ITIL®4 Specialist: Acquiring & Managing Cloud Services - eLearning (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

ITIL®4 Specialist: Acquiring & Managing Cloud Services - eLearning (Inkluderar examination)

 • 21 hours
 • 9.500,00 SEK
ITIL 4 Specialist-utbildningen i att förvärva och hantera molntjänster är för alla som behöver leverantörsoberoende, användarcentrerad vägledning för att utveckla en praktisk förståelse för hur molnanskaffning och teknik kan integreras med och stödja en bredare affärsstrategi och funktioner. ITIL 4 Specialist: Att förvärva och hantera molntjänster-certifieringen utforskar konceptet med 'användarresan för molntjänster', och anpassar centrala ITIL-koncept som Styrande Principer och Tjänstevärdekedjan för att ge en helhetssyn och förståelse för hela anskaffningslivscykeln.
ITIL® 4 Specialist: Monitor, Support and Fulfil - eLearning (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

ITIL® 4 Specialist: Monitor, Support and Fulfil - eLearning (Inkluderar examination)

 • 9.500,00 SEK
ITIL 4 Specialist: Monitor, Support och Fulfil är en serie ITIL 4 Practice Manager-moduler som hjälper individer att visa sin förståelse och implementering av principerna i de fem ITIL Management Practices för att maximera värdet på både strategisk och operativ nivå.
IT4IT™ 3 Foundation (Nivå 1) certifiering - Klassrum (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

IT4IT™ 3 Foundation (Nivå 1) certifiering - Klassrum (Inkluderar examination)

 • 2 days
 • 19.500,00 SEK
IT4IT™ referensarkitektur, version 3, representerar en standard från The Open Group som definierar en referensarkitektur och en värdekedjebaserad driftsmodell för hantering av IT-operationer. Genom att använda sig av värdekedjeansatsen skapar IT4IT™ en funktionell modell för att implementera IT-tjänster. Detta ramverk identifierar de nyckelaktiviteter som krävs av IT för att bidra till företagets konkurrenskraft. Med IT4IT™ referensarkitektur, version 3, kommer IT-experter att finna ett värdekedjeramverk och en referensarkitektur som definierar ett integrerat förvaltningsramverk fokuserat på tjänstens livscykel. Onlinekursen IT4IT™ 3 på denna sida som levereras av Goode-Learning är ackrediterad av The Open Group. AVC marknadsför denna kurs för Good e-Learning.
ITIL®4 Strateg: Direct, Plan and Improve (DPI) - Klassrum (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

ITIL®4 Strateg: Direct, Plan and Improve (DPI) - Klassrum (Inkluderar examination)

 • 2 days
 • 19.500,00 SEK
ITIL® 4 Strategist Direct Plan and Improve (ITIL 4 DPI) är en universell modul som är en nyckelkomponent i både ITIL 4 Managing Professional och ITIL 4 Strategic Leader. Modulen täcker påverkan och effekten av Agile och Lean arbetssätt, och hur de kan utnyttjas till en organisations fördel. Detta är en 2-dagars (online) intensiv klassrumskurs.
ITIL®4 Specialist Drive Stakeholder Value - Klassrum (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

ITIL®4 Specialist Drive Stakeholder Value - Klassrum (Inkluderar examination)

 • 2 days
 • 19.500,00 SEK
Utformad för projektledare på mellan- eller seniornivå, erbjuder denna ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value-kurs en möjlighet att förbättra dina kompetenser i hantering av flera projekt och anpassning av programaktiviteter för att uppnå affärsmål utan att kompromissa med hastighet, kvalitet och effektivitet. Genom denna kurs kommer du att fördjupa din förståelse för PMI:s fem prestandadomäner för programhantering: programstrategialignering, livscykelhantering, intressentengagemang, fördelsstyrning och styrning.
IT4IT™ 3 Foundation (Nivå 1) certifiering - eLearning (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

IT4IT™ 3 Foundation (Nivå 1) certifiering - eLearning (Inkluderar examination)

 • 15 hours
 • 7.500,00 SEK
IT4IT™ referensarkitektur, version 3, representerar en standard fastställd av The Open Group som syftar till att definiera en referensarkitektur och en värdekedjebaserad driftsmodell för att hantera IT-operationer. Genom att använda sig av värdekedjeansatsen strävar IT4IT™ efter att skapa en funktionell modell som kan implementeras av IT-sektorn. Detta ramverk identifierar de huvudsakliga aktiviteterna som IT måste genomföra för att bidra till företagets konkurrenskraft. Med IT4IT™ referensarkitektur, version 3, kommer IT-specialister att finna värdekedjeramverket och referensarkitekturen som definierar ett integrerat förvaltningsramverk som fokuserar på tjänstens livscykel. Onlinekursen IT4IT™ 3 på denna sida som levereras av Goode-Learning är ackrediterad av The Open Group. AVC marknadsför denna kurs för Good e-Learning.
ITIL®4 Specialist: Create, Deliver & Support - Klassrum (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

