CISA® - Certified Information Systems Auditor - eLearning (Inkluderar examination)
Cyber Security

CISA® - Certified Information Systems Auditor - eLearning (Inkluderar examination)

  • 17 hours
  • 21.500,00 SEK
Lär dig att styra och kontrollera IT-miljöer i företag! Den certifierade informationssystemrevisorn (CISA), som sponsras av ISACA, är den globalt accepterade standarden för prestation bland professionella inom revision, kontroll och säkerhet av informationssystem. Utbildningskursen lär dig att styra och kontrollera företags IT och genomföra effektiva säkerhetsrevisioner i alla organisationer. Under kursen kommer du att lära dig förvärv, utveckling, testning och implementering av informationssystem och bemästra riktlinjer, standarder och bästa praxis för att skydda dem. Kursen kommer att ge dig den kunskap som behövs för att lyckas, inklusive tips för examen, fallstudier och övningsprov.
CISM® Certified Information Security Manager – eLearning (Inkluderar examen)
Cyber Security

CISM® Certified Information Security Manager – eLearning (Inkluderar examen)

  • 45 hours
  • 21.500,00 SEK
Lär dig grunderna i säkerhetsarkitektur-design för IT-verksamheter! Certified Information Security Manager (CISM) är en globalt accepterad standard för prestation inom enterprise security management. Kursen, som ligger i linje med ISACAs bästa praxis, visar en förståelse för sambandet mellan informationsäkerhetsprogram, affärsmål och objektiv. Det kommer att möjliggöra för dig att utforma företagets säkerhetsarkitektur, leverera pålitlig kundservice och uppnå IT-efterlevnad och styrning. Tanken på att närma sig IT-säkerhet från ett affärsperspektiv snarare än ett IT-perspektiv anses alltmer vara en viktig affärsdrivare; CISM utmärker sig i detta avseende för sin betoning på affärsförståelse och ledarskap. Det kommer att ge dig färdigheterna att hantera pågående säkerhet och anpassa tekniken till din organisation.
CISSP® Certified Information Systems Security Professional - eLearning (inkluderar examination)
Cyber Security

CISSP® Certified Information Systems Security Professional - eLearning (inkluderar examination)

  • 67 hours
  • 21.500,00 SEK
Certified Information Systems Security Professional (CISSP) är en globalt erkänd certifiering för professionella inom IT-säkerhet. CISSP-certifierings träningen utvecklar din expertis inom att definiera IT-arkitektur och inom att designa, bygga och underhålla en säker affärsmiljö med hjälp av globalt godkända standarder för informationssäkerhet. CISSP-utbildningen täcker branschens bästa metoder och förbereder dig för CISSP-certifieringsexamen som hålls av (ISC)2.
CISSP® Certified Information Systems Security Professional - eLearning (Examination ej inkluderad)
Cyber Security

CISSP® Certified Information Systems Security Professional - eLearning (Examination ej inkluderad)

  • 67 hours
  • 4.900,00 SEK
Denna CISSP-certifieringsträning utvecklar din expertis inom att definiera IT-arkitektur samt att utforma, bygga och underhålla en säker affärsmiljö med hjälp av globalt godkända standarder för informationssäkerhet. Denna kurs täcker branschens bästa metoder och förbereder dig för CISSP-certifieringsexamen som hålls av (ISC).

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!