AgilePM® Agile Project Management (Projektledning) Foundation - Klassrum (Inkluderar examination)
Agile & Scrum
Project, Programme & Portfolio Management

AgilePM® Agile Project Management (Projektledning) Foundation - Klassrum (Inkluderar examination)

 • 2 days
 • 16.500,00 SEK
Anslut dig till den Agila revolutionen! Agil projektledning anammar koncepten från agil mjukvaruutveckling och applicerar dem på projektledning. Agila metoder främjar vanligen en projektledningsprocess som stimulerar intressenters deltagande, kommunikation, återkoppling, objektiva mätvärden och effektiva kontroller.
AgilePM® Agile Project Management (Projektledning ) Foundation & Practitioner - Klassrum (Inkluderar examination)
Agile & Scrum
Project, Programme & Portfolio Management

AgilePM® Agile Project Management (Projektledning ) Foundation & Practitioner - Klassrum (Inkluderar examination)

 • 4 days
 • 28.500,00 SEK
Agil projektledning anammar koncepten från agil mjukvaruutveckling och applicerar dem på projektledning. Agila metoder främjar vanligen en projektledningsprocess som stimulerar intressenters deltagande, kommunikation, återkoppling, objektiva mätvärden och effektiva kontroller.
Jira + Confluence (Bonus) - Klassrum
Project, Programme & Portfolio Management

Jira + Confluence (Bonus) - Klassrum

 • 2 days
 • 16.500,00 SEK
Den 2-dagars kursen hjälper dig att komma igång med Jira - det främsta verktyget för mjukvaruutveckling. Som en bonus erbjuder vi under kursen grundläggande kunskaper om Confluence-programvaran. Jira är en proprietär produkt för ärendehantering utvecklad av Atlassian som möjliggör buggspårning och agil projektledning. Ursprungligen designades Jira som ett system för spårning av buggar och problem. Men idag har Jira utvecklats till ett kraftfullt verktyg för arbetsledning för alla typer av användningar, från hantering av krav och testfall till agil mjukvaruutveckling.
PMI PMP® Project Management Professional (Projektledning) - eLearning (utan examen)
Project, Programme & Portfolio Management

PMI PMP® Project Management Professional (Projektledning) - eLearning (utan examen)

 • 35 hours
 • 4.900,00 SEK
Denna PMP eLearning-kurs riktar sig till personer som dagligen arbetar eller vill arbeta med projekt och som vill uppnå PMP ®-certifiering. Den här kursen är specifikt för projektledare som vill behärska Project Management Body Of Knowledge PMP (PMBOK® Guide) och förbättra sina färdigheter i att hantera projekt. Vår senaste utgåva av PMP ® Exam Prep eLearning Course, är i linje med 'A Guide to the Project Management Body of Knowledge', (PMBOK® Guide), är idealisk för dem som behöver en strukturerad PMP ®-Prep utbildning på sin egen tid, planering och i sin egen takt.
Project Management (Projektledning) essentials - eLearning (inkluderar diplom)
Project, Programme & Portfolio Management

Project Management (Projektledning) essentials - eLearning (inkluderar diplom)

 • 80 hours
 • 4.900,00 SEK
Denna distansutbildning i projektledning kommer att ge dig ökad kunskap och förståelse för professionell projektledning och praktisk tillämpning av projektmetodik. Utbildningen har utvecklats i samarbete med de mest erfarna experterna inom projektledning - författaren och föreläsaren Bo Tonnquist samt utbildningsexperten Ibrahim Alaff – för att skapa den mest praktiska och hjälpsamma utbildningen i projektledning. Kunskapen du får under utbildningen är tillämplig oavsett vilken standard, styrmodell, teori och metod ditt företag eller organisation för närvarande använder.
PM² Projektledning (Alternativ till PRINCE2) - eLearning (Inkluderar examination)
Project, Programme & Portfolio Management

PM² Projektledning (Alternativ till PRINCE2) - eLearning (Inkluderar examination)

