ITIL® utbildningar

Vi erbjuder kurser som bygger på ITIL® 2011 Version. Det är en utbildningsplan som består av ett antal moduler för ITIL® certifieringar. Certifieringarna är fokuserade på olika aspekter av ITIL® och varierar i sin detaljgrad.
Du kan välja schemalagda öppna kurser från vårt kursutbud i Stockholm. Vi erbjuder även interna kurser för kunder i offentlig och privat sektor över hela Sverige. Våra utbildningar i ITIL® finns på engelska och svenska.

Se våra schemalagda öppna kurser eller kontakta oss för offert på interna kurser

ITIL® E-learning och ITIL®Expert är ett samarbete mellan Adding Value Consulting och ITpreneurs, APM-Group ackrediterat företag.