Angular Training (front end webbutveckling) - eLearning

4.900,00 SEK

 • 50 hours

Denna certifieringskurs i Angular kommer att hjälpa dig att bemästra frontend-webbutveckling med Angular. Få djupgående kunskap om olika Angular-koncept, exemeplvis underlättning av utvecklingen i enkelsidiga webbapplikationer, beroendeinjektion, typescript, komponenter, direktiv, pipes, formulär, routing och testning.

Läroplan för virtuell liveundervisning

Hero
 1. Funktioner i TypeScript

  Lektion 01

  - Introduktion

  - Introduktion till TypeScript

  - Introduktion till datatyper

  - Let kontra Const

  - Introduktion till funktioner

  - Introduktion till parametrar

  - Introduktion till klasser

 2. Funktioner i Angular

  Lektion 02

  - Angulars Historia

  - Förstå Angular

  - Sätt upp Angular-appen

  - Grundläggande delar i Angular

  - Observables

  - Introduktion till reaktiva formulär

  - Introduktion till serverkommunikation

 3. Ngmodul

  Lektion 03

  - Angular-moduler

  - Routermodul

  - Funktionsmodul

  - Delningsmodul

  - Systematiskt arrangera komponenter i appen

 4. Ng Enhetstestning och Observables i Angular

  Lektion 04

  - Introduktion till automatiserad testning

  - Typer av automatiserade tester

  - Introduktion till testverktyg

  - Introduktion till testbädd

  - Hantering av komponentberoenden

  - RxJS - Observables

 5. Bootstrap

  Lektion 05

  - Lärandemål

  - Förklara responsiv webbdesign (RWD)

  - Förstå Bootstrap Grid System

  - Lär dig Bootstrap-komponenter

  - Quiz

  - Viktiga slutsatser

 6. Bindning och händelser

  Lektion 06

  - Lärandemål

  - Vad är en mallmodell?

  - Hur Angular-bindning fungerar och typer av bindningar

  - Förstå inbyggda direktiv i Angular

  - Grunderna i Webpack och SystemJS

  - Quiz

  - Viktiga slutsatser

 7. Beroendeinjektion och tjänst

  Lektion 07

  - Lärandemål

  - Förstå beroendeinjektion (DI)

  - Förstå DI-programmeringsgränssnitt

  - Förklara en tjänst

  - Beskriv hur man skapar en tjänst

  - Förklara Injicering av en Tjänst

  - Quiz

  - Viktiga slutsatser

 8. Direktiv

  Lektion 08

  - Lärandemål

  - Angular-direktiv

  - Typer av Angular-direktiv

  - Inbyggda Angular-direktiv

  - Arbete med anpassade direktiv

  - Quiz

  - Viktiga slutsatser

 9. Pipes

  Lektion 09

  - Lärandemål

  - Vad är Pipe i Angular

  - Förstå hur inbyggda pipes fungerar i Angular

  - Förstå anpassade pipes i Angular

  - Quiz

  - Viktiga punkter

 10. Formulär

  Lektion 10

  - Lärandemål

  - Fördelar med Angular-formulär

  - Mallstyrd Ansats

  - Modellbaserat tillvägagångssätt

  - Angular-formulärvalidering

  - Quiz

  - Viktiga slutsatser

 11. Routing

  Lektion 11

  - Lärandemål

  - Förstå hur Angular bidrar till att uppnå enkelapplikationssidor (SPA) genom routing

  - Definiera fördelarna med @NgModule

  - Identifiera flera sätt att komma åt routes

  - Förstå processen i routing cykeln

  - Quiz

  - Viktiga slutsatser

 12. HTTP, Promises och Observables

  Lektion 12

  - Lärandemål

  - Förstå hur man arbetar med RxJS

  - Förstå Angulars interaktion med HTTP GET

  - Beskriv processen för att skicka data till servern

  - Förklara skillnaden mellan Promises och Observables

  - Quiz

  - Viktiga slutsatser

 13. Slutprojekt för kursen

  Projekt

  Bygg en produktlist webbapplikation i Angular

  Implementera CRUD-funktionalitet i Angular och bygg en Angular-app med följande funktioner:

