Six Sigma Yellow Belt - eLearning (inkl. examination + gratis omtentamen)
Quality Management

Six Sigma Yellow Belt - eLearning (inkl. examination + gratis omtentamen)

 • 7.500,00 SEK
Six Sigma Yellow Belt (SSYB™)-kursen är anpassad för att hjälpa alla som är intresserade av att förstå vad Six Sigma är; lära sig viktiga koncept inom Six Sigma; och för att få en grundläggande förståelse för hur Six Sigma-metoden fungerar för att förbättra kvaliteten och minska defekter. Syftet med Six Sigma Yellow Belt-examen är att bekräfta att du har en grundläggande förståelse för Six Sigma. När du klarar provet kommer du att ackrediteras som "Six Sigma Yellow Belt"
Six Sigma Green Belt - eLearning
Quality Management

Six Sigma Green Belt - eLearning

 • 4.900,00 SEK
Six Sigma är en datadriven, kundfokuserad och resultatorienterad metodik som använder statistiska verktyg och tekniker för att systematiskt eliminera defekter och ineffektiviteter för att förbättra processer. Det är en systematisk metod för att mäta och analysera affärsprocesser för att identifiera de kritiska faktorer som påverkar affärsresultaten, därigenom förbättra processerna och etablera kontroller runt de förbättrade processerna. Six Sigma är ett brett accepterat kvalitetskoncept i dagens affärsvärld. Six Sigma började sin resa på 1980-talet som en datadriven metod för att minska variationen i elektroniska tillverkningsprocesser hos Motorola Inc. i USA. Six Sigma blev berömt när Jack Welch gjorde det till en vital del av sin framgångsrika affärsstrategi på General Electric 1995. Idag används det som en metodik för att förbättra affärsprestanda runt om i världen inom olika branscher inklusive allmän tillverkning, byggande, bank och finans, hälsovård, utbildning, regering, KPO/BPO, IT/programvara. För närvarande implementerar IT/ITES-sektorns företag dynamiskt Six Sigma och det är inte längre begränsat till tillverkningssektorn. Six Sigma använder en uppsättning kvalitetsstyrnings- och statistiska metoder och skapar ett team av experter inom organisationen med specifika färdigheter som behövs för att genomföra Six Sigma-projektet. Varje Six Sigma-projekt som genomförs inom en organisation följer en väldefinierad sekvens av faser med kvantifierbara värdeobjektiv, t.ex. att minska processcykeltiden, minska kostnaderna, öka kvalitetsbetyget/kundnöjdhetsindexet, minska defektfrekvensen.
Six Sigma Black Belt - eLearning (inkl. examen + gratis omtentamen)
Quality Management

Six Sigma Black Belt - eLearning (inkl. examen + gratis omtentamen)

 • 6 hours
 • 7.500,00 SEK
Six Sigma Black Belt-certifieringen fokuserar på att testa studenter på deras omfattande förståelse av olika Six Sigma-verktyg och tekniker. Syftet med den online värde-adderande kursen (kompletterande med certifieringsexamen) är att utveckla en omfattande kunskapsbas som hjälper studenter att arbeta effektivt som en Six Sigma Black Belt i olika projekt. Verktygen och teknikerna inkluderar både kvantitativ och icke-kvantitativ analys, tillsammans med annan nödvändig kunskap för att förbättra produktionsprocessen och minimera defekter i den slutliga produkten. Kursen har ett större fokus på den praktiska tillämpningen av dessa verktyg och tekniker i organisationen.
Lean Six Sigma Green Belt (IASSC™), Premium - e-lärande (inklusive examen)
Quality Management

Lean Six Sigma Green Belt (IASSC™), Premium - e-lärande (inklusive examen)

 • 40 hours
 • 12.500,00 SEK
Lean Six Sigma Green Belt-kursen ger en översikt över Six Sigma och DMAIC-metodiken, och är anpassad till de ledande Green Belt-certifieringarna hos ASQ och IASSC. I denna kurs kommer du att lära dig att identifiera processproblem genom att mäta nuvarande prestanda och hur man formulerar lösningar.
Lean Six Sigma Green Belt - eLearning (inkluderar examination)
Quality Management

Lean Six Sigma Green Belt - eLearning (inkluderar examination)

 • 56 hours
 • 5.500,00 SEK
Lean Six Sigma Green Belt-certifieringsutbildningen kommer att ge dig förståelse för de grundläggande principerna för Lean Six Sigma, hur du förbättrar tillverkningskvalitet och affärsprocesser, samt hur du använder Minitab för praktisk statistisk analys. Kursen integrerar lean och DMAIC-metodiken (Definiera, Mäta, Analysera, Förbättra, Kontrollera) och lär ut hur man använder dem för att förbättra processer och lösa praktiska affärsproblem. Denna kurs är i linje med certifieringsexamina hos de ledande institutionerna för Six Sigma Green Belt-certifiering, ASQ och IASSC.
Lean Six Sigma Black Belt (IASSC™), Premium - e-learning (inkluderar examination)
Quality Management

Lean Six Sigma Black Belt (IASSC™), Premium - e-learning (inkluderar examination)

 • 36 hours
 • 14.500,00 SEK
Lean Six Sigma Black Belt-certifieringsutbildningsprogrammet är perfekt för alla yrkesverksamma inom kvalitetsledning som vill ge sin karriär en skjuts och skaffa sin Six Sigma Black Belt-certifiering. Denna kurs är anpassad efter IASSC:s examen för att säkerställa att denna Lean Six Sigma Black Belt-utbildning utrustar dig för att hantera komplexa projekt samtidigt som du enkelt implementerar Six Sigma-metodik. Lean Six Sigma Black Belt-utbildnings- och certifieringskursen är utformad för att hjälpa dig att bemästra de kombinerade koncepten Lean och Six Sigma. Denna kurs kommer att hjälpa dig att utveckla en djupgående förståelse för Six Sigma-faserna Definiera, Mäta, Analysera, Förbättra och Kontrollera (DMAIC) samt hur man maximerar kundvärdet samtidigt som man minimerar spill.
Lean Six Sigma Yellow Belt - eLearning (inkluderar examination)
Quality Management

Lean Six Sigma Yellow Belt - eLearning (inkluderar examination)

 • 12 hours
 • 7.500,00 SEK
Denna ackrediterade eLearning för Lean Six Sigma Yellow belt är avsedd för deltagare som önskar få tillräcklig kunskap och förståelse för Lean Six Sigma-processförbättringsmetodiken och praktiken för att kunna arbeta effektivt med, eller som medlem av, ett team för processförbättring som arbetar inom en miljö som stödjer Lean Six Sigma. E-lärandet hjälper dig att förbereda dig för den formella examinationen som erbjuds av APMG.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!