabbt beslutsfattande. Efterfrågan på PRINCE2 utbildning och certifiering har ökat markant under de senaste fyra åren, både inom de privata och offentliga sektorerna. Den ökade efterfrågan förväntas fortsätta även i framtiden och Holte Consulting tillsammans med AVC kommer vara viktiga aktörer på denna marknad.

Strategisk prestation och realisering av affärspotentialen är direkt beroende av en hälsosam projektledning. Tillsammans kommer Holte Consulting och AVC att bidra med fler framgångsrika projekt och ökat affärsresultat för ett större antal skandinaviska företag.
Båda konsultbolagen kommer att behålla sina respektive namn och Adding Value Consulting AB blir till en 70 % ägt dotterbolag av Holte Consulting AS. Holte Consulting kommer att förbli helägt av Holte Group AS.

2 januari 2015

Läs mer om Holte Consuling här!