  Produktformulär, produktlista, visa, radera och uppdatera produkter från listan.

eLearning-kursplan

Hero
 1. Enkelsidiga applikationer

  Lektion 01

  - Kursöversikt

  - Introduktion till enkelsidiga applikationer (SPA)

  - Varför behöver vi Angular

  - Konfigurera utvecklingsmiljön

  - Arkitektur för Angular-applikationer

  - Första Angular-appen

 2. TypeScript och ESNext

  Lektion 02

  - Modulintroduktion och introduktion till TypeScript

  - Förbereda miljön för att skriva TypeScript

  - Variabeldeklarationer (var, let och const)

  - Types - Primitiva types

  - Types - Referens- och specialtypes

  - Operatorer - Spread och Backticks

  - Operatorer - Destrukturering och Rest

  - Klasser

  - Gränssnitt

  - Pilkfunktioner

  - Moduler

  - Hämta

  - Async eller wait

 3. Dekoratörer

  Lektion 03

  - Modulintroduktion och en översikt över Angular-moduler

  - Vad är dekoratörer

  - Angular-moduler och @NgModule-dekoratören

  - Deklarationer

  - Import och export

  - Leverantörer, startkomponenter och ingångskomponenter

  - Uppstartsprocess för Angular-applikation

 4. Komponentdekoratör

  Lektion 04

  - Modulintroduktion

  - Angular-komponenter och @Component Decorator

  - Skapa en Angular-komponent med Angular CLI och på StackBlitz

  - Metadata för komponentdekoratör

  - Vyinkapsling - Emulerad, ShadowDom, Ingen

  - Datakoppling - Stränginterpolering

  - Egendomsbindning

  - Händelsebindning

  - @Input och @Output egenskapsdekoratörer

  - Tvåvägsdata bindning

  - Attribut bindning

  - Klass bindning

  - Klass bindning

  - Introduktion till LifecycleHooks in Angular

  - Använda Lifecycle Hooks i Angular

  - Visa Queries - Visa child, Visa children, Content Child, Content Children

  - Ändra detekterings-mekanismen i Angular. ZoneJS, NgZones

 5. Angular Routing

  Lektion 05

  - Introduktion till Routing

  - Implementera Routing i en Angular-applikation

  - Skapa en användarlista. Förbereder för child-routing

  - Abstrahering av användarlänken till en separat komponent

  - Implementering av Child Routes

  - Sökvägsmatchning och route types

  - Introduktion till route guards i Angular

  - CanActivate och CanActivateChild-vakter i Angular

  - CanDeactivate Guard i Angular

  - Förhandsladdning av data för en komponent med Resolve

 6. Dependency Injektion

  Lektion 06

  - Introduktion till avsnittet

  - DI som ett mönster, DI som ett ramverk och typer av leverantörer

  - Hierarkisk Dependency Injection

  - Introduktion till tjänster i Angular

  - Hämta data från ett Rest API med HttpClient

  - CRUD-operationer med HttpClient, HttpParams och HttpHeaders

  - Observables och Operators i Observables - Map, Retry, Catch

  - BehaviorSubject och att dela data med BehaviorSubjects

 7. Fördjupning i direktiv

  Lektion 07

  - Introduktion till avsnittet

  - Introduktion till Direktiv

  - Inbyggda strukturella direktiv

  - Inbyggda attribut-direktiv

  - Skapa anpassade attribut-direktiv

  - Skapa anpassade strukturella direktiv

  - Introduktion till pipes i Angular

  - Använda inbyggda pipes

  - Skapa anpassade pipes i Angular

  - Rena och orena pipes i Angular

  - Återbesök Decorators

  - Skapa anpassade Decorators i Angular

  - Skapa en anpassad Lifecycle Hook klassloggar-dekoratör

  - Skapa anpassad egenskaps-decorator i Angular

 8. Formulär i Angular

  Lektion 08

  - Introduktion till avsnittet

  - Typer av strategier för att bygga formulär i Angular

  - Skapa långa Bootstrap-formulär snabbt med VS Code genom användandet av Emmet

  - Lägga till FormControl(s) i ett mallstyrt formulär med ngModel-direktivet

  - Att få JavaScript-objektrepresentationen av ett formulär med hjälp av ngForm-direktivet