 • 12 hours
 • 4.500,00 SEK
PM², en projektledningsmetodik skapad av Europeiska kommissionen, är tillgänglig för alla och syftar till att möjliggöra för projektledare att leverera värdefulla resultat till sina organisationer genom att skickligt övervaka hela livscykeln för deras projekt. PM² bygger på en omfattande uppsättning av universellt erkända bästa praxis inom projektledning och har antagits av flera EU-institutioner som den officiella metoden för projektledning. Dessutom stöder programmet Digitala Europa PM² som ett initiativ som syftar till att föra metoden och dess fördelar närmare ett bredare spektrum av intressenter och användargrupper. AVC är ackrediterat för att tillhandahålla PM²-kursen och dess certifieringsexamen.
Praxis Framework™ Foundation - eLearning (Inkluderar examination)
Project, Programme & Portfolio Management

Praxis Framework™ Foundation - eLearning (Inkluderar examination)

 • 7.500,00 SEK
Praxis är ett kostnadsfritt, community-drivet ramverk som kan hjälpa dig och din organisation att förverkliga de avsedda fördelarna med projekt, program och portföljer – till glädje för intressenterna. Praxis Framework kombinerar fyra typer av bästa praxis vägledning; Kunskap, Metod, Kompetens och Förmåga, och är det första ramverket som integrerar projekt, program och portföljer i en enda guide. Genom att täcka hela bredden av vägledning som behövs för effektiv projektledning inom ett enda ramverk – är Praxis det mest effektiva sättet att leverera projekt och program. Praxis Framework Certifieringar bekräftar att du förstår och kan tillämpa ramverket på projekt och program – för att säkerställa att de uppnår optimala resultat. Du skulle behöva ta minst tre separata certifieringar inom projekt- och programhantering för att nå den bredd av vägledning som tillhandahålls av Praxis. Innehållet i dessa certifieringar överlappar ofta - vilket tvingar dig att studera duplicerade teman och terminologier; riskhantering, till exempel, täcks av många certifieringar. Genom att vara heltäckande eliminerar Praxis upprepning genom att täcka alla nyckelområden – och kombinerar värdet av tre introduktionscertifikat i ett.
Masterprogram för Digitala Projektledare
Management Masters
Project, Programme & Portfolio Management

Masterprogram för Digitala Projektledare

 • -1 hours
 • 28.500,00 SEK
Detta program för Digital Projektledare kommer att utrusta dig med en tredelad kompetensram som inkluderar grundläggande projektledningsfärdigheter, moderna verktyg och kritiska tekniker för att hantera projekt. Programmet kommer att ge dig de färdigheter som krävs för en holistisk digital medvetenhet, vilket möjliggör för dig att planera projekt, allokera resurser och arbetskrav, samt utnyttja fördelarna med digital teknik för att säkerställa smidig funktion av agila projekt.
Program och Projekt, Sponsorer (PPS) - eLearning
Project, Programme & Portfolio Management

Program och Projekt, Sponsorer (PPS) - eLearning

 • 21 hours
 • 7.500,00 SEK
Organisationer förändras kontinuerligt, granskar och uppdaterar sina förmågor i dagens moderna värld. Genomförandet av nya strategier och initiativ kommer vanligtvis att levereras genom riktade program eller projekt. Dessa program och projekt kräver en förespråkare och sponsor som är ansvarig för en framgångsrik leverans. APMG-Internationals PPS™ riktar sig till de högre chefer som sponsrar program och projekt (Sponsorer). Detta inkluderar de som har blivit ansvariga som individer för ett specifikt program eller projekt (Seniora Ansvariga Ägare). Kvalifikationen intygar att dessa chefer är utrustade med kunskap och förståelse för de färdigheter som behövs för att leda en framgångsrik leverans av policy eller strategi eller för att leda ett initiativ eller leverera till ett mål.
Project Management (Projektledning) Essentials - eLearning (Inkluderar diploma)
Project, Programme & Portfolio Management

Project Management (Projektledning) Essentials - eLearning (Inkluderar diploma)

 • 80 hours
 • 15.000,00 SEK
Efterfrågan på projektledare är hög oavsett vilken projektmetod som används - både traditionella vattenfallsmetoder och mer agila metoder som SCRUM och Lean. Denna kurs utvecklar förmågan att effektivt planera, hantera och genomföra alla typer av projekt. Utbildningen baseras på boken av en av de mest erfarna experterna inom projektledning - författaren och föreläsaren Bo Tonnquist - och leds av utbildningsexperten Ibrahim Alaff - med målet att skapa den mest praktiska och användbara projektledarutbildningen någonsin. Kunskapen du får i utbildningen kommer att vara tillämplig oavsett vilken standard, styrmodell, teori och metodik ditt företag eller organisation för närvarande använder.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!