ITIL®4 Specialist: Create, Deliver & Support - Klassrum (Inkluderar examination)

 • 2 days
 • 19.500,00 SEK
Vår ackrediterade utbildning inom ITIL 4 Create, Deliver, and Support (CDS) är utformad för att förbereda dig inför CDS-examinationen. Denna examination utvärderar din förmåga att demonstrera tillräcklig förståelse och tillämpning av ITIL 4-principer för att skapa, leverera och stödja tjänster enligt CDS-läroplanen. Att uppnå ITIL 4 CDS-kvalifikationen är ett av kraven för att erhålla ITIL 4 Managing Professional-certifieringen. Denna certifiering bedömer kandidatens praktiska och tekniska kunskaper inom att driva framgångsrika, moderna IT-aktiverade tjänster, team och arbetsflöden.
ITIL®4 Foundation - Klassrum (inkluderar examination)
IT Service & Architecture

ITIL®4 Foundation - Klassrum (inkluderar examination)

 • 2 days
 • 16.500,00 SEK
ITIL®4 Foundation-nivå kursen ger deltagarna en omfattande introduktion till grundläggande koncept inom ITIL4. Den hjälper dig att förstå principerna för ITIL4 och visar hur individens arbete och organisationens arbete kan förbättras. Vår ITIL4 eLearning-kurs ger deltagarna en god insikt i ITIL4 Foundation. Kursen är skriven av våra egna talangfulla föreläsare med omfattande erfarenhet av praktisk tillämpning av ITIL Service Management.
ITIL®4 Specialist High Velocity IT (HVIT) - eLearning (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

ITIL®4 Specialist High Velocity IT (HVIT) - eLearning (Inkluderar examination)

 • 9.500,00 SEK
Denna ITIL® 4 Specialist: High Velocity IT (HVIT)-kurs kommer att göra dig bekant med arbetsmetoder som agil och lean management samt teknologier som automatiserad testning, molntjänster och mer. Kursen är relevant för ITIL Managing Professionals (ITIL MPs) och ITIL Strategic Leaders (ITIL SLs), som arbetar mot att leverera IT med hög hastighet.
ITIL®4 Specialist Drive Stakeholder Value - eLearning (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

ITIL®4 Specialist Drive Stakeholder Value - eLearning (Inkluderar examination)

 • 9.500,00 SEK
Designad för projektledare på mellan- eller seniornivå, denna ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value-kurs kommer att förbättra dina färdigheter i att hantera flera projekt och anpassa programaktiviteter till affärsmål utan att kompromissa med hastighet, kvalitet och effektivitet. Du kommer att lära dig PMI:s fem prestandadomäner för programhantering: programstrategialignering, livscykelhantering, intressentengagemang, fördelshantering och styrning. Examinationsavgiften ingår, inklusive ett simuleringstest.
ITIL®4 Specialist: Create, Deliver & Support - eLearning (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

ITIL®4 Specialist: Create, Deliver & Support - eLearning (Inkluderar examination)

 • 9.500,00 SEK
I denna kurs för ITIL® 4 Specialist kommer du att förvärva kunskaper och färdigheter relaterade till skapandet, leveransen och supporten av IT-baserade produkter, samtidigt som du strävar mot att erhålla ITIL 4 CDS Specialist-certifieringen. Utbildningen inom ITIL 4 Specialist: Direct, Plan, and Improve kommer att möjliggöra en omfattande förståelse för prestanda, kvalitet och förbättring av tjänster, med inbegripande av relevanta metoder och verktyg. Efter framgångsrikt genomgången kurs kommer du att vara väl förberedd för en betydelsefull position inom IT-tjänstehantering.
ITIL®4 Leader: Digital & IT Strategy - eLearning (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

ITIL®4 Leader: Digital & IT Strategy - eLearning (Inkluderar examination)

 • 11.500,00 SEK
ITIL® 4 Leader: Digital & IT Strategy (ITIL 4 DITS) modulen kommer att fokusera på anpassningen av digital affärsstrategi med IT-strategi. Modulen täcker också hur störningar från nya teknologier påverkar organisationer inom varje bransch och hur affärsledare svarar på detta. Utvecklingstakten i den digitala världen har aldrig varit så snabb, och organisationer behöver vara flexibla och anpassa sig till den ständigt föränderliga miljön om de vill fortsätta att leverera värde till sina kunder samtidigt som de förblir konkurrenskraftiga på marknaden.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!