P3O®

Adding Value Consulting erbjuder utbildning i P3O®, Project, Programme and Portfolio Management Offices, den senaste bästa praxis-metoden från OGC. P3O® publicerades hösten 2008 och åtföljs av ett certifieringssystem. Med P3O® modellen får beslutsfattare en struktur att använda för att genomföra olika typer av förändringar som kan uppstå inom en organisation. Ofta utförs förändringen med hjälp av kontor, till exempel Portföljkontor, Center of Excellence eller Programkontor.

Den nya vägledningen sammanför ett antal principer, processer och tekniker för att med hjälp av stödjande strukturer underlätta en effektiv portfölj, program och projektledning. Strukturerna bygger en brygga mellan policy/strategi och den del av organisationen som utför arbetet.

Syftet med Portfolio, Program och Projektkontor (P3O®) är generell vägledning som gör det möjligt för individer och organisationer att framgångsrikt etablera, utveckla och upprätthålla lämpliga stödstrukturer enligt följande:

  • Hjälper chefer på ledningsnivå att ta beslut om strategi, prioritering, riskhantering, optimering av resurser med mera för att framgångsrikt uppnå verksamhetsmålen (portföljförvaltning)
  • Identifierar och realiserar affärsresultat och nyttor med program
  • Framgångsrikt levererar projektets outputs och möjliggör tidsmässiga, kostnadsmässiga och kvalitetsmässiga fördelar och nyttor.