MSP®

Programstyrning

Dagens förändringsbenägna affärsklimat ställer stora krav på affärsverksamheten. Organisationer som har förmågan att utvecklas genom effektivt ledarskap och strategisk styrning får större möjlighet att överleva och frodas. För att hantera förändringar i organisationen tar allt fler organisationer hjälp av programledning, Program Management.

MSP® (Managing Successful Programmes) är en beprövad metod som tillämpar ledningsstrategier för att bidra till framgångsrika förändringar. MSP® definierar programledning som ”aktiviteter samordnar organisationen genom styrning och genomförandet av olika projekt, förändringsåtgärderna syftar till att uppnå resultat och förstå nyttan av strategier för verksamheten”.

MSP® är utformat av OGC (Office of Government Commerce) och består av principer och processer som används vid ledning av ett program. MSP® är grundat på bästa praxis och inhämtad kunskap från många års praktisk erfarenhet. Organisationer som hanterar och kontrollerar många projekt har stor nytta av MSP® programstyrning. De får bättre kontroll på kvalitet, tid, riskhantering, resurser och inte minst på budgeten. Nyttorealisering är nyckelorden inom MSP®.

Fördelar med MSP®

 • Förändringar kan planeras och implementeras på ett integrerat sätt, för att garantera att den nuvarande verksamheten inte påverkas negativt
 • Projekt och förändringsverksamheter samordnas och kontrolleras, genom tydlig identifiering av roller och ansvarsområden för alla inblandade
 • Fördelarna för verksamheten identifieras genom en formell process
 • Underlättar effektiva svar på strategiska initiativ genom att överbrygga klyftan mellan företagsstrategier och projekt
 • Skapar en smidig övergång från nuvarande till framtida affärsverksamhet genom tydligt igenkännanden och ansvar, så att organisationen förbereds väl inför förändringen till nya sätt att arbeta
 • Ger företagsledningen ett ramverk att styra förändringsarbetet samtidigt som fokus alltid ligger på verksamhetsmålen
 • Budgetkontroll
 • Ledningssupport
 • Resurshantering
 • Riskhantering
 • Vinstrealisering
 • Koordination och kontroll

Se våra schemalagda öppna kurser eller begär en kostnadsfri offert för interna kurser.