P3O® Portfolio, Programme and Project Offices Practitioner - Live virtuellt klassrum (Inkluderar examination)
Management

P3O® Portfolio, Programme and Project Offices Practitioner - Live virtuellt klassrum (Inkluderar examination)

 • 2 days
 • 8.500,00 SEK
En P3O-modell tillhandahåller en struktur som både möjliggör beslutsfattande och stöd vid leverans av all förändring inom organisationer, stora som små. Denna virtuella P3O Practitioner-kurs är utformad för att möjliggöra för deltagarna att förstå strukturen, rollerna, verktygen och teknikerna samt processerna som hjälper till att säkerställa att affärsförändringar sker i linje med företagets strategiska mål. Virtual instructor-led training (VILT) kombinerar den personliga undervisnings-upplevelsen från klassrummet, med lättheten och flexibiliteten i en virtuell miljö. Våra VILT-kurser är interaktiva och engagerande, vilket tillåter deltagarna att kommunicera och samarbeta med både instruktören och varandra. Detta är en intensiv tvådagarskurs som förbereder dig för P3O Practitioner-examinationen. Utbildningen genomförs via en virtuell utbildningsmiljö.
MSP® 5th Edition Foundation & Practitioner - Klassrum (inkluderar examination)
Management

MSP® 5th Edition Foundation & Practitioner - Klassrum (inkluderar examination)

 • 4 days
 • 28.500,00 SEK
AVC MSP 5th Edition Foundation och Practitioner online plus-paketet innehåller allt du behöver för att bli ackrediterad inom MSP. Det ger dig kunskap och förståelse för omfattningen, innehållet och strukturen av MSP 5th Edition-metodiken som behövs för att förbereda dig för MSP 5th Edition Foundation och Practitioner-examina. Foundation-examen är utformad för att bedöma din förmåga att visa tillräcklig återkallning och förståelse av MSP:s programhanteringsramverk. Practitioner-examen är utformad för att bedöma om du kan visa att du är tillräckligt kompetent för att tillämpa och anpassa MSP-ramverket.
MSP® 5th Edition Practitioner - eLearning (Inkluderar examination)
Management

MSP® 5th Edition Practitioner - eLearning (Inkluderar examination)

 • 15 hours
 • 8.500,00 SEK
MSP® (Managing Successful Programmes) är en metodik för programhantering i bemärkelsen organiserad samordning av skapandet av en portfölj av projekt och aktiviteter som tillsammans möjliggör för ett företag att uppnå resultat och fördelar av strategisk betydelse. I denna bemärkelse sammanfaller inte programhantering med projektledning. Med andra ord, i de sammanhang där de resultat och fördelar som ska uppnås är av strategisk natur, men där det ännu inte är klart på vilket sätt och genom vilka resultat dessa fördelar kan uppnås. MSP passar in i Axelos bästa praxis för hantering av portfölj, program och projektledning och integreras därför väl med MoP®, P3O® och PRINCE2®
Certifiering i finans för icke-finansiella chefer - eLearning (Inkluderar examination)
Management

Certifiering i finans för icke-finansiella chefer - eLearning (Inkluderar examination)

 • 20 hours
 • 72 passed
 • 7.500,00 SEK
Alla chefer behöver förstå sig på finanser om de ska spela en aktiv roll i att hjälpa organisationen att uppnå sina mål. Dock behöver inte alla chefer samma färdigheter och förståelse som specialiserade finanschefer. En god kunskap om de viktigaste koncepten inom försiktig finansförvaltning och modern finansiell redovisning bör ge alla chefer den kunskap de behöver. Kursen 'Finans för icke-finansiärer' kommer att möjliggöra för deltagarna att använda finansiell information för att fatta bättre beslut på kort eller lång sikt i hanteringen av deras verksamhet och att använda sin nya finansiella kunskap för att fatta mer effektiva beslut. Denna certifiering kommer att intyga din förmåga att spela en mer aktiv roll i att hjälpa din organisation att uppnå sina mål, att förstå finansförvaltning och redovisningsprocesser, samt att förstå och kommunicera bättre med finansiella specialister. Kursen 'Ekonomi för icke-ekonomer' tillhandahåller den nödvändiga finansiella kunskapen och affärskunnandet som behövs i den moderna affärsvärlden. E-lärningskursen 'Finans för icke-finansiella chefer' är det enda e-lärningspaketet ackrediterat av APMG och har använts för att utbilda över 100 000 personer världen över. Det snabbaste och mest effektiva sättet att utbilda icke-finansiella chefer i alla aspekter av grundläggande företagsfinansiering och dess praktiska tillämpning. Denna ackrediterade kurs innehåller 20 timmars lärande fördelat på 10 sessioner som inkluderar en introduktion till de grundläggande finansiella koncepten och lär dig hur man läser grundläggande finansiella rapporter. Kursen fortsätter sedan med att lära dig hur dina affärsbeslut påverkar din organisations finansiella hälsa. Beprövade ämnen och relevanta interaktiva övningar hjälper dig att förstå de finansiella koncept som alla chefer behöver. Kursen inkluderar också ett simulerat kursprov, som tillåter studenter att testa sig själva under simulerade provförhållanden. Frågorna väljs slumpmässigt från frågebankerna i vår bedömningsdatabas. Ytterligare funktioner inkluderar ett alternativ för ljudkommentarer, ett alternativ för att markera böcker och en interaktiv ordlista som låter dig länka tillbaka direkt till utbildningen.
Management of Risk (M_o_R®) Practitioner - eLearning
Management

Management of Risk (M_o_R®) Practitioner - eLearning

 • 16 hours
 • 8.500,00 SEK
Detta är en intensiv eLearning-kurs som syftar till att förbereda dig för M_o_R Practitioner-examen. Practitioner-kvalifikationen garanterar att du har förvärvat tillräcklig förståelse för hur man tillämpar och anpassar M_o_R i en scenariosituation.
Management of Risk (M_o_R®) Practitioner - Klassrum (inklusive examen)
Management

Management of Risk (M_o_R®) Practitioner - Klassrum (inklusive examen)

 • 2 days
 • 19.500,00 SEK
Denna intensiva tvådagarskurs är avsedd att förbereda dig för M_o_R Practitioner-examen. Utbildningen levereras via en virtuell utbildningsmiljö. Det är viktigt att du säkerställer att du uppfyller de tekniska kraven som beskrivs här. Dessutom innebär deltagande i kursen kvällsarbete för examensförberedelser. Att erhålla Practitioner-kvalifikationen säkerställer att du har förvärvat tillräcklig förståelse för hur man tillämpar och anpassar M_o_R i en scenariosituation.
Management of Value (MoV®) Foundation - Klassrum (inkluderar examination)
Management

Management of Value (MoV®) Foundation - Klassrum (inkluderar examination)

 • 2 days
 • 18.500,00 SEK
Management of Value® (MoV®) erbjuder en systematisk metod för att definiera värde för organisationer och kommunicera det tydligt för att maximera värdet över portföljer, program, projekt och verksamheter. Det reflekterar organisationens strategiska mål på portföljnivå, ställer dagordningen för programmet som levererar dessa mål och definierar de projekt som genomförs för att uppnå de nödvändiga resultaten. MoV har utvecklats från den beprövade och framgångsrika praxisen med värdehantering inom många sektorer under flera år. MoV-riktlinjerna anpassar de etablerade metoderna med AXELOS-ägda program- och projektledningsriktlinjer. Riktningen beskriver metoder som inte är nya, men deras användning är ofta förbisedd eller felaktigt tillämpad.
MSP® 5th edition Practitioner - Klassrum (Inkluderar examination)
Management

MSP® 5th edition Practitioner - Klassrum (Inkluderar examination)

 • 2 days
 • 18.500,00 SEK
MSP® (Managing Successful Programmes) är en metodik för programhantering i bemärkelsen organiserad samordning av skapandet av en portfölj av projekt och aktiviteter som tillsammans möjliggör för ett företag att uppnå resultat och fördelar av strategisk vikt. I denna bemärkelse sammanfaller inte programhantering med projektledning. Med andra ord, i de sammanhang där de resultat och fördelar som ska uppnås är av strategisk natur, men där det ännu inte är klart på vilket sätt och med vilka resultat dessa fördelar kan uppnås. MSP passar in i Axelos bästa praxis för hantering av portfölj, program och projektledning och integreras därför väl med MoP®, P3O® och PRINCE2®
P3O® Portfolio, Programme and Project Offices Foundation & Practitioner - Klassrum (Inkluderar examination)
Management

P3O® Portfolio, Programme and Project Offices Foundation & Practitioner - Klassrum (Inkluderar examination)

 • 4 days
 • 28.500,00 SEK
Grundkursen är en två- eller tredagars workshop där man på ett engagerande och interaktivt sätt arbetar igenom exempelfrågor. En P3O-expert leder den med praktisk erfarenhet som du kommer att finna ovärderlig för att klara ditt P3O Foundation-prov. Under kursen kommer du även att få ytterligare tips och råd för att klara P3O-provet. Examinationen äger rum på workshoppens sista dag.
MSP® 5th Edition Foundation & Practitioner - eLearning (Inkluderar examination)
Management

MSP® 5th Edition Foundation & Practitioner - eLearning (Inkluderar examination)

 • 42 hours
 • 14.500,00 SEK
AVC MSP 5:e upplagan Foundation och Practitioner online plus-paketet innehåller allt du behöver för att bli ackrediterad inom MSP. Det ger dig kunskap och förståelse för omfattningen, innehållet och strukturen av MSP 5:e upplagan metodiken som behövs för att förbereda dig för MSP 5:e upplagan Foundation och Practitioner examen. Foundation-examen är utformad för att bedöma din förmåga att visa tillräcklig återkallning och förståelse av MSP:s programhanteringsramverk. Practitioner-examen är utformad för att bedöma om du kan visa att du är tillräckligt kompetent för att tillämpa och anpassa MSP-ramverket.
Facilitation® Foundation Klassrum (Inkluderar examination)
Management

Facilitation® Foundation Klassrum (Inkluderar examination)

 • 2 days
 • 16.500,00 SEK
Facilitation® Foundation-kursen ger strukturen som möjliggör för specialister och chefer att effektivt leda grupper, möten och evenemang – vilket ökar produktiviteten och hjälper dessa aktiviteter att uppnå önskade resultat. Baserat på publikationen ”Facilitation: Develop Your Expertise” utrustar våra Facilitation®-kvalifikationer individer med värdefulla verktyg, tekniker och färdigheter som behövs för att bli en säker facilitator. Metodologin 'Process Iceberg®', som täcks i utbildningen, har utvecklats med experter inom området och tar ett pragmatiskt och praktiskt tillvägagångssätt
P3O® Portfolio, Programme and Project Offices Foundation - Klassrum (Inkluderar examination)
Management

P3O® Portfolio, Programme and Project Offices Foundation - Klassrum (Inkluderar examination)

 • 2 days
 • 18.500,00 SEK
Grundkursen är en workshop som sträcker sig över två eller tre dagar, där deltagarna interaktivt arbetar med exempel frågor. En P3O-expert med praktisk erfarenhet leder kursen, vilket kommer att vara ovärderligt för att lyckas med P3O Foundation-provet. Under kursens gång kommer deltagarna också att få ytterligare tips och råd för att klara P3O-provet. Examinationen äger rum på den sista dagen av workshopen.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!