  - Inaktivera skicka-knappen i ett formulär med formulärets $invalid-flagga

  - Att få JavaScript objekt-representationen av ett formulär i TypeScript-klassen

  - Lägga till kryssrutor, radioknappar och rullgardinslistor i ditt mallstyrda formulär

  - Skapa undersektioner i formuläret med hjälp av NgModelGroup-direktivet

  - Steg för att implementera ett reaktivt formulär i Angular

  - Skapa ett Bootstrap-formulär snabbt för vårt reaktiva formulär med Emmet

  - Skapa ett reaktivt formulär i TypeScript Class och koppla det till mallen

  - Lägga till valideringar i ett reaktivt formulär

  - Dynamiskt lägga till eller ta bort FormControl(s) eller FormGroup(s) med FormArray(s)

  - Lägga till synkroniserade anpassade valideringar i ditt reaktiva formulär

  - Lägga till Async anpassade valideringar till ditt reaktiva formulär

  - Återställa värdet på ett formulär

 9. Använda tredjepartsbibliotek

  Lektion 09

  - Introduktion till avsnittet

  - Skapa ett Angular CLI-projekt med SCSS som basstil

  - Introducera Material Design Bootstrap i ditt Angular CLI-projekt

  - Lägga till en navigeringsfält i din sidhuvud

  - Lägger till knappar med Material Design

  - Lägga till Cards

  - Använda Material Design-rullgardinsmenyer och formulärinmatningar

  - Introduktion av Angular Material i ditt Angular CLI-projekt, ovanpå MDB

  - Lägger till radioknappar, skjutreglage, slider, förloppsindikator och spinner

  - Introduktion till Firebase

  - Skapa en app med hjälp av Firebase-konsolen

  - Sätt upp ditt Angular CLI projekt för att supporta Firebase

  - Interagera med Firebase Realtime Database, med hjälp av metoder i AngularFireList

  - Lägga till och läsa Data from Realtime Database i Firebase

  - Uppdatera och radera Data från Realtime Database i Firebase

Lärandemål

Vid slutet av denna onlinekurs i Angular kommer du att kunna:

Design

Förstå utformningen av ensidiga applikationer och hur Angular underlättar utvecklingen av dessa

Modell

Separera modell, vy och kontrollskikten för din applikation och implementera dem med Angular

Angular Uttryck

Bemästra Angular uttryck, filter och scopes

Bygga

Bygg Angular Forms och skriv Angular Direktiv

Enhetstest

Enhetstest och end-to-end-testa dina Angular-applikationer

Dynamisk UI

Utveckla interaktivt och dynamiskt UI med Bootstrap

Nyckelfunktioner

50 timmars varierat lärande

Varierat - Onlineinlärning i egen takt och virtuella klassrum

20 timmars onlineinlärning i egen takt

30 timmars instruktörsledd utbildning

Gratis introduktionskurs i JavaScript

Flexibilitet i val av klasser

Branscherkänt kursavslutnigs-certifikat

Genomför minst 85 procent av kursen eller gå en hel batch Framgångsrikt slutförande och utvärdering av projektet

Hero

Vem bör anmäla sig till detta program?

Det behövs inga förkunskaper för att ta denna Angular certifieringskurs.

UI utvecklare

Teknisk projekt-/ produktchef

Full-stack webbutvecklare

Quality Assurance

Studenter på UG/PG-program

Påbörja kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;