Managing benefits

Bara hos Adding Value Consulting

Undersökningar visar att företag inom offentlig och privat verksamhet satsar tid och pengar på att genomföra stora förändringar samtidigt som de misslyckas med att säkerställa mätbara nyttor för verksamheten. Bristen på struktur och strategi för att realisera identifierade nyttoeffekter kan leda till:

  • Undermåliga och otydliga beslutsunderlag
  • Felsatsningar som kräver längre tid och mer resurser
  • Misslyckande. Verksamheten missar målen och kan inte realisera identifierade nyttor

I dagens ekonomiska klimat är det en nödvändighet att realisera nyttorna för andelsägare, överordnande och andra intressenter. De vanligaste orsakerna till att införa nyttorealisering är:

  • Möjlighet att öka intäkter
  • Möjlighet till öka effektivitet
  • Strategi eller affärsprioritet
  • Uppföljning av ett lagligt eller värdekrav eller för att fortsätta med Business As Usual

Med Managing Benefits™ får verksamheten ett ramverk med principer och praktiska verktyg som förenklar integrationen i organisationen och nyttorealiseringen.