IT4IT™ 3 Foundation (Nivå 1) certifiering - Klassrum (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

IT4IT™ 3 Foundation (Nivå 1) certifiering - Klassrum (Inkluderar examination)

  • 2 days
  • 19.500,00 SEK
IT4IT™ referensarkitektur, version 3, representerar en standard från The Open Group som definierar en referensarkitektur och en värdekedjebaserad driftsmodell för hantering av IT-operationer. Genom att använda sig av värdekedjeansatsen skapar IT4IT™ en funktionell modell för att implementera IT-tjänster. Detta ramverk identifierar de nyckelaktiviteter som krävs av IT för att bidra till företagets konkurrenskraft. Med IT4IT™ referensarkitektur, version 3, kommer IT-experter att finna ett värdekedjeramverk och en referensarkitektur som definierar ett integrerat förvaltningsramverk fokuserat på tjänstens livscykel. Onlinekursen IT4IT™ 3 på denna sida som levereras av Goode-Learning är ackrediterad av The Open Group. AVC marknadsför denna kurs för Good e-Learning.
IT4IT™ 3 Foundation (Nivå 1) certifiering - eLearning (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

IT4IT™ 3 Foundation (Nivå 1) certifiering - eLearning (Inkluderar examination)

  • 15 hours
  • 7.500,00 SEK
IT4IT™ referensarkitektur, version 3, representerar en standard fastställd av The Open Group som syftar till att definiera en referensarkitektur och en värdekedjebaserad driftsmodell för att hantera IT-operationer. Genom att använda sig av värdekedjeansatsen strävar IT4IT™ efter att skapa en funktionell modell som kan implementeras av IT-sektorn. Detta ramverk identifierar de huvudsakliga aktiviteterna som IT måste genomföra för att bidra till företagets konkurrenskraft. Med IT4IT™ referensarkitektur, version 3, kommer IT-specialister att finna värdekedjeramverket och referensarkitekturen som definierar ett integrerat förvaltningsramverk som fokuserar på tjänstens livscykel. Onlinekursen IT4IT™ 3 på denna sida som levereras av Goode-Learning är ackrediterad av The Open Group. AVC marknadsför denna kurs för Good e-Learning.
SIAM™ Foundation - eLearning (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

SIAM™ Foundation - eLearning (Inkluderar examination)

  • 15 hours
  • 6.500,00 SEK
SIAM är en metod för tjänsteintegration och -hantering som sammanför principer för styrning, hantering, integration, säkerställande och samordning. Ett synonymt begrepp för Service Integration and Management (SIAM™) är multi-sourcing integration (MSI). Detta ramverk möjliggör för organisationer att hantera flera tjänsteleverantörer med ett samordnat tillvägagångssätt för tjänstehantering. SIAMs principer gör det möjligt för dig att effektivt hantera dina tjänster genom att tillhandahålla styrning, hantering, integration, säkerställande och samordning.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!