MoP®

Jobbar du med Portföljstyrning?

För att säkerställa företagets framgång krävs att verksamheten utvecklas samtidigt som arbetet pågår, business as usual. Förändringar kostar tid, pengar och resurser. Förändring utan att verksamheten lider är en tuff utmaning.
Stressen slår till! Men det finns en lösning. Portföljstyrning sätter stopp för stressen!

Management of Portfolio’s (MoP®) hjälper dig att ta leda verksamheten på ett strategiskt sätt. Management of Portfolio’s ( MoP®) är ett ramverk för att definiera och leverera (förändrings-) portfölj. Utifrån ett strategiskt synpunkt skapas den mest effektiva balansen mellan en organisatorisk förändring och Business As Usual.

Utbildningen hjälper dig att hitta ett svar på frågor såsom: ”Vad är en portfölj?”, ”Hur mycket kostar det?”, ”Vilka är nackdelarna?” samt ”Hur påverkar det Business as Usual?”. Några av resultaten är att du kan investera i de rätta projekten och programmen, ser och kan avsluta de som inte är lönsamma och och skapar nytta. Portföljstyrning ger förbättrad riskhanteringsstrategi.

MoP®) skapar inget nytt system, men byggar vidare på redan påbörjade processer. Alla projektmedlemmar blir medvetna om deras uppgifter och ansvar och även övrig personal i organisationen förstår tydligt sina egna och andras arbetsrollerna, vilket leder till ökad engangemang, motivation och ökade nyttor.

MoP®) förklaras med följande huvudtema:

  • Fem flexibla principer
  • Två cykler
  • Tolv portföljstyrnings praktiker

MoP®) är uppdelad i Foundation och Practitioner nivåer.

  • Foundation nivån ger dig viktiga kunskaper och förståelse för att arbeta som en medlem av Portföljkontoret eller i en portföljledares roll.
  • Practitioner har som mål att bekräfta deltagerens kunskap och förståelse i analysen av portföljdata, dokumentation och rollerna i förhållandet till olika scenario. Denna nivå bekräftar då även deltagarens färdighet i användningen och anpassningen av MoP manualen.

Innan du kan skriva ditt Practitioner prov ska du ha klarat Foundation provet. Det finns ingen tidsgräns mellan prov, så du kan skriva både prov under samma veckan, men också vänta några månader eller år emellan.

MoP®) är en del av Swirl-familjen, där också PRINCE2®, MSP®, P3O®, ITIL® och Managing Benefits™ tillhör.

Låter detta intressant?
Kontakta oss på här för mer information. Vi ser framemot att höra från dig!