Introduktion till projektledningskurs - eLearning
Project, Programme & Portfolio Management

Introduktion till projektledningskurs - eLearning

 • 6 hours
 • 4.900,00 SEK
Förvärva en grundläggande förståelse för projektledning och ge din karriär en skjuts med denna introduktionskurs i projektledning. Kursen omfattar grundläggande koncept inom PMP (Project Management Professional), agil metodik, scrum och användningen av Microsoft Project 2013.
PRINCE2® 6th edition Practitioner (Projektledning) - Klassrumsutbildning (Inkluderar examination)
Project, Programme & Portfolio Management

PRINCE2® 6th edition Practitioner (Projektledning) - Klassrumsutbildning (Inkluderar examination)

 • 2 days
 • 16.500,00 SEK
PRINCE2 leder till större kontroll över kvalitet, omfattning, tid, risker, resurser, fördelar och budget. Det är den mest använda projektledningsmetoden i Sverige (och världen över) och fortsätter att växa inom både privat och offentlig sektor. Det bästa med PRINCE2 är att det är så flexibelt att det enkelt kan anpassas oavsett projektets eller aktivitetens storlek. PRINCE2 tillhandahåller konkreta verktyg och vägledning för effektiv projektledning. Dessutom anses PRINCE2-certifieringen vara ett kvalitetstecken som ökar värdet på medarbetaren och företagets professionella profil. Grundnivån är där du lär dig alla termer och PRINCE2-koncept. Det ger dig en bra översikt över PRINCE2. Skulle du vilja tillämpa PRINCE2 i ditt arbete? I så fall rekommenderar vi att du följer en ännu mer fördjupad Practitioner-kurs.
PRINCE2® 6th Edition Foundation & Practitioner (Projektledning) - Klassrum (Inkluderar examination)
Project, Programme & Portfolio Management

PRINCE2® 6th Edition Foundation & Practitioner (Projektledning) - Klassrum (Inkluderar examination)

 • 5 days
 • 28.500,00 SEK
PRINCE2 leads to greater control of the quality, scope, time, risk, resources, benefits, and budget. It is the most widely used project management method in Sweden (and worldwide)and continues to grow in both the private and public sectors. The best thing about PRINCE2 is that it is so flexible that it can be tailored easily, regardless of the size of the project or activity. PRINCE2 provides concrete tools and guidance for the effective management of projects. In addition, the PRINCE2 certification is regarded as a mark of quality that will increase the value of the employee and the company's professional profile. The foundation is where you learn all the terms and PRINCE2 concepts. It gives you a good overview of PRINCE2. Would you like to apply PRINCE2 in your work? In that case, we recommend you follow an even more profound Practitioner course.
PMI PMP® Plus masterprogram - eLearning
Management Masters
Project, Programme & Portfolio Management

PMI PMP® Plus masterprogram - eLearning

 • 18.500,00 SEK
Detta PMP® Plus-masterprogram hjälper dig att utveckla de nyckelfärdigheter som krävs för att bli en projektledare, samtidigt som du tjänar 60+ Professional Development Units (PDUs) för att hålla din certifiering från Project Management Institute aktiv. Programmet hjälper dig också att utveckla ytterligare färdigheter för en allsidig förståelse.
PRINCE2® 6th Edition Foundation & Practitioner (Projektledning) - eLearning (Inkluderar examination)
Project, Programme & Portfolio Management

PRINCE2® 6th Edition Foundation & Practitioner (Projektledning) - eLearning (Inkluderar examination)

 • 35 hours
 • 14.500,00 SEK
PRINCE2 leder till en ökad kontroll av kvalitet, omfattning, tid, risk, resurser, fördelar och budget. Det är den mest använda projektledningsmetoden i Sverige (och globalt) och fortsätter att växa inom både privat och offentlig sektor. Det bästa med PRINCE2 är dess flexibilitet, vilket gör att den enkelt kan anpassas till projektets eller aktivitetens storlek. PRINCE2 tillhandahåller konkreta verktyg och vägledning för effektiv projektledning. Dessutom anses PRINCE2-certifieringen vara en kvalitetsstämpel som ökar både medarbetarens och företagets professionella profil. Grundkursen är där du får en förståelse för alla termer och koncept inom PRINCE2. Den ger dig en bra översikt över PRINCE2-metodiken. Om du vill tillämpa PRINCE2 i ditt arbete rekommenderar vi en ännu mer djupgående Practitioner-kurs. PRINCE2® (Projects In Controlled Environments) är en processbaserad metod för projektledning som erbjuder en enkel och skalbar strategi för att hantera projekt av alla slag. Det är den dominerande standarden för projektledning i Norden och praktiseras över hela världen.
PRINCE2® Agile Practitioner (Projektledning) - Klassrum (inkluderar examination)
Project, Programme & Portfolio Management

PRINCE2® Agile Practitioner (Projektledning) - Klassrum (inkluderar examination)

 • 2 days
 • 18.500,00 SEK
PRINCE2 Agile kombinerar flexibiliteten och responsiviteten hos agila metoder med det tydligt definierade ramverket för PRINCE2®. PRINCE2 Agile har skapats för de organisationer och individer som använder PRINCE2 (eller andra projektledningsmetoder, såsom Props, PPS, osv.) men som erkänner fördelarna med att använda agila metoder. Det vägleder hur man använder PRINCE2 och Agile för att minska konflikter och genomföra det effektivt för att dra nytta av det bästa från båda världarna. PRINCE2 Agile Practitioner-kvalifikationen syftar till att visa att du kan tillämpa och anpassa PRINCE2 Agile till olika typer av projekt. En framgångsrik kandidat för denna kurs bör kunna börja använda metoden i ett faktiskt projekt men kanske inte är tillräckligt kvalificerad för att göra det lämpligt i alla situationer, som i agila miljöer. Din expertis inom projektledning, projektets komplexitet och det stöd som ges genom att använda PRINCE2 Agile i din arbetsmiljö kommer alla att påverka vad du kan uppnå i ditt arbete. Denna utbildningskurs ger dig nya verktyg och tekniker för att förbättra!
PRINCE2® 7th edition Foundation (Projektledning) - Klassrum (Inkluderar examination)
Project, Programme & Portfolio Management

PRINCE2® 7th edition Foundation (Projektledning) - Klassrum (Inkluderar examination)

 • 3 days
 • 16.500,00 SEK
Genom att bygga vidare på denna starka grund och den utbredda respekt den åtnjuter, fortsätter PRINCE2® 7-metodiken att erbjuda en skalbar projektledningsansats. Denna version betonar flexibiliteten och anpassningsförmågan som är nödvändig i dagens snabbt föränderliga, digitalt centrerade projektlandskap. PRINCE2® är en välkänd metodik som används av individer och organisationer globalt för att effektivt och strukturerat hantera projekt. Den är anpassningsbar och kan hantera vilket projekt som helst, oavsett storlek, omfattning och typ. PRINCE2-certifieringen kommer att utrusta dig med kunskapen och färdigheterna du behöver för att vara en mångsidig projektledare och hjälpa dig att avancera i din karriär.
Jira + Confluence (Bonus) - Klassrum
Project, Programme & Portfolio Management

Jira + Confluence (Bonus) - Klassrum

 • 2 days
 • 16.500,00 SEK
Den 2-dagars kursen hjälper dig att komma igång med Jira - det främsta verktyget för mjukvaruutveckling. Som en bonus erbjuder vi under kursen grundläggande kunskaper om Confluence-programvaran. Jira är en proprietär produkt för ärendehantering utvecklad av Atlassian som möjliggör buggspårning och agil projektledning. Ursprungligen designades Jira som ett system för spårning av buggar och problem. Men idag har Jira utvecklats till ett kraftfullt verktyg för arbetsledning för alla typer av användningar, från hantering av krav och testfall till agil mjukvaruutveckling.
PRINCE2® 7th Foundation & Practitioner (Projektledning) - Klassrum (inkluderar examination)
Project, Programme & Portfolio Management

PRINCE2® 7th Foundation & Practitioner (Projektledning) - Klassrum (inkluderar examination)

 • 5 days
 • 28.500,00 SEK
Genom att bygga vidare på denna starka grund och den utbredda respekt den åtnjuter, fortsätter PRINCE2® 7-metodiken att erbjuda en skalbar projektledningsansats. Denna version betonar flexibiliteten och anpassningsförmågan som är avgörande i dagens snabbt föränderliga, digitalt centrerade projektlandskap. Vår kombinerade PRINCE2® Foundation och Practitioner-kurs kommer att lära ut all information som behövs för att certifiera båda kvalifikationerna på bara fem dagar! Få en fullständig förståelse för PRINCE2-metodiken och hur den kan tillämpas effektivt och anpassas för att passa vilket projektsenario som helst.
PMI PMP® Project Management Professional (Projektledning) - eLearning (utan examen)
Project, Programme & Portfolio Management

PMI PMP® Project Management Professional (Projektledning) - eLearning (utan examen)

 • 35 hours
 • 4.900,00 SEK
Denna PMP eLearning-kurs riktar sig till personer som dagligen arbetar eller vill arbeta med projekt och som vill uppnå PMP ®-certifiering. Den här kursen är specifikt för projektledare som vill behärska Project Management Body Of Knowledge PMP (PMBOK® Guide) och förbättra sina färdigheter i att hantera projekt. Vår senaste utgåva av PMP ® Exam Prep eLearning Course, är i linje med 'A Guide to the Project Management Body of Knowledge', (PMBOK® Guide), är idealisk för dem som behöver en strukturerad PMP ®-Prep utbildning på sin egen tid, planering och i sin egen takt.
PRINCE2® 7th Foundation & Practitioner (Projektledning) - eLearning (inkluderar examination)
Project, Programme & Portfolio Management

PRINCE2® 7th Foundation & Practitioner (Projektledning) - eLearning (inkluderar examination)

 • 35 hours
 • 14.500,00 SEK
PRINCE2 7 är den senaste uppdateringen till PRINCE2, en av de mest erkända och respekterade metodikerna för projektledning i världen. Med denna starka grund och den utbredda uppskattningen den åtnjuter, fortsätter PRINCE2® 7-metodiken att erbjuda en skalbar projektledningsansats. Denna version betonar återigen flexibiliteten och anpassningsförmågan som är avgörande i dagens snabbt föränderliga, digitala projektlandskap. Varför ska du välja den nya PRINCE2 7-utgåvan? Den nya PRINCE2® 7:e upplagan förväntas få erkännande och uppskattning från arbetsgivare och institutioner, och bygger vidare på sitt etablerade rykte och utökade acceptans. Att tjäna en PRINCE2 7-certifiering i denna nya iteration förbättrar karriärmöjligheterna genom att visa kompetens inom projektledning, vilket ger en konkurrensfördel och bekräftar ett åtagande om personlig utveckling. Detta positionerar individer som kompetenta och pålitliga experter på projektledning och öppnar vägar till spännande karriärmöjligheter inom projektledning och relaterade områden.
PRINCE2® 7th edition Foundation (Projektledning - eLearning (Inkluderar examination)
Project, Programme & Portfolio Management

PRINCE2® 7th edition Foundation (Projektledning - eLearning (Inkluderar examination)

 • 15 hours
 • 8.500,00 SEK
PRINCE2 7 är den senaste uppdateringen till PRINCE2, en av de mest erkända och respekterade projektledningsmetodikerna i världen. Med denna starka grund och den breda uppskattning den åtnjuter, fortsätter PRINCE2® 7-metodiken att erbjuda en skalbar projektledningsansats. Denna version betonar återigen flexibiliteten och anpassningsförmågan som är nödvändig i dagens snabbt föränderliga, digitala projektlandskap.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!