ISO/IEC 27001 2022 Foundation certifiering - eLearning (Inkluderar examination)
Cyber Security

ISO/IEC 27001 2022 Foundation certifiering - eLearning (Inkluderar examination)

 • 15 hours
 • 8.500,00 SEK
ISO/IEC 27001 (ISO 27001) representerar en internationell standard för hantering av informationssäkerhet. Den tillhandahåller en strukturerad modell för att etablera, implementera, upprätthålla och ständigt förbättra ett system för informationssäkerhetsledning (ISMS) med riskhantering. Denna standard utgör grunden för effektiv hantering av känslig och konfidentiell information samt för att tillämpa kontroller för att säkra informationen. Genom att följa ISO/IEC 27001-standarden kan en organisation presentera tydliga och objektiva bevis på sitt engagemang för att kontinuerligt förbättra kontrollen över sin känsliga och konfidentiella information.
ISOLearn® ISO 22301 Foundation - eLearning (Inkluderar examination)
Cyber Security

ISOLearn® ISO 22301 Foundation - eLearning (Inkluderar examination)

 • 6.5 hours
 • 64 passed
 • 7.500,00 SEK
Alla i organisationen måste vara medvetna om företagets vitala behov av att fortsätta sina affärsprocesser, och de måste även kunna känna igen indikatorer på hot. Kursen i affärsfortsättning baserad på ISO 22301-standarden möjliggör för yrkesverksamma att identifiera potentiella hot mot en organisation och den påverkan på affärsverksamheten som dessa hot, om de förverkligas, kan orsaka. Kursen erbjuder en ram för att bygga organisatorisk motståndskraft med potential för ett effektivt svar som skyddar intressena hos viktiga intressenter, rykte, varumärke och värdeskapande aktiviteter.
CompTIA Linux+ eLearning (Inkluderar examination)
Cyber Security

CompTIA Linux+ eLearning (Inkluderar examination)

 • 15 hours
 • 7.500,00 SEK
CompTIA Linux+ är en avancerad certifiering avsedd för individer som planerar att använda Linux-plattformen för att administrera olika system och enheter, inklusive men inte begränsat till bilar, smartphones, servrar och superdatorer. Den aktuella versionen av denna certifiering är CompTIA Linux+ XK0-005.
CompTIA+ (Datanalys) - eLearning (Inkluderar examination)
Cyber Security

CompTIA+ (Datanalys) - eLearning (Inkluderar examination)

 • 4.900,00 SEK
CompTIA Data+ är en certifiering inom dataanalys avsedd för nybörjare inom yrket som har ansvaret för att utveckla och underlätta datadrivna affärsbeslut. Den aktuella versionen av denna certifiering är CompTIA Data+ DA0-001.
RESILIA™ Foundation & Practitioner - Klassrum (inkluderar examination)
Cyber Security

RESILIA™ Foundation & Practitioner - Klassrum (inkluderar examination)

 • 4 days
 • 28.500,00 SEK
RESILIA Foundation-nivån hjälper människor att förstå hur operativa beslut kan påverka god cyberresiliens. Den visar hur odling av cyberresiliens kan stödja operativ effektivitet och affärsverksamhetens effektivitet. RESILIA Foundation-kvalifikationen ger en introduktion till de viktigaste termerna och fördelarna med cyberresiliens och visar att du förstår och känner igen bästa praxis samt vet hur man hanterar och adresserar cyberrisker. RESILIA Practitioner är en högre kvalifikation som följer efter RESILIA Foundation. Den fokuserar på att använda RESILIA-ramverket i praktiken, återbesöker tidigare element för att visa hur de kan anpassas och implementeras för verkliga organisationer. Att klara examen verifierar också en kandidats förmåga att framgångsrikt tillämpa ramverket. RESILIA™ onlinekursen på denna sida tillhandahålls av Good e-Learning, en ackrediterad utbildningsorganisation för AXELOS Limited. AVC marknadsför denna kurs för Good e-Learning.
Certified Ethical Hacker Training (CEHv12) (Cybersäkerhet) - eLearning (Inkluderar examination)
Cyber Security

Certified Ethical Hacker Training (CEHv12) (Cybersäkerhet) - eLearning (Inkluderar examination)

 • 40 hours
 • 24.900,00 SEK
CEH-certifieringsträningskursen ger dig den praktiska träningen som krävs för att bemästra de tekniker hackare använder för att tränga igenom nätverkssystem, vilket hjälper dig att stärka ditt system mot det. Denna kurs i etisk hacking är anpassad till den senaste CEH (v12) versionen av EC-Rådet och förbereder dig väl för att förbättra dina färdigheter i det blåa teamet.
ISO/IEC 27001 2022 (Foundation och Auditor) - eLearning (Inkluderar examination)
Cyber Security

ISO/IEC 27001 2022 (Foundation och Auditor) - eLearning (Inkluderar examination)

 • 15 hours
 • 14.500,00 SEK
ISO/IEC 27001 (ISO 27001) är en internationell standard för hantering av informationssäkerhet. Den erbjuder en modell för att etablera, implementera, underhålla och kontinuerligt förbättra ett riskhanterat system för informationssäkerhetsledning (ISMS). Standarden utgör grunden för effektiv hantering av känslig, konfidentiell information och för tillämpning av kontroller för informationssäkerhet. En organisation som följer ISO/IEC 27001-standarden har tydliga, objektiva bevis på sitt åtagande att kontinuerligt förbättra kontrollen över sin känsliga och konfidentiella information.
ISO/IEC 27001 2022 (Foundation och Auditor) - eLearning (Inkluderar examination)
Cyber Security

ISO/IEC 27001 2022 (Foundation och Auditor) - eLearning (Inkluderar examination)

 • 15 hours
 • 14.500,00 SEK
ISO/IEC 27001 (ISO 27001) är en internationell standard för hantering av informationssäkerhet. Den erbjuder en modell för att etablera, implementera, underhålla och kontinuerligt förbättra ett riskhanterat system för informationssäkerhetsledning (ISMS). Standarden utgör grunden för effektiv hantering av känslig, konfidentiell information och för tillämpning av kontroller för informationssäkerhet. En organisation som följer ISO/IEC 27001-standarden har tydliga, objektiva bevis på sitt åtagande att kontinuerligt förbättra kontrollen över sin känsliga och konfidentiella information.
ISO/IEC 27001 2022 Auditor Certifiering - eLearning (Inkluderar examination)
Cyber Security

ISO/IEC 27001 2022 Auditor Certifiering - eLearning (Inkluderar examination)

 • 15 hours
 • 8.500,00 SEK
APMG ISO/IEC 27001-revisorcertifieringen visar kunskap om hur man granskar organisationer för att identifiera överensstämmelse med ISO 27001, hur man utvärderar principerna för riskhantering samt hur man föreslår lämpliga åtgärder och kontroller för att minska risker inom informationssäkerhet. Kandidater som erhåller denna certifiering har kunskap om hur man leder organisationer genom ett revisionsprogram, dirigerar revisionsteam i enlighet med riktlinjerna i ISO 19011 och hur man utvärderar effektiviteten av tillämpade korrigerande åtgärder för att upprätthålla ISMS-överensstämmelse med ISO 27001.
ISO/IEC 20000 Foundation - eLearning (Inkluderar examination)
Cyber Security

ISO/IEC 20000 Foundation - eLearning (Inkluderar examination)

 • 7.500,00 SEK
ISO/IEC 20000 är den internationella standarden specifikt för IT-tjänstehantering. Den beskriver en integrerad uppsättning av ledningsprocesser som utgör ett tjänstehanteringssystem för att effektivt leverera tjänster till företaget och dess kunder. ISO/IEC 20000 fastställer kraven och ger detaljerna för att implementera ett effektivt tjänstehanteringssystem som krävs för att leverera IT-tjänster av hög kvalitet samt vägledning för att visa överensstämmelse med standarden. ISO/IEC 20000 Foundation är certifieringen på grundnivå. Kandidater kommer att lära sig hur standarden fungerar i en typisk organisation som tillhandahåller IT-tjänster.
CISA® - Certified Information Systems Auditor - eLearning (Inkluderar examination)
Cyber Security

CISA® - Certified Information Systems Auditor - eLearning (Inkluderar examination)

 • 17 hours
 • 21.500,00 SEK
Lär dig att styra och kontrollera IT-miljöer i företag! Den certifierade informationssystemrevisorn (CISA), som sponsras av ISACA, är den globalt accepterade standarden för prestation bland professionella inom revision, kontroll och säkerhet av informationssystem. Utbildningskursen lär dig att styra och kontrollera företags IT och genomföra effektiva säkerhetsrevisioner i alla organisationer. Under kursen kommer du att lära dig förvärv, utveckling, testning och implementering av informationssystem och bemästra riktlinjer, standarder och bästa praxis för att skydda dem. Kursen kommer att ge dig den kunskap som behövs för att lyckas, inklusive tips för examen, fallstudier och övningsprov.
CISM® Certified Information Security Manager – eLearning (Inkluderar examen)
Cyber Security

CISM® Certified Information Security Manager – eLearning (Inkluderar examen)

 • 45 hours
 • 21.500,00 SEK
Lär dig grunderna i säkerhetsarkitektur-design för IT-verksamheter! Certified Information Security Manager (CISM) är en globalt accepterad standard för prestation inom enterprise security management. Kursen, som ligger i linje med ISACAs bästa praxis, visar en förståelse för sambandet mellan informationsäkerhetsprogram, affärsmål och objektiv. Det kommer att möjliggöra för dig att utforma företagets säkerhetsarkitektur, leverera pålitlig kundservice och uppnå IT-efterlevnad och styrning. Tanken på att närma sig IT-säkerhet från ett affärsperspektiv snarare än ett IT-perspektiv anses alltmer vara en viktig affärsdrivare; CISM utmärker sig i detta avseende för sin betoning på affärsförståelse och ledarskap. Det kommer att ge dig färdigheterna att hantera pågående säkerhet och anpassa tekniken till din organisation